หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | บริการ | เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ | สิทธิบัตรต่างประเทศ | ทีมงาน | IP market | บทความ | ผลงานของเรา | กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา |ติดต่อเรา

  • TGC International Company Limited ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงาน ซึ่งทำงานและมีประสบการณ์งานด้านทรัพย์สินทางปัญญามายาวนานมากกว่า 10 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเขียนสิทธิบัตรซึ่งถือเป็นงานที่จะต้องใช้ประสบการณ์ และ ความสามารถเป็นอย่างมาก ในการเขียนให้ถูกต้องตามหลักสากล และ สามารถใช้บังคับได้ โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้คุณได้ความพึงพอใจสูงสุด

  • เราได้ร่วมทำงานกับ นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักเคมี และ นักวิจัย ทั้งภาคเอกชน และ ภาครัฐ ในการระบุ สาระสำคัญที่พิเศษแท้จริงของสิ่งประดิษฐ์ของพวกเขาเพื่อให้บรรลุการรับรู้ทางกฎหมายและได้รับการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศทั่วโลกเพื่อดำเนินการจดทะเบียนซึ่งถือเป็นโอกาสในการอ้างอิงประสบการณ์ในการทำงานที่จะช่วยสร้างศักยภาพในธุรกิจของคุณและสามารถรองรับต่อความต้องการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • เราทำงานอย่างหนักและใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการเตรียมข้อมูลและการเขียนเนื้อหาสิทธิบัตร เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นจะได้รับความคุ้มครองตามที่สมควรจะได้รับ และ มากกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ เพื่อรองรับต่อการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งประดิษฐ์นั้นในอนาคต และ ป้องกันการต่อยอดเทคโนโลยีอย่างง่ายดายเพียงเพราะความบกพร่องของการเขียนเนื้อหาของสิทธิบัตร

  • สิ่งที่ยากที่สุดของการประดิษฐ์ก็คือการสร้างความเรียบง่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการยากที่จะทำเช่นนั้นได้ เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการจะเขียนสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์นั้นมีความสำคัญอย่างไรและเราจะทำมันได้อย่างไรเนื่องจากเรามีประสบการณ์ในการบังคับใช้สิทธิบัตร และ นำไปสู่การเจรจาเชิงได้เปรียบ หรือ การชนะคดีความ หลายคดี

  • เราพบเห็นสิทธิบัตรจำนวนมากที่ เป็นการเขียนเนื้อหาเพียงเพื่อให้สิ่งประดิษฐ์นั้นมีสิทธิบัตรและไม่สามารถบังคับใช้ได้จนทำเกิดความเสียเปรียบในเชิงธุรกิจและไม่อาจใช้สิทธิบัตรนั้นเจรจาต่อรองได้ ซึ่งทำให้สิทธิบัตรนั้นด้อยค่าลงไปอย่างน่าเสียดาย

 


© 2012-2015 TGC International Co., Ltd.
All rights reserved.
KEYWORDS:
- Patent
- Logo
- Trademarks
- Invention
- Copyright
- Design