เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทีจีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งโดย นายจิรโรจน์ สีสรรพ์ ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตมากว่า 20 ปี ได้มีประสบการณ์การจดเครื่องหมายการค้า จดสิทธิบัตร จดลิขสิทธิ์ จดแบรนด์ จดลิขสิทธิ์โลโก้ และงานด้านทรัพย์สินทางปัญญามายาวนานมากกว่า 25 ปีตั้งแต่เรียนจบ

งานด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานจดสิทธิบัตร เป็นงานที่ทำได้ยากมากและมีคนที่เขียนเก่งๆ ด้านสิทธิบัตรน้อยมาก และมีราคาแพงมากจนประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างชัดเจนเนื่องจากประเทศไทยเราไม่มีสิทธิบัตรที่ได้รับความคุ้มครองเลย แม้คนไทยเองจะได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ไม่สามารถเขียนงานสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามหลักสากล และสามารถใช้บังคับตามกฎหมายได้

เราได้มองเห็นข้อบกพร่องเรื่องของการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร หลังจากนั้นจึงได้ก่อตั้งสำนักงาน TGC Thailand ขึ้นมาเป็นโมเดลของสำนักงานทำแค่ 3 อย่างคือ จดเครื่องหมายการค้า จดสิทธิบัตร จดลิขสิทธิ์ และเป็นเจ้าแรกที่สร้างโมเดลธุรกิจงาน 3 อย่าง ให้กับเพื่อนร่วมสายอาชีพมากมาย ซึ่งถือเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันในเวลาต่อมา

งานด้านจดสิทธิบัตรทำให้เราได้มีโอกาสร่วมทำงานกับ นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักเคมี และนักวิจัย และได้ถ่ายทอดความรู้นั้นให้แก่เราจนทั้งหมดได้เชื่อมโยงกันเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยี ปัจจุบันเราได้ยื่นจดสิทธิบัตรมาแล้วกว่า 4,000 ฉบับ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการอ้างอิงประสบการณ์ในการทำงานที่จะช่วยสร้างศักยภาพในธุรกิจของคุณและสามารถรองรับต่อความต้องการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการของเรา

รับจดเครื่องหมายการค้า

บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายร่วม จดลิขสิทธิ์โลโก้ จดแบรนด์ ในประเทศไทย
Read More

รับจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

บริการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทย
Read More

รับจดลิขสิทธิ์

บริการรับจดลิขสิทธิ์ จดแจ้งงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ 9 ประเภทที่กฎหมายให้ความคุ้มครองตามที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์กำหนด
Read More
แอดไลน์