บทความ

คำบรรยายจำพวกและรายการสินค้าสำหรับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
คำบรรยายจำพวกและรายการสินค้าสำหรับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
Read More
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
Read More
การจดสิทธิบัตรอาหารและการเปิดเผยสูตรลับ
การจดสิทธิบัตรอาหารและการเปิดเผยสูตรลับ
Read More
ยื่นคำขอจดทะเบียน อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร แล้วต้องทำอย่างไรต่อไป
ยื่นคำขอจดทะเบียน อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร แล้วต้องทำอย่างไรต่อไป
Read More
ข้อมูลการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
ข้อมูลการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
Read More
ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วต้องทำอย่างไรต่อไป
ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วต้องทำอย่างไรต่อไป
Read More
เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๖ คืออะไร
เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๖ คืออะไร
Read More
เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจะสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่
เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจะสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่
Read More
คำขอเครื่องหมายการค้าไปที่ยื่นไปแล้วสามารถเพิ่มเติมแก้ไขรายการสินค้า จำพวกสินค้า หรือ เปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
คำขอเครื่องหมายการค้าไปที่ยื่นไปแล้วสามารถเพิ่มเติมแก้ไขรายการสินค้า จำพวกสินค้า หรือ เปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
Read More
สถานะคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ขัดต่อกฎหมาย หรือ ให้ดำเนินการแก้ไขความบกพร่อง คืออะไร
สถานะคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ขัดต่อกฎหมาย หรือ ให้ดำเนินการแก้ไขความบกพร่อง คืออะไร
Read More
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบด่วน (Fast Track) ระบบเร่งรัด ระเบียบใหม่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใน 6 เดือน
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบด่วน (Fast Track) ระเบียบใหม่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใน 6 เดือน
Read More
5 ปัจจัย การตั้งราคาขายเครื่องหมายการค้า มีปัจจัยอะไร
5 ปัจจัยการตั้งราคาขายเครื่องหมายการค้า มีปัจจัยอะไร
Read More
ตัวแทนนำเข้าสินค้าแต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิฟ้องร้องบุคคลอื่นที่นำเข้าสินค้าประเภทเดียวกันได้หรือไม่
ตัวแทนนำเข้าสินค้าแต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิฟ้องร้องบุคคลอื่นที่นำเข้าสินค้าประเภทเดียวกันได้หรือไม่
Read More
สิทธิบัตรซอฟต์แวร์ (Software Patent) คืออะไร
สิทธิบัตรซอฟต์แวร์ (Software Patent) คืออะไร
Read More
สิทธิในการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า มีอะไรได้บ้าง
สิทธิในการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า มีอะไรได้บ้าง
Read More
เอกสารนี้มิได้รับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หมายความว่าอย่างไร
เอกสารนี้มิได้รับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หมายความว่าอย่างไร
Read More
ระบบสืบค้นเครื่องหมายการค้า และ ระบบสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก
ระบบสืบค้นเครื่องหมายการค้า และ ระบบสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก
Read More
เครื่องหมายการค้า กับ เครื่องหมายบริการ ต่างกันอย่างไร
เครื่องหมายการค้า กับ เครื่องหมายบริการ ต่างกันอย่างไร
Read More
5 เหตุผลที่ต้องจดเครื่องหมายการค้า
5 เหตุผลที่ต้องจดเครื่องหมายการค้า
Read More
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าควรจดทะเบียนในรูปแบบ (สี) หรือรูปแบบ (ขาว-ดำ)
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าควรจดทะเบียนในรูปแบบสีหรือรูปแบบขาว-ดำ
Read More
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหากมีสินค้าหลายรายการต้องจดให้ครบทุกรายการหรือไม่
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหากมีสินค้าหลายรายการต้องจดให้ครบทุกรายการหรือไม่
Read More
จดเครื่องหมายการค้ารวมไปถึงการคุ้มครองลิขสิทธิ์ด้วยหรือไม่
จดเครื่องหมายการค้ารวมไปถึงการคุ้มครองลิขสิทธิ์ด้วยหรือไม่
Read More
ข้อมูลสำหรับการจัดตั้งบริษัทใหม่
ข้อมูลสำหรับการจัดตั้งบริษัทใหม่
Read More
การจดเครื่องหมายการค้าทำไมต้องหาภาพโลโก้ที่มีสาระสำคัญมาประกอบ
การจดเครื่องหมายการค้าทำไมต้องหาภาพโลโก้ที่มีสาระสำคัญมาประกอบ
Read More
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าควรจดทะเบียนในนามบุคคลหรือบริษัท
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าควรจดทะเบียนในนามบุคคลหรือบริษัท
Read More
การจดเครื่องหมายการค้าต้องเสียภาษีหรือไม่
การจดเครื่องหมายการค้าต้องเสียภาษีหรือไม่
Read More
เครื่องหมายการค้า Trademark โลโก้ แบรนด์ ยี่ห้อ แตกต่างกันอย่างไร
เครื่องหมายการค้า Trademark โลโก้ แบรนด์ ยี่ห้อ แตกต่างกันอย่างไร
Read More
ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้า และ ทะเบียนพาณิชย์ (จดทะเบียนการค้า)
ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้า และ ทะเบียนพาณิชย์ (จดทะเบียนการค้า)
Read More
ตอบข้อสงสัย : ทำไมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องมีการ การสละสิทธิ
ตอบข้อสงสัย : ทำไม่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องมีการ การสละสิทธิ
Read More
ตอบข้อสงสัย : ความแตกต่างของสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า
ตอบข้อสงสัย : ความแตกต่างของสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า
Read More
เครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะ บ่งเฉพาะ เท่านั้นถึงจะได้รับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะ บ่งเฉพาะ เท่านั้นถึงจะได้รับการจดทะเบียน
Read More
เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (well know Trademark) คืออะไร
เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (well know Trademark) คืออะไร
Read More
ตอบข้อสงสัย : ภาพใบหน้าตนเอง หรือ ภาพใบหน้าบุคคลอื่นสามารถนำมายื่นจดเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
ตอบข้อสงสัย : ภาพใบหน้าตนเอง หรือ ภาพใบหน้าบุคคลอื่นสามารถนำมายื่นจดเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
Read More
5 เหตุผลที่ต้องใช้ตัวแทนในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
5 เหตุผลที่้ต้องใช้ตัวแทนในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Read More
ตัวอย่างการร่างสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ด้วยตนเอง
ตัวอย่างการร่างสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ด้วยตนเอง
Read More
สิทธิบัตรชุดป้องกันเชื้อโรคระบบกรองอากาศแบบพกพา
สิทธิบัตรชุดป้องกันเชื้อโรคระบบกรองอากาศแบบพกพา
Read More
สิทธิบัตรชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
สิทธิบัตรชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
Read More
ตัวอย่างการเขียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ด้วยตนเอง
ตัวอย่างการเขียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ด้วยตนเอง
Read More
สิทธิบัตรวัคซีนต่อต้านไวรัสโคโรนาของไฟเซอร์ยื่นจดทะเบียนไว้ตั้งแต่ ปี 1986
สิทธิบัตรวัคซีนต่อต้านไวรัสโคโรนาของไฟเซอร์ยื่นจดทะเบียนไว้ตั้งแต่ ปี 1986
Read More
สิทธิบัตรพลาสเตอร์ปิดจมูกอนามัย
สิทธิบัตรพลาสเตอร์ปิดจมูกอนามัย
Read More
สิทธิบัตรแผ่นปิดปากและจมูก
สิทธิบัตรแผ่นปิดปากและจมูก
Read More
สิทธิบัตรหน้ากากปิดปากและจมูก
สิทธิบัตรโครงสร้างหน้ากากปิดปากและจมูก
Read More
ขั้นตอนและเอกสารการต่ออายุเครื่องหมายการค้าหลังจากเลยกำหนดแล้ว
ขั้นตอนและเอกสารการต่ออายุเครื่องหมายการค้าหลังจากเลยกำหนดแล้ว
Read More
5 เคล็ดลับตั้งชื่อเครื่องหมายการค้าใหม่ให้ปัง! รับทรัพย์ปี 2564 (ตั้งชื่อแบรนด์)
5 เคล็ดลับตั้งชื่อเครื่องหมายการค้าใหม่ให้ปัง! รับทรัพย์ปี 2564 (ตั้งชื่อแบรนด์)
Read More
การจดเครื่องหมายการค้าทั่วโลก คืออะไร
การจดเครื่องหมายการค้าทั่วโลก คืออะไร
Read More
ข้อดีของการจดเครื่องหมายการค้า
ข้อดีของการจดเครื่องหมายการค้า
Read More
การจดสิทธิบัตรทั่วโลก คืออะไร
การจดสิทธิบัตรทั่วโลก คืออะไร
Read More
สโลแกนสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
สโลแกนสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
Read More
การตรวจสอบสถานะคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
การตรวจสอบสถานะคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Read More
ความแตกต่างระหว่าง เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
ความแตกต่างระหว่าง เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
Read More
ความเห็นเรื่อง : กรมทรัพย์ฯ ยันคำว่า “ศรีราชา” สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ย้ำถือสิทธิเพียงผู้เดียวไม่ได้
กรมทรัพย์ฯ ยันคำว่า “ศรีราชา” สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ย้ำถือสิทธิเพียงผู้เดียวไม่ได้
Read More
สิทธิบัตรหน้ากากปิดปากและจมูก
สิทธิบัตรหน้ากากปิดปากและจมูก
Read More
สิทธิบัตรและนวัตกรรมที่มาแรงในช่วงโควิด
สิทธิบัตรและนวัตกรรมที่มาแรงในช่วงโควิด
Read More
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
Read More
เครื่องหมายการค้าที่ห้ามจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าที่ห้ามจดทะเบียน
Read More
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ตามพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol)
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ตามพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol)
Read More
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ ค่าธรรมเนียมรายปี
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ ค่าธรรมเนียมรายปี
Read More
ข้อมูลสำหรับการจดสิทธิบัตร
ข้อมูลสำหรับการร่างสิทธิบัตร
Read More
กฎหมายสิทธิบัตร : พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
กฎหมายสิทธิบัตร : พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
Read More
ตัวอย่างร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ตัวอย่างร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
Read More
สิทธิบัตรคืออะไร อนุสิทธิบัตรคืออะไร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร
สิทธิบัตรคืออะไร อนุสิทธิบัตรคืออะไร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร
Read More
เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์แตกต่างกันอย่างไร
เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์แตกต่างกันอย่างไร
Read More
ตอบข้อสงสัย : สิทธิบัตรต้องจดทะเบียนก่อนขาย ก่อนเผยแพร่ จริงหรือไม่
ตอบข้อสงสัย : สิทธิบัตรต้องจดทะเบียนก่อนขาย ก่อนเผยแพร่ จริงหรือไม่
Read More
การปลอมเครื่องหมายการค้า การเลียนเครื่องหมายการค้า การลวงขายเครื่องหมายการค้า คืออะไร
การปลอมเครื่องหมายการค้า การเลียนเครื่องหมายการค้า การลวงขายเครื่องหมายการค้า คืออะไร
Read More
ค่าธรรมเนียมรายการสินค้าสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
ค่าธรรมเนียมรายการสินค้าสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
Read More
ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์ กับ สิทธิบัตรการออกแบบ
ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์ กับ สิทธิบัตรการออกแบบ
Read More
ตอบข้อสงสัย : เครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตรการประดิษฐ์/สิทธิบัตรการออกแบบ จดทะเบียนได้แล้วแต่ไม่มีความหมาย
ตอบข้อสงสัย : เครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตรการประดิษฐ์/สิทธิบัตรการออกแบบ จดทะเบียนได้แล้วแต่ไม่มีความหมาย
Read More
การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศไทย
การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศไทย
Read More
การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบในประเทศไทย
การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบในประเทศไทย
Read More
ตอบข้อสงสัย : สัญลักษณ์ TM /สัญลักษณ์ R / สัญลักษณ์ C ต่างกันยังไง
ตอบข้อสงสัย : สัญลักษณ์ TM /สัญลักษณ์ R / สัญลักษณ์ C ต่างกันยังไง
Read More
ตอบข้อสงสัย : จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั่วโลก ตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) คืออะไร แบบอธิบายง่ายที่สุด
ตอบข้อสงสัย : จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั่วโลก ตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) คืออะไร แบบอธิบายง่ายที่สุด
Read More
ข้อเสีย–การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศระบบมาดริด (Madrid Protocol)
ข้อเสีย--การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Protocol)
Read More
การจดแจ้งลิขสิทธิ์ และ อะไรยื่นจดลิขสิทธิ์ได้
การจดแจ้งลิขสิทธิ์ และ อะไรยื่นจดลิขสิทธิ์ได้
Read More
การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
Read More
การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
Read More
ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน
ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน
Read More
การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
Read More
การสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรเพราะการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรและการโอนสิทธิบัตรไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
การสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรเพราะการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรและการโอนสิทธิบัตรไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
Read More
การขอลดค่าธรรมเนียม รายปีสำหรับสิทธิบัตรลงกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมรายปี
การขอลดค่าธรรมเนียม รายปีสำหรับสิทธิบัตรลงกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมรายปี
Read More
สิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ซึ่งลูกจ้างได้ประดิษฐ์ขึ้น โดยการทำงานตามสัญญาจ้างลูกจ้างมีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษจากนายจ้างนอกเหนือจากค่าจ้างตามปกติได้
สิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ซึ่งลูกจ้างได้ประดิษฐ์ขึ้น โดยการทำงานตามสัญญาจ้างลูกจ้างมีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษจากนายจ้างนอกเหนือจากค่าจ้างตามปกติได้
Read More
การจดแจ้งลิขสิทธิ์ก่อนการสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นไม่มีงานลิขสิทธิ์การจดแจ้งดังกล่าวไม่ทำให้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ผู้สร้างสรรค์ หมายความว่า ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และ ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น
Read More
ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์และความหมายของงานสร้างสรรค์ที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
ผู้สร้างสรรค์ หมายความว่า ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
Read More
งานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปประยุกต์และระยะเวลาการคุ้มครองงานศิลปประยุกต์
การจดแจ้งงานอันมีลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่จะเป็นงานประเภทงานศิลปประยุกต์ ที่มีการนำงาน ศิลปกรรม ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมใน
Read More
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ
Read More
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
เครื่องหมายการค้าหรือตราสินค้า เปรียบเสมือนเครื่องมือทางการตลาดให้ลูกค้าได้จดจำได้
Read More
การซื้อสินค้ามือสองมาขายต่อโดยที่สินค้าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เลียนหรือปลอม
การที่มีผู้ซื้อสินค้ามือสองมาขายต่อโดยที่สินค้าเป็นมีเครื่องหมายการค้าที่เลียนหรือปลอม มีความผิดดังนี้
Read More
การซื้อสินค้ามือสองที่มีเครื่องหมายการค้ามาขายต่อ (Re-Sell)
เครื่องหมายการค้า-การซื้อสินค้ามือสองมีทีเครื่องหมายการค้ามาขายต่อ (re-sell)
Read More
การแสดงปฎิเสธสิทธิในภาคส่วนของเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายนั้นมีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก
Read More
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยใช้ชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อนิติบุคคล ชื่อทางการค้า
การนำชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อเต็มของนิติบุคคล ชื่อทางการค้าไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Read More
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยใช้ชื่อโดเมนเนม ( DOMAIN NAME)
ชื่อโดเมนเนม ( DOMAIN NAME) หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์
Read More
การชำระบัญชีนิติบุคคลกับการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า/บริการ
การชำระบัญชีนิติบุคคลกับการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า/บริการ
Read More
การซื้อขายเครื่องหมายการค้าและการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า
การซื้อขายเครื่องหมายการค้าและการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า
Read More
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่ต้องมีการประกาศโฆษณา
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่ต้องมีการประกาศโฆษณา
Read More
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยใช้ธงชาติไทยหรือสีแถบของธงชาติไทย
คำพิพากษาเกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์รูป อักษร หรือเครื่องหมายอื่นใดลงบนผืนธง
Read More
การระงับหรือหยุดรอการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชั่วคราว
การระงับหรือหยุดรอการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชั่วคราว เกิดขึ้นได้ดังนี้
Read More
สัญญาแฟรนไชส์และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า/บริการ
แฟรนไชส์ หมายความว่า การประกอบธุรกิจที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า แฟรนไชส์ซอร์
Read More
รูปแบบของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
รูปแบบของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
Read More
การวางแผนการจดสิทธิบัตร
การพัฒนาสินค้าก็จะต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้สิ่งที่มีอยู่แล้วก่อนที่จะทำการพัฒนาสินค้ามิฉะนั้นจะเป็นการคิดค้นและพัฒนาซ้ำกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว ดังนั้น
Read More
เทคนิคการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
เทคนิคการจดทะเบียนเครื่องหมายค้าการค้าในประเทศไทย มีดังนี้
Read More
กระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นเพื่อหากำไร : กระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นเพื่อการค้า
ตาม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6380/2553 โจทก์ฟ้องว่า จำเลยนำเพลงที่บันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย
Read More
ระเบียบเรื่องการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ป้องกันการแอบอ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยไม่สุจริต
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2547
Read More
การดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนสาระสำคัญ
ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6802/2553 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งสองชุดดังกล่าวมีชื่อแฟ้มข้อมูลที่ตรงกัน
Read More
Your right to resell your own stuff at EBAY is in peril : USA
An earlier version of this column contained an incorrect spelling of Georgetown Law School’s Jonathan Band.
Read More
Top 10 Ten Top Ways to Fail as an Inventor
Don't waste your time and money avoid the common pitfalls most inexperienced inventors make.
Read More
Patent an Idea
A patent is a legal document that is granted to the first person to invent a particular invention.
Read More
Alexander Fleming’s Discovery of Penicillin
In 1928, bacteriologist Alexander Fleming made a chance discovery from an already discarded,
Read More
Less than 3% of patents ever make any money for the inventor
Inventors often believe that getting a patent is automatically going
Read More
Patenting of Dynamite by Industrialist Alfred Nobel
Swedish industrialist, engineer, and inventor, Alfred Nobel built bridges and buildings in Stockholm.
Read More
การแบ่งแยกตลาด (Geographic Market Segmentation)
การแบ่งแยกตลาด (Geographic Market Segmentation) ในปัจจุบัน
Read More
การใส่กุญแจรหัสสินค้า (Product Lock-in)
การใส่กุญแจรหัสสินค้า (Product Lock-in) คือการที่เจ้าของลิขสิทธิ์ป้องกันไม่ให้มีการนำผลิตภัณฑ์
Read More
กฎหมายมิคกี้เม้าส์ (Mickey Mouse Act)
โดยทั่วไปแล้ว กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์กับอีก ๕๐ ปี
Read More
การคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ความตกลงการค้าเสรีกำหนดให้ประเทศคู่สัญญาต้องให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป
Read More
มาตรการบังคับใช้สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายสิทธิบัตรของไทยเปิดโอกาสให้มีการใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิอย่างกว้างขวาง
Read More
5 Politicians Who Hijacked Songs Without Permission
The latest presidential hopeful to hijack a band’s music without permission?
Read More
การขอรับคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม
แบบผังภูมิวงจรรวม คือ แบบแผนผัง หรือภาพที่ทำขึ้นไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบใดหรือวิธีใดเพื่อให้เห็นถึงการจัดวางให้เป็นวงจรรวม
Read More
การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน
การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน เกิดจากการที่รัฐบาลได้กำหนดให้มี “นโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน” ขึ้น
Read More
PATENT MAPPING
สิทธิบัตรถือเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจที่มีความสำคัญและสร้างโอกาสให้ธุรกิจใหม่ ๆ ได้
Read More
สิทธิบัตรซอฟต์แวร์ (Software Patent) กับ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (Software Copy Right )
สิทธิบัตรซอฟต์แวร์ (Software Patent) กับ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (Software Copy Right )
Read More
ระบบเครื่องหมายการค้าภายใต้การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC )
การก่อตั้งของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) นำไปสู่การจัดทำแผนอย่างเป็นทางการที่จะใช้ชุมชนทางเศรษฐกิจระหว่าง
Read More
ความผิดฐานสนับสนุนให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
การจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีหลายช่องทาง เช่น การจำหน่ายผ่านหน้าร้าน
Read More
หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาสินค้าลอกเลียนแบบ
การพิจารณาสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้น 3 ประการ ดังนี้
Read More
การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ตาม พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุไว้ดังนี้ มาตรา ๓๖ ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้
Read More
แจ้งขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ณ จุดนำเข้า
วัตถุประสงค์ของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ณ จุดส่งออกและนำเข้า
Read More
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าที่ซ้ำซ้อนกัน
บริษัทที่มีชื่อเสียงมักจะประสบปัญหาเมื่อบุคคลที่สามพยายามที่จะแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง โดยการนำชื่อเครื่องหมายการค้า หรือ ส่วนหนึ่งของชื่อเครื่องหมายการค้าของบริษัทเหล่านั้นไปจดทะเบียนเป็นชื่อทางการค้า
Read More
ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท : กรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
เมื่อประสบกับข้อพิพาทการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป้าหมายหลักของเจ้าของสิทธิคือ ต้องการได้รับชดใช้ค่าเสียหาย อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งมีวิธีการดังนี้
Read More
เครื่องหมายเสียง (sound mark) และเครื่องหมายกลิ่น (scent mark)
ตามพ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าของไทย ตามมาตรา 4 เครื่องหมายการค้าต้องเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตา (visually perceptible)
Read More
การคุ้มครองรูปลักษณ์โดยรวมของเว็บไซต์
ปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเป็นจำนวนมากและแนวโน้มการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มสูงมากขึ้น
Read More
Utility Model : A Petty Patent / ยูทิลิตี้ โมเดล : อนุสิทธิบัตร
ยูทิลิตี้ โมเดล เป็นสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อจะป้องกันสิทธิในการประดิษฐ์
Read More
หลักการกำหนดค่าเสียหายตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศส
หลักความรับผิดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีลักษณะที่ผสมผสานกันระหว่างความรับผิดทางแพ่งและความรับผิดทางอาญา การกำหนดค่าเสียหายตามที่ได้เสียหายไปจริง
Read More
ผู้ขอจดทะเบียนสามารถที่จะคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในหลาย ๆ ประเทศได้อย่างไร
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศที่หนึ่งจะไม่มีผลคุ้มครองไปถึงประเทศที่สอง...
Read More
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร คืออะไร?
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร คืออะไร?
Read More
เครื่องหมายการค้า คืออะไร?
เครื่องหมายการค้า คืออะไร?
Read More
ลิขสิทธิ์ คืออะไร?
ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ...
Read More
การออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร?
ความคิดสร้างสรรค์วเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การออกแบบแก้วน้ำให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า...
Read More