หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | บริการ | เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ | สิทธิบัตรต่างประเทศ | ทีมงาน | IP market | บทความ | ผลงานของเรา | กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา |ติดต่อเรา


 

กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย พม่า เกาหลีเหนือ
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม
อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน บูรไน
ออสเตรเลีย ขั้นตอนการดำเนินการ U.S. Dollars
  สืบค้นเครื่องหมายการค้า (แนะนำ)  
  1 จำพวก 200
  เพิ่มเติมจำพวกอื่น 200
  จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  
  1 จำพวก 600
  เพิ่มเติมจำพวกอื่น 600
  หนังสือสำคัญเครื่องหมายการค้า  
  1 จำพวก 600
  เพิ่มเติมจำพวกอื่น 600

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการแล้ว แต่ไม่รวมถึงการดำเนินการยื่นคำโต้แย้งกรณีมีการคัดค้านหรือคำสั่งปฏิเสธรับจดทะเบียน
ระยะเวลาการดำเนินการ: หนังสือสำคัญเครื่องหมายการค้าโดยปกติจะได้รับการพิจารณาจดทะเบียนภายใน 15 เดือนนับจากวันยื่นจดทะเบียน เว้นแต่มีการดำเนินการยื่นคำโต้แย้งกรณีมีการคัดค้านหรือคำสั่งปฏิเสธรับจดทะเบียนหรือเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณารับจดทะเบียน

 

 

 


© 2012-2015 TGC International Co., Ltd.
All rights reserved.
KEYWORDS:
- Patent
- Logo
- Trademarks
- Invention
- Copyright
- Design