เครื่องหมายการค้า/Trademark
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม
สิทธิบัตร/Patent
รับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ลิขสิทธิ์/Copyright
รับจดแจ้งลิขสิทธิ์
TGC Thailand

เกี่ยวกับเรา

“ข้าพเจ้าเพียงทำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ ”
พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9

TGC International Company Limited บริษัท ทีจีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริการจดเครื่องหมายการค้า จดสิทธิบัตร จดลิขสิทธิ์ ประสบการณ์งานด้านทรัพย์สินทางปัญญามายาวนานมากกว่า 20 ปี

เราก่อตั้งขึ้นโดยทีมงาน ซึ่งทำงานและมีประสบการณ์งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเขียนสิทธิบัตรซึ่งถือเป็นงานที่จะต้องใช้ประสบการณ์ และ ความสามารถเป็นอย่างมาก ในการเขียนให้ถูกต้องตามหลักสากล และ สามารถใช้บังคับได้ โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้คุณได้ความพึงพอใจสูงสุด

เราได้ร่วมทำงานกับ นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักเคมี และ นักวิจัย ทั้งภาคเอกชน และ ภาครัฐ ในการระบุ สาระสำคัญที่พิเศษแท้จริงของสิ่งประดิษฐ์ของพวกเขาเพื่อให้บรรลุการรับรู้ทางกฎหมายและได้รับการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศทั่วโลกเพื่อดำเนินการจดทะเบียนซึ่งถือเป็นโอกาสในการอ้างอิงประสบการณ์ในการทำงานที่จะช่วยสร้างศักยภาพในธุรกิจของคุณและสามารถรองรับต่อความต้องการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Our services

บริการของเรา

เครื่องหมายการค้า
บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
Read More
สิทธิบัตร
บริการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
Read More
ลิขสิทธิ์
บริการจดแจ้งงานอันมีลิขสิทธิ์ 9 ประเภท
Read More
ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์
ให้คำปรึกษาการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
Read More
เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ
บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศทั่วโลก
Read More
สิทธิบัตรต่างประเทศ
บริการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วโลก
Read More
2978
Qualified Lawyer
8956
Trusted Clients
1540
Successful Case
2431
Honors & Award
ข้าพเจ้าเพียงทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

ทีมงานของเรา

มนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นตรงที่เรามีนิ้วโป้งที่สามารถหยิบจับและสร้างเครื่องมือได้ ความฉลาดของมนุษย์แท้จริงแล้วเกิดจากการที่เรามีสิ่งนี้ การหยิบจับสิ่งของได้ประกอบกับการเรียนรู้จากธรรมชาติทำให้สมองมนุษย์พัฒนาและสามารถสร้างสิ่งต่างๆ ได้

จิรโรจน์ สีสรรพ์
Jiraroj Seeson
"ต้องยึดหลักความยุติธรรม ไม่ใช่หลักกฎหมาย"
เอกราช สุชาติวัฒนะ
Ek-Karat Suchatvattaba
“ทำอะไรควรทำให้ง่าย”
ชรินรัตน์ เชี่ยวชาญผล
Charinrat Cheiwchanpon
Update & Coming

Our Firm News

กฎหมายเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
กฎหมายเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
Read More
แอดไลน์