หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | บริการ | เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ | สิทธิบัตรต่างประเทศ | ทีมงาน | IP market | บทความ | ผลงานของเรา | กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา |ติดต่อเรา

 

TGC International Company Limited

301/46 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2549-8304 | มือถือ 08-1344-2237
โทรสาร 0-2967-1372

E-Mails:
ip@tgcthailand.com (Main)
tgcthailand@gmail.com (Main)
tgcthailand@hotmail.com (Account)
tgcthailand@yahoo.com (Finance)

: Tgcthailand 
: Tgcthailand

Website : www.tgcthailand.com

 

 


© 2012-2015 TGC International Co., Ltd.
All rights reserved.
KEYWORDS:
- Patent
- Logo
- Trademarks
- Invention
- Copyright
- Design