ความแตกต่างระหว่าง เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์

ความแตกต่างระหว่าง เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้า : คุ้มครองชื่อ เช่น คำอ่านว่าโดเรมอน (พูดด้วยปาก) และ คุ้มครองภาพ เช่น ภาพโดเรมอน (มองด้วยตา)

สิทธิบัตร : คุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นกลไกการทำงาน เช่นรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก คุ้มครองการออกแบบ เช่น รูปแบบของ กระเป๋า คุ้มครองสูตรอาหาร เช่น สูตรทำซอสผัดไทย เป็นต้น

ลิขสิทธิ์ : คุ้มครอง เพลง ภาพวาด ภาพลายเส้น ภาพกราฟฟิก การ์ตูน หนังสือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (งานสร้างสรรค์ และ สวยงาม)

1. เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือ ตรา ที่ใช้กับ สินค้า หรือ บริการ เครื่องหมายการค้า โดยประการสำคัญ เครื่องหมายที่ใช้ หรือ จะใช้สินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้น แตกต่างกับสินค้าของบุคคลอื่น

2. สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่ รัฐ ออกให้คุ้มครองการประดิษฐ์ หรือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามลักษณะที่กฎหมายกำหนด

3. ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่พียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้นตามประเภทลิขสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนด

แอดไลน์ ความแตกต่างระหว่าง เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์