[ { "post_title":"1370-สิทธิบัตรตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/02/1370.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1371-อนุสิทธิบัตรสมุนไพรบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยไม่แตกปลายและจัดทรงง่าย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/03/1371.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1372-อนุสิทธิบัตรสมุนไพรฟื้นฟูและบำรุงหนังศีรษะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/03/1372.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1373-อนุสิทธิบัตรภาชนะบรรจุวัสดุแบบฐานหมุนที่ต่อประกอบเป็นโครงข่าย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/03/1373.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1374-อนุสิทธิบัตรลูกถ้วยบรรจุน้ำหรือสารเคมีป้องกันมดและแมลงของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/03/1374.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1375-สิทธิบัตรใบมีดตัดหญ้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/03/1375.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1376-สิทธิบัตรขวด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/03/1376.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1377-สิทธิบัตรอุปกรณ์นวดร่างกาย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/03/1377.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1378-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ทำลายกระจกรถยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/04/1378x.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1379-อนุสิทธิบัตรเครื่องล้างไข่แบบวงล้อหมุน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/04/1379.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1380-อนุสิทธิบัตรโต๊ะอาหารที่มีรางน้ำสำหรับลำเลียงภาชนะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/04/1380.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1381-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างตู้จัดยาลงตะกร้ากึ่งอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยนอก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/04/1381.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1382-อนุสิทธิบัตรตู้อบผลผลิตทางการเกษตรแบบใช้ความร้อนจากหัวเตาแก๊ส", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/04/1382.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1383-อนุสิทธิบัตรชุดใบมีดตัดและขุดรากหญ้าในตัวเดียวกันที่มีเขี้ยวฟันปลา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/04/1383.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1384-อนุสิทธิบัตรระบบและวิธีการรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์และการจับคู่ความเป็นไปได้ระหว่างคำเสนอขายและคำเสนอซื้อแบบเรียลไทม์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/04/1384.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1385-อนุสิทธิบัตรเครื่องชงกาแฟผงที่บรรจุอยู่ในตลับบรรจุและมีอุปกรณ์ให้ความร้อนกับตลับบรรจุป้องกันกาแฟผงจับตัวกัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/04/1385.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1386-อนุสิทธิบัตรเครื่องให้อาหารกุ้งแบบอัตโนมัติที่มีฮีตเตอร์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/04/1386.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1387-อนุสิทธิบัตรภาชนะบรรจุของเหลวสร้างรสชาติแบบหลายภาชนะของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/04/1387.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1388-อนุสิทธิบัตรผ้าคลุมให้นมบุตรที่มีโครงสร้างด้านบนเพื่อสร้างส่วนที่บานออก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/04/1388.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1389-อนุสิทธิบัตรแผ่นกระดาษเคลือบแผ่นพลาสติกที่มีพื้นที่ติดผนึกแบบกระจายตำแหน่งสำหรับการลอกแผ่นพลาสติกออกได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/04/1389.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1390-อนุสิทธิบัตรระบบค้นหาสถานีชาร์จไฟและวางแผนการเดินทาง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/04/1390-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1391-อนุสิทธิบัตรเปลเด็กที่มีมุ้งกันยุง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/04/1391.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1392-อนุสิทธิบัตรตู้สถานีให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ออนไลน์แบบฉุกเฉินที่มีช่องใส่เครื่องกระตุกหัวใจ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/04/1392.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1393-อนุสิทธิบัตรระบบจัดการข้อมูลเครื่องชั่งน้ำหนักผลผลิตทางการเกษตรแบบไร้สาย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/04/1393.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1394-อนุสิทธิบัตรระบบจัดส่งอาหารทางเรือสำหรับร้านอาหารที่มีการเว้นระยะห่างในสังคม", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/04/1394.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1395-อนุสิทธิบัตรเสื้อกล้ามที่เป็นชุดชั้นในสำหรับรัดหน้าอกให้แบนแบบซิบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/04/1395.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1396-อนุสิทธิบัตรเสื้อกล้ามที่เป็นชุดชั้นในสำหรับรัดหน้าอกให้แบนแบบตะขอ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/04/1396.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1397-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์สวิตซ์เปิด-ปิดกระแสไฟฟ้าที่มีการส่งข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ตไปยังหน่วยประมวลผลกลาง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/04/1397.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1398-อนุสิทธิบัตรคอกกั้นแบบต่อประกอบที่แปลงเป็นเบาะรองได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/04/1398.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1399-อนุสิทธิบัตรสูตรผสมลิปสติกชนิดลอกออกได้ซึ่งมีน้ำเป็นองค์ประกอบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/04/1399.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1400-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างแหวนรุ่นตำรวจแบบเดือยติดแน่น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/05/1400.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1401-อนุสิทธิบัตรอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากขมิ้นชันและสารสกัดพริกไทยดำสำหรับบรรเทาอาการปวดข้อเข่า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/05/1401.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1402-สิทธิบัตรเครื่องประดับ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/05/1402.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1403-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ 193", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/05/1403.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1404-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างแหวนรุ่นตำรวจแบบเดือยคู่ติดแน่น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/05/1404.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1405-อนุสิทธิบัตรภาชนะบรรจุอาหารสัตว์เลี้ยงแบบฝึกทักษะของสัตว์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/05/1405.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1406-อนุสิทธิบัตรระบบจ่ายยาสำหรับผู้ป่วยนอก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/06/1406.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1407-อนุสิทธิบัตรหม้อนึ่งอาหารไฟฟ้าแบบไอน้ำที่มีถังบรรจุน้ำแบบแยกส่วน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/06/1407.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1408-สิทธิบัตรถังบำบัดน้ำเสีย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/06/1408.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1409-สิทธิบัตรโครงเครื่องร่อน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1409.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1410-อนุสิทธิบัตรกระเป๋าบรรจุอะแดปเตอร์ (ADAPTOR) ที่มีส่วนเก็บสายไฟ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1410.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1411-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างหน้ากากปิดปากและจมูกที่มีระบบไหลเวียนของอากาศ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1411.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1412-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างห้องเตาเผาขยะแบบไร้ควันและส่วนดักจับตะกอน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1412.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1413-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับที่มีชุดหัวพ่นไอน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1413.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1414-อนุสิทธิบัตรตู้แช่อาหารทะเลแบบมีกระบะรองรับน้ำแข็ง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1414.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1415-สิทธิบัตรปั้มน้ำมันหล่อลื่น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1415.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1416-อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ข้าวแตนที่มีข้าวพองปราศจากน้ำมันทอด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1416.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1417-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ป้องกันงูสำหรับเสาไฟฟ้าแบบชิ้นเดียว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1417.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1418-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ปรับหาระยะแฮนด์จักรยานประเภทแอโร่บาร์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1418.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1419-อนุสิทธิบัตรระบบการเชื่อมต่อโมดูลความต้องการของการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบพอเพียง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1419.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1420-อนุสิทธิบัตรรถตัดหญ้าอัตโนมัติแบบปรับระดับความสูงใบมีดได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1420.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1421-อนุสิทธิบัตรยารักษาโรคเบาหวาน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1421.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1422-อนุสิทธิบัตรยารักษามะเร็งในมดลูก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1422.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1423-อนุสิทธิบัตรยารักษามดลูกอักเสบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1423.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1424-สิทธิบัตรภาชนะบรรจุเครื่องสำอาง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1424.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1425-สิทธิบัตรเพลาข้อเหวี่ยง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1425.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1426-สิทธิบัตรรองเท้า127", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1426.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1427-สิทธิบัตรจักรยานยนต์540", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1427.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1428-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างหลังคาผ้าติดท้ายรถกระบะแบบต่อประกอบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1428.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1429-สิทธิบัตรรางรับหลอดไฟ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1429.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1430-สิทธิบัตรโคมไฟ536", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1430.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1431-สิทธิบัตรรองเท้า126", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1431.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1432-สิทธิบัตรรองเท้า128", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1432.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1433-สิทธิบัตรรองเท้า130", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1433.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1434-สิทธิบัตรแกนหมุนกรองน้ำมันหล่อลื่น105", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1434.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1435-สิทธิบัตรแกนหมุนกรองน้ำมันหล่อลื่น822", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1435.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1436-อนุสิทธิบัตรขนมอาหารเสริมสุนัข", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1436.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1437-อนุสิทธิบัตรเครื่องต้มและทอดอาหารแรงดันสูงแบบคู่ควบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1437.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1438-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างการลำเลียงสารหล่อลื่นให้ชุดลูกปืน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1438.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1439-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างท่อลำเลียงของเหลวสร้างรสชาติแบบแนวดิ่งและแนวนอน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1439.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1440-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างท่อลำเลียงน้ำแข็งที่มีส่วนรองรับน้ำแข็งที่อยู่ใกล้กับแก้ว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1440.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1441-อนุสิทธิบัตรชุดภาชนะให้น้ำไก่ที่มีช่องเติมน้ำด้านบน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1441.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1442-อนุสิทธิบัตรชุดสายพานลำเลียงแบบเคลื่อนย้ายได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1442.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1443-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์จุ่มถุงมือยางในสารเหลว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1443.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1444-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ชะลอคลื่นและตักตะกอน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1444.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1445-สิทธิบัตรดุมล้อพร้อมเพลาวัดรอบความเร็วสำหรับยานพาหนะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1445.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1446-อนุสิทธิบัตรแผ่นเมทัลชีทที่มีเม็ดเซรามิคอยู่ที่พื้นผิวสัมผัส", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1446.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1447-อนุสิทธิบัตรแผ่นหลังคาสำหรับติดตั้งด้านบนของห้องโดยสารรถบรรทุก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1447.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1448-สิทธิบัตรรองเท้า 129", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1448.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1449-อนุสิทธิบัตรระบบการเปิดปิดตู้ฝากสินค้าสาธารณะด้วยสมาร์ทโฟน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1449.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1450-อนุสิทธิบัตรวาล์วเปิดปิดปั๊มเบรกเพื่อให้ผ้าเบรกขยายตัวไปชนชิดกับส่วนล้อหมุน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1450.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1451-อนุสิทธิบัตรสูตรขนมโดนัทผสมทองคำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1451.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1452-อนุสิทธิบัตรอีมัลชันชนิดเกิดเองของน้ำมันออริกาโนสำหรับสัตว์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1452.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1453-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ข้อต่อสำหรับกรองน้ำและฆ่าเชื้อโรค", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1453.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1454-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบแกนล็อคแนวตั้ง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1454.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1455-สิทธิบัตรอุปกรณ์ป้องกันสัตว์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1455.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1456-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ลากจูงยานพาหนะที่ได้รับการปรับปรุงส่วนโค้งของแขนลาก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/07/1456.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1457-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างขดลวดตัวนำที่มีแกนแม่เหล็กของกลไกความร้อนแบบเหนี่ยวนำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/08/1457.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1458-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างโมดูลชุดหลอดไฟแอลอีดียูวีซีฆ่าเชื้อ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/08/1458.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1459-อนุสิทธิบัตรกระถางปลูกต้นไม้ที่มีเบ้าเสริมและช่องถ่ายเทอากาศ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/08/1459.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1460-อนุสิทธิบัตรเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่มีระบบบันทึกบัญชีเงินฝาก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/08/1460.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1461-อนุสิทธิบัตรหน้ากากผ้าแบบมีสายคล้องคอและกระเป๋าเก็บหน้ากากผ้าที่ติดกับสายคล้องคอ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/08/1461.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1462-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างชุดหลอดไฟแอลอีดี ลิเนียร์ ทีแปด (LED LINEAR T8) แบบประหยัดพลังงาน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/08/1462.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1463-อนุสิทธิบัตรถุงกระดาษผนึกฟิล์มชั้นนอกและผนึกวัสดุผ้าชั้นใน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/08/1463.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1464-อนุสิทธิบัตรรถตัดหญ้าแบบลากจูงสองใบตัดที่ปรับระดับสูงต่ำได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/08/1464.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1465-อนุสิทธิบัตรเครื่องคัดแยกปลาแบบสายพานด้วยระบบกล้องจับภาพ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/08/1465.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1466-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักเมล็ดกาแฟ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/08/1466.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1467-อนุสิทธิบัตรฝาปิดที่บรรจุสารเติมแต่งของเหลวได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/08/1467.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1468-อนุสิทธิบัตรอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/08/1468.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1469-สิทธิบัตรมือเบรกสำหรับรถจักรยานยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/08/1469.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1369-อนุสิทธิบัตรระบบแจ้งเตือนการบุกรุกแบบเรียลไทม์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/02/1369.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1368-สิทธิบัตรรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า073", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/02/1368.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1367-สิทธิบัตรรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า072", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/02/1367.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1365-สิทธิบัตรรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า071", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/02/1365.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1363-สิทธิบัตรรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า070", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/02/1363.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1366-สิทธิบัตรรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า069", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/02/1366.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1364-สิทธิบัตรรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า068", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/02/1364.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1362-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์เจาะมะพร้าวแบบท่อเจาะโลหะและส่วนยึดกำหนดตำแหน่งที่เคลื่อนย้ายได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/02/1362.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1361-สิทธิบัตรอากาศยานไร้คนขับ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/02/1361.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1360-อนุสิทธิบัตรเรือสำรวจสภาพแวดล้อมทางน้ำแบบไร้คนขับ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/02/1360.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1359-อนุสิทธิบัตรระบบควบคุมความเร็วยานพาหนะที่ทำงานร่วมกับจีพีเอส(GPS)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/02/1359.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1358-อนุสิทธิบัตรระบบกล้องจับภาพสถานที่เพื่อแปลงภาพมาเป็นข้อมูลสำหรับการจัดการ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/02/1358.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1357-อนุสิทธิบัตรใบมีดสำหรับเครื่องตัดหญ้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/02/1357.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1356-อนุสิทธิบัตรเบาะรองแบบพับที่มีร่องการพับเพื่อกำหนดรูปแบบการพับเก็บ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/02/1356.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1355-อนุสิทธิบัตรเตาเผาขยะไร้ควันที่ติดตั้งระบบการเติมอากาศบริสุทธิ์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/02/1355.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1354-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ช่องระบายน้ำผนังโรงเรือนเลี้ยงไก่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/02/1354.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1353-อนุสิทธิบัตรชุดสายพานลำเลียงตะกร้าในระบบจ่ายยาสำหรับผู้ป่วยนอก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/02/1353.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1352-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างตลับกุญแจระบบมอร์ทิสล็อคที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/02/1352.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1351-อนุสิทธิบัตรกระดาษที่ผนึกเข้ากับฟอยล์อลูมิเนียม(Aluminium Foil)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/02/1351.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1350-อนุสิทธิบัตรเครื่องกรองอากาศบริสุทธิ์ ผลิตน้ำดื่มจากอากาศ และ ทำความเย็นของน้ำดื่ม", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/02/1350.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1349-อนุสิทธิบัตรวาล์วซิลิโคนควบคุมการไหลสำหรับหลอดบีบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/01/1349.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1348-อนุสิทธิบัตรท่อพลาสติกเสริมเหล็กแผ่นขึ้นรูป", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/01/1348.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1347-อนุสิทธิบัตรท่อพลาสติกผนังสองชั้นป้องกันการลามไฟ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/01/1347.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1346-อนุสิทธิบัตรถังผลิตน้ำประปาผิวดินอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/01/1346.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1345-อนุสิทธิบัตรตู้บรรทุกขนมแบบสำเร็จรูป", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/01/1345.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1344-อนุสิทธิบัตรชุดจ่ายซีเมนต์ผสมที่มีระบบควบคุมความเร็วรอบตามความเร็วรอบของรถยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/01/1344.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1343-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างผนังแบ่งกั้นสำเร็จรูปที่ติดตั้งจอแสดงผลสำหรับรถตู้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/01/1343.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1342-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างตู้ตรวจวัดอุณหภูมิและฆ่าเชื้อโรคและเชื้อไวรัส", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/01/1342.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1341-อนุสิทธิบัตรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมอเตอร์พลวัตร (Cyclic Motor Generator)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/01/1341.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1340-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการสกัดปาล์มน้ำมันดิบแบบสกัดเย็น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/01/1340.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1339-อนุสิทธิบัตรแผ่นป้ายทะเบียนอลูมิเนียมที่มี อาร์เอฟไอดี (RFID) สำหรับการระบุตัวตนของยานพาหนะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2023/01/1339.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1338-สิทธิบัตรเครื่องกรองอากาศ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1338.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1337-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ 220", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1337.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1336-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ 208", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1336.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1335-สิทธิบัตรฝาครอบหัวเพลาสำหรับยานพาหนะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1335.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1334-สิทธิบัตรชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์ 215", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1334-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1333-สิทธิบัตรชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์ 214", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1333.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1332-อนุสิทธิบัตรสเตอร์รถจักรยานยนต์ที่ใช้ได้กับโซ่รถจักรยานยนต์หลายขนาด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1332.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1331-อนุสิทธิบัตรชุดแผงระบายความร้อนของระบบวัฏจักรการทำความเย็นที่ทำงานร่วมกับชุดคอยล์ร้อน (Condenser) แบบคู่ควบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1331.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1330-อนุสิทธิบัตรชุดป้องกันผึ้งและแมลงกัดต่อย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1330.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1329-อนุสิทธิบัตรชุดปลอกสวมโครงสร้างเสาสำเร็จรูป", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1329.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1328-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างเทปกันกระแทกสะท้อนแสง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1328.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1327-อนุสิทธิบัตรเครื่องเติมอากาศใต้น้ำแบบปั๊มจุ่ม (SUBMERSIBLE PUMP)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1327.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1326-อนุสิทธิบัตรเครื่องซักผ้าขนาดเล็กที่มีถังซักผ้ากับถังสลัดน้ำแบบเคลื่อนที่ได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1326.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1325-อนุสิทธิบัตรคอนเหล็กเคลือบฉนวนพีอี (Polyurethane) และ กระบวนการผลิต", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1325.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1324-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการสกัดสารสกัดผงจากด้วงสาคู", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1324.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1323-สิทธิบัตรจานสี", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1323.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1322-สิทธิบัตรก้านสูบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1322.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1321-สิทธิบัตรแผ่นจ่ายสารระเหย 720", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1321.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1320-สิทธิบัตรแผ่นจ่ายสารระเหย 719", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1320.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1319-สิทธิบัตรแผ่นจ่ายสารระเหย 718", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1319.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1318-สิทธิบัตรแผ่นจ่ายสารระเหย 717", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1316.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1317-สิทธิบัตรแผ่นจ่ายสารระเหย 716", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1318.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1316-สิทธิบัตรแผ่นจ่ายสารระเหย 715", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1317.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1315-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ 031", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1315.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1314-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ 207", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1314.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1313-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ 209", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1313.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1312-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ยึดสายคันโยงเกียร์อัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1312.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1311-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์จัดเก็บและจ่ายตะกร้าบรรจุยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยนอก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1311.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1310-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ดูดสิ่งปฏิกูลออกจากท่อระบายน้ำแบบสกรูลำเลียง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1310-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1309-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างหัวจ่ายน้ำแบบปรับความสูงในแนวดิ่งโครงสร้างหัวจ่ายน้ำแบบปรับความสูงในแนวดิ่ง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1309.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1308-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างเคจ (CAGE) ของชุดวาล์วลดแรงดัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1308.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1307-อนุสิทธิบัตรขนตาปลอมแม่เหล็กแบบลบมุมหกตำแหน่ง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1307.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1306-อนุสิทธิบัตรเก้าอี้ที่มีส่วนรองขาและแยกส่วนออกมาเป็นเก้าอี้ตัวที่สองได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1306.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1305-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์แบบต่อประกอบด้วยแม่เหล็ก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1305-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1304-สิทธิบัตรอากาศยานไร้คนขับ 273", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1304.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1303-สิทธิบัตรรางน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1303.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1302-สิทธิบัตรชิ้นส่วนรางน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1302.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1301-สิทธิบัตรดุมล้อพร้อมเพลาวัดรอบความเร็วสำหรับยานพาหนะ 318", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1301.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1300-สิทธิบัตรดุมล้อพร้อมเพลาวัดรอบความเร็วสำหรับยานพาหนะ 319", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1300.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1229-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ยึดจับชิ้นงานแบบลูกกลิ้งของเครื่องกลึงแบบคู่ควบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1229.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1228-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียและปรับคุณภาพน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าแรงสูง (HIGH VOLTAGE) ด้วยระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อแยกสารละลาย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1228.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1227-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์หยิบผ้าที่วางซ้อนกันครั้งละหนึ่งผืน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1227.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1226-อนุสิทธิบัตรสูตรยาหม่องที่มีส่วนผสมของน้ำมันพริก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1226.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1225-อนุสิทธิบัตรตู้บรรจุอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์แบบสองชั้นที่มีกลไกระบายความร้อนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/12/1225.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1224-อนุสิทธิบัตรหุ่นจำลองสำหรับการฝึกท่าเล่นกีฬา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1224.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1223-อนุสิทธิบัตรชุดปลอกสวมโครงสร้างเสาสำเร็จรูปที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1223.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1222-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างตู้บรรทุกบนท้ายยานพาหนะและกรรมวิธีการทำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1222.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1221-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ล้างชุดแผงคอยล์เย็นของรถยนต์แบบอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1221.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1220-สิทธิบัตรอุปกรณ์ยึดแผงพลังงานแสงอาทิตย์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1220.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1219-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ป้องกันงูสำหรับสายยึดโยงเสาไฟฟ้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1219.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1218-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์เจาะสำหรับดูดน้ำมะพร้าว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1218.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1217-สิทธิบัตรหลังคาสำเร็จรูป", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1217.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1216-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ 216", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1216.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1215-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ 210", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1215.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1214-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ 206", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1214.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1213-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ 204", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1213.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1212-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ 221", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1212.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1211-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ 217", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1211.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1210-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ 216", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1210.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1209-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ 215", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1209.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1208-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ 214", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1208.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1207-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ 213", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1207.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1206-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ 210", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1206.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1205-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ 206", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1205.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1204-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ 205", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1204.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1203-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ 204", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1203.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1202-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ 202", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1202.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1201-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ 201", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1201.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1200-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ 199", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1200.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1119-สิทธิบัตร ตัวเรือนหุ้มปลั๊ก 166", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1119.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1118-สิทธิบัตร ตัวเรือนหุ้มปลั๊ก 165", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1165.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1117-สิทธิบัตรดุมล้อพร้อมเพลาวัดรอบความเร็วสำหรับยานพาหนะ 729", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1117.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1116-สิทธิบัตรดุมล้อพร้อมเพลาวัดรอบความเร็วสำหรับยานพาหนะ 728", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1116.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1115-สิทธิบัตรดุมล้อพร้อมเพลาวัดรอบความเร็วสำหรับยานพาหนะ 727", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1115.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1114-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างแพกระจกและทุ่นโฟมลอยน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1114.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1113-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างแผ่นโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงสำหรับแขนปากคีบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1113.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1112-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างกล่องบรรจุบุหรี่แบบวางบุหรี่ซ้อนทับในแนวดิ่ง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1112.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1111-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างกรอบเฟรมมุ้งพับจีบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/10/1111.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1110-อนุสิทธิบัตรเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัล", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1110.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1109-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ฝึกซ้อมกอล์ฟสำหรับฝึกซ้อมวงสวิง การพัตต์ และ ท่วงท่าในการตี", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1109.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1108-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบแกนล็อคแนวตั้งแบบลดเสียงกระแทก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1108.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1107-อนุสิทธิบัตรหน้ากากผ้าฝ้ายมัสลินสำหรับกรองฝุ่น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1107.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1106-อนุสิทธิบัตรบันไดสปริงสำหรับติดตั้งท้ายรถบรรทุก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1106.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1105-อนุสิทธิบัตรถังบรรจุน้ำแบบอัดอากาศแบบติดตั้งที่รถยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1105.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1104-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์เปิดปิดประตูม้วนแบบอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1104.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1103-อนุสิทธิบัตรฐานรองพระที่มีเครื่องเล่นเสียง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1103.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1102-อนุสิทธิบัตรชุดสร้างความเย็นแบบสวมประกอบเข้ากับฝาหีบศพ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1102.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1101-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างลูกปืนสองชั้นของฐานหมุนที่ติดตั้งกับล้อรถเข็น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1101.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1100-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างปรับความหนืดโช๊คอัพสำหรับรถบรรทุก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1100.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1099-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างตู้บรรทุกที่ปิดผนึกด้วยแผ่นเมทัลชีท", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1099.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1098-อนุสิทธิบัตรโครงแผงโซลาร์เซลล์แบบพับได้เพื่อเพิ่มส่วนรับแสง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1098.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1097-สิทธิบัตรกล่องครอบสวิตช์ไฟฟ้า164", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1097.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1096-สิทธิบัตรกล่องครอบสวิตช์ไฟฟ้า163", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1096.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1095-สิทธิบัตรอุปกรณ์จับยึดสำหรับซ่อมแซมเครื่องยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1095.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1094-สิทธิบัตรตัวเรือนมาตรวัดสำหรับยานพาหนะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1094.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1093-สิทธิบัตรวาล์วสำหรับเปิด-ปิดน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1093.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1092-สิทธิบัตรวงล้มรถจักรยานยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1092.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1091-อนุสิทธิบัตรลูกถ้วยฉนวนแบบมีลวดโลหะยึดถ้วยกรอง (BUSKET) ของอุปกรณ์ทำกาแฟสดแบบพกพา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1091.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1090-อนุสิทธิบัตรยาสีฟัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1090.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1089-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์จ่ายหลอดแบบลูกกลิ้งของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1089.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1088-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์จ่ายแก้วแบบจับขอบแก้วของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1088.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1087-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างไม้ถูพื้นแบบสวมเข้ากับผ้าถูพื้น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/08/1087.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1086-อนุสิทธิบัตรตู้รับพัสดุมีห้องรับพัสดุและห้องเก็บพัสดุที่แยกส่วนกันโดยมีกลไกการรับพัสดุและปล่อยพัสดุลงห้อง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/07/1086.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1085-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ชงเครื่องดื่มแบบมีฝาปิดของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/07/1085.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1084-อนุสิทธิบัตรกำไลข้อมือที่มีส่วนเก็บตุ้มหูเพื่อเสริมความสวยงามของกำไลข้อมือ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/07/1084.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1083-สิทธิบัตรชิ้นส่วนไม้กวาด155", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/07/1083.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1082-อนุสิทธิบัตรตู้จำหน่ายน้ำมันที่มีระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานและเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการชำระเงินแบบอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/07/1082.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1081-สิทธิบัตรชิ้นส่วนไม้กวาด154", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/07/1081.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1080-สิทธิบัตรชิ้นส่วนไม้กวาด153", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/07/1080.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1079-สิทธิบัตรคันเกียร์รถจักรยานยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/07/1079.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1078-อนุสิทธิบัตรสูตรตำรับโลชั่นบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากผลปาล์มสดสารสกัดจากว่านหางจระเข้ สารสกัดจากใบบัวบกและสารสกัดจากผักบุ้งทะเล", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/07/1078.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1077-สิทธิบัตรแผ่นสะท้อนแสง427", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/07/1077.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1076-สิทธิบัตรแผ่นปูผนัง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/07/1076.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1075-อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ขัดผิวที่มีส่วนผสมของเส้นไหมสีทอง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/07/1075.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1074-สิทธิบัตรแผ่นสะท้อนแสง428", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/07/1074.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1073-อนุสิทธิบัตรขั้นตอนการติดตั้งท่อข้อต่อแบบคู่ควบสำหรับท่อน้ำใต้ดิน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/06/1073.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1072-สิทธิบัตรร้านค้าขนาดเล็ก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/06/1072.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1071-สิทธิบัตรด้ามแปรงสีฟัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/06/1071.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1070-สิทธิบัตรอุปกรณ์เพิ่มความดันอากาศสำหรับเครื่องยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/06/1070.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1069-อนุสิทธิบัตรระบบกลไกการสร้างไฮโวลท์เทจ (HIGH VOLTAGE) กระแสสลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอากาศในระบบเผาไหม้ของเครื่องยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/06/1069.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1068-อนุสิทธิบัตรตู้บรรจุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกลไกระบายความร้อนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/06/1068.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1067-อนุสิทธิบัตรเครื่องกรองอากาศที่มีแผ่นกรองอากาศต้านเชื้อแบคทีเรีย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/06/1067.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1066-อนุสิทธิบัตรถังเก็บที่มีส่วนรองรับปั๊มน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/06/1066.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1065-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการสกัดน้ำมันจากด้วงสาคู (Rhynchophorus Ferrugineus Oliver)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/06/1065.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1064-อนุสิทธิบัตรน้ำมันนวดสมุนไพรที่ฆ่าเชื้อบาดแผลและบรรเทาอาการอักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/05/1064.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1063-สิทธิบัตรยางรถยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/05/1063.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1062-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ออกกำลังกายส่วนขาและข้อเท้าในท่านอน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/05/1062.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1061-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ดึงรั้งเครื่องยนต์ในตำแหน่งส่วนครอบฝาสูบป้องกันการระเบิด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/05/1061.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1060-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ยึดสำหรับผ้าใบปิดท้ายรถกระบะ41", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/05/1060.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1059-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ยึดสำหรับผ้าใบปิดท้ายรถกระบะ40", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/05/1059.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1058-สิทธิบัตรหมุดยึด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/05/1058.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1057-อนุสิทธิบัตรรถเข็นนั่งสำหรับถ่ายอุจจาระ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/05/1057.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1056-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์จับยึดหลังคาที่มีส่วนเสริมความเเข็งเเรง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/05/1056.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1055-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบที่มีขดลวดสปริงด้านบนและแป้นเหยียบด้านบนที่มีเเขนยกเเกนล็อคข้างเดียวที่ปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/05/1055.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1054-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างแผ่นกรองอากาศต้านเชื้อแบคทีเรียที่มีสารแซนโทน (Xanthone) และ นาโนซิลเวอร์ เทคโนโลยี (Nano Silver)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/05/1054.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1053-อนุสิทธิบัตรระบบยืนยันตัวบุคคลด้วยการใช้ข้อมูลบนบัตรประชาชน และ การตรวจจับใบหน้าแบบเคลื่อนไหว (Face Action Detection ) เพื่อรับโปรโมนชั่นของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/05/1053.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1052-อนุสิทธิบัตรสายคล้องอาวุธปืนที่หมุนอาวุธปืนได้ 180 องศา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/05/1052.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1051-อนุสิทธิบัตรระบบยืนยันตัวบุคคลด้วยการใช้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และ การตรวจจับใบหน้าแบบเคลื่อนไหว (Face Action Detection)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/05/1051.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1050-อนุสิทธิบัตรฝาปิดพลาสติกป้องกันการเปิดแบบแยกส่วนฝาบนออกได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/05/1050.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1049-อนุสิทธิบัตรชุดเบาะแบบต่อประกอบด้วยตีนตุ๊กแก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/04/1049.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1048-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ลำเลียงวัสดุออกจากภาชนะแบบจานหมุนที่ใช้ส่วนขับสกรูลำเลียงร่วมกันที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/04/1048.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1047-อนุสิทธิบัตรสูตรอาหารเสริมสำหรับสัตว์น้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/04/1047.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1046-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ยึดป้องกันแกนสปริงของเซิร์ฟสเก็ต (SURF SKATE)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/04/1046.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1045-อนุสิทธิบัตรกระบวนการยืนยันตัวตนของบุคคล (KYC) ด้วยการใช้ข้อมูลบนหนังสือเดินทาง ข้อมูลจากเอ็นเอฟซี ซิฟ (NFC CHIP) ในหนังสือเดินทาง และการตรวจจับใบหน้าเเบบเคลื่อนไหว (FACE ACTION DETECTION)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/04/1045.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1044-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบพกพาด้วยซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ (Super Capacitor) ชุดที่หนึ่งทำหน้าที่สร้างความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้า (Power Density) และ ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ (Super Capacitor) ชุดที่สองที่ทำหน้าที่สร้างความหนาแน่นของพลังงาน (Energy Density)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/04/1044.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1043-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์กดขวดบรรจุของเหลวโดยใช้เท้าที่ผลิตจากท่อพีวีซี", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/04/1043.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1042-อนุสิทธิบัตรโคมไฟถนนชนิดหลอดก๊าซโซเดียมความดันสูง(High Pressure Sodium)ที่มีการลดค่าสว่างลงแบบลิเนียร์ (Linear)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/04/1042.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1041-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างและผังระบบกระบวนการผลิตท่อพลาสติกผนังเรียบเสริมเเรงด้วยลวดเหล็ก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/04/1041.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1040-อนุสิทธิบัตรเครื่องฉีดล้างชิ้นส่วนโลหะที่แบ่งแยกห้องลำเลียง ห้องฉีดล้างและห้องเป่าลม แบบหมุนรอบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/04/1040.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1039-อนุสิทธิบัตรเก้าอี้สำหรับช่างตัดผมแบบหมุนรอบเก้าอี้ตัดผมได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/04/1039.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1038-สิทธิบัตรผนังสำเร็จรูป", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/04/1038.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1037-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะsms4198", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/04/1037.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1036-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะsms4200", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/04/1036.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1035-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะsms4219", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/04/1035.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1034-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะsms4222", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/04/1034.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1033-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะsms4192", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/04/1033.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1032-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะsms4194", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/04/1032-2.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1031-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะsms4002", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/04/1031.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1030-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะsms4197", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/04/1030.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1029-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์สายคล้องดอกมะลิแบบอุบะพู่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/04/1029.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1028-อนุสิทธิบัตรภาชนะบรรจุที่ยุบได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/04/1028.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1027-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างไม้ถูพื้นที่มีแผ่นจานยึดผ้าถูพื้นแบบสปริงที่แยกส่วนกับไม้ถูพื้น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/04/1027.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1026-อนุสิทธิบัตรพลาสเตอร์สมุนไพร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1026.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1025-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการติดตั้งรางโมโนเรล (MONORAIL) แบบคานต่อเนื่อง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1025.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1024-อนุสิทธิบัตรไม้เทียมที่มีลวดลายในเนื้อไม้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1024.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1023-อนุสิทธิบัตรเครื่องพ่นยาละอองฝอยระบบลม", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1023.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1022-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างรับถุงขยะหลายถุงสำหรับแยกขยะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1022.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1021-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ชุดค้ำต้นไม้ประดับแบบห่วงวงแหวน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1021.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1020-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างติดแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์แบบถอดได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1020.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1019-อนุสิทธิบัตรแผ่นใส่ตัวอักษรสำหรับฝึกทักษะเด็ก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1019.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1018-อนุสิทธิบัตรกระบวนการเพิ่มกลิ่นหอมและกำจัดเชื้อโรคในถุงมือยางสังเคราะห์หรือถุงมือยางไนไตร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1018.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1017-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตปลาตะเพียนและปลาหมอไทยก้างนิ่ม", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1017.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1016-อนุสิทธิบัตรรองเท้าที่เปลี่ยนสายรัดเท้าได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1016.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1015-อนุสิทธิบัตรสูตรสารทำความร้อนไร้เปลวไฟ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1015.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1014-อนุสิทธิบัตรฝาประกอบแหวนใช้กำหนดขนาดและรูปแบบการไหลสำหรับหลอดบีบและขวด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1014.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1013-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ล้างหัวชงเครื่องดื่มของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1013.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1012-อนุสิทธิบัตรกล่องบรรจุภัณฑ์แบบมีถาดชั้นกลาง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1012.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1011-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ใบมีดตัดถ่านอัดแท่ง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1011.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1010-อนุสิทธิบัตรท่อลำเลียงสำหรับวัฏจักรทำความเย็นที่ผสมผสานระหว่างท่อทองแดงและท่อสแตนเลส", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1010.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1009-อนุสิทธิบัตรเครื่องระบุตัวตนที่มีการวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดแบบออนไลน์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1009.1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1008-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างผ้าห่มที่มีเม็ดพลาสติกภายในสำหรับถ่วงน้ำหนักเพื่อกระตุ้นระบบประสาท", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1008.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1007-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างปั้นจั่นขนาดเล็กแบบพับได้ที่มีกลไกการดึงลวดสลิงผ่านชุดรอกหลายชุด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1007.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1006-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างรางโมโนเรล (MONORAIL) แบบคานต่อเนื่อง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1006.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1005-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างตู้ปลากัดแบบสองตู้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1005-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1004-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างชุดหัวจ่ายของเหลว (DROPPER) แบบหมุนเปิดปิดสำหรับถุงบรรจุภัณฑ์แบบซองของเครื่องสำอาง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1004.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1003-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างช่องเจาะของมุกลูกปัดสำหรับรัดสายคล้องหน้ากาก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1003.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1002-อนุสิทธิบัตรเครื่องดื่มพร้อมชงที่มีส่วนผสมของเปลือกกล้วย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1002.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1001-อนุสิทธิบัตรเครื่องย่อยใบอ้อยอัตโนมัติ (AUTOMATIC LEAF SHREDDER) แบบแนวนอนที่มอเตอร์ชุดลำเลียงอ้อยและมอเตอร์ย่อยใบอ้อยทำงานแบบสัมพันธ์กัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1001.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"1000-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์อาหารเสริมสมุนไพรที่มีส่วนผสมของเบต้ากลูแคน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/1000.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"999-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ตรวจจับโลหะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/999.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"998-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์จับแมลงแบบฝาครอบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/998.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"997-อนุสิทธิบัตรหมอนหนุนศรีษะป้องกันการนอนกรนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/997.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"996-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะsms4211", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/03/996.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"995-สิทธิบัตรอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/02/995.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"994-สิทธิบัตรกระเบื้องมุงหลังคา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/02/994.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"993-สิทธิบัตรอุปกรณ์เสริมช่วงล่างสำหรับยานพาหนะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/02/993.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"992-สิทธิบัตรอุปกรณ์ครอบรอยต่อของสายไฟ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/02/992.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"991-สิทธิบัตรหลอดยาดม", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/02/989.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"990-สิทธิบัตรล้อเลื่อน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/02/990.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"989-สิทธิบัตรฝาครอบหม้อน้ำสำหรับเครื่องยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/02/991-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"988-สิทธิบัตรฝาครอบหม้อน้ำสำหรับเครื่องยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/02/988.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"987-สิทธิบัตรท่อลำเลียงอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/02/987-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"986-สิทธิบัตรท่อลำเลียงอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/02/986.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"985-สิทธิบัตรรถลำเลียง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/02/985.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"984-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างแผ่นคลัทช์แบบคู่ที่มีแผ่นเพลทกลาง (Middle Plate) ระบบแหนบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/02/984.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"983-อนุสิทธิบัตรระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยการสลับแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าระหว่างพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์และสายส่งของการไฟฟ้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/02/983.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"982-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างแผ่นกรองฝุ่นสำหรับเครื่องปรับอากาศที่มีสารแซนโทน (XANTHONE) สำหรับการฆ่าเชื้อ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/02/982.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"981-อนุสิทธิบัตรเครื่องคว้านรูในเสื้อสูบระบบให้แรงกดด้วยกระบอกไฮดรอลิค", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/02/981.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"980-อนุสิทธิบัตรขี้ผึ้งที่มีส่วนผสมของกล้วยหอม", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/02/980.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"979-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์สมอ (Anchorage) สำหรับงานเทพื้นระบบโพสเท็นชั่น (Post Tension) ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/01/979.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"978-อนุสิทธิบัตรชุดฝาครอบท่อน้ำทิ้งแบบเกลียวพร้อมจุกเกลียวอุดป้องกันกลิ่นและน้ำล้นท่อ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/01/978.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"977-อนุสิทธิบัตรกล่องกระดาษที่ได้รับการติดตั้งฉนวนเพื่อกันความร้อนและการจัดเรียงชั้นของฉนวนที่ใช้วัสดุที่แตกต่างกัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/01/977.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"976-อนุสิทธิบัตรสูตรการเพาะเลี้ยงหัวเชื้อเห็ดโคนดำที่ส่งเสริมการเจริญของเชื้อ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/01/976.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"975-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนความเร็วของยานพาหนะที่ติดตั้งบนพื้นถนน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/01/975.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"974-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์สร้างแรงดันภายในถังแก๊สเพื่อเพิ่มอัตราการระเหยของแก๊สหุงต้ม", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/01/974.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"973-อนุสิทธิบัตรทุ่นลอยสำหรับดักขยะใต้ผิวน้ำแบบตาข่าย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/01/973.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"972-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์คอนเน็คเตอร์ (CONNECTOR) ที่จัดให้มีขึ้นใหม่สำหรับการประกอบเครื่องปริ้นเตอร์ (PRINTER) และตลับหมึกเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันการนำตลับหมึกที่ไม่มีมาตรฐานมาติดตั้ง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/01/972.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"971-อนุสิทธิบัตรผ้าทอสองชั้นด้วยเส้นด้ายตีเกลียวและเส้นด้ายที่กีดขวางสนามไฟฟ้าและแรงเคลื่อนไฟฟ้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/01/971-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"970-อนุสิทธิบัตรลู่วิ่งสำหรับออกกำลังกายไก่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/01/970-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"969-สิทธิบัตรฝาครอบหม้อน้ำสำหรับเครื่องยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/01/969.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"968-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างภาชนะบรรจุยาดมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/01/968.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"967-อนุสิทธิบัตรถ้วยสองชั้นที่มีสารทำความร้อนไร้เปลวไฟอยู่ระหว่างกลางที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/01/967.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"966-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างชุดจับยึดแผงโซล่าเซลแบบเคลื่อนที่ได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/01/966.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"965-อนุสิทธิบัตรท่อข้อต่อดักกลิ่นและสัตว์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/01/965.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"964-อนุสิทธิบัตรโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปที่มีสารสกัดฟักทอง แครอท และ ตำลึงเป็นส่วนประกอบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2022/01/964.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"963-สิทธิบัตรอุปกรณ์เสริมสำหรับกระดานโต้คลื่น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/12/963.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"962-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์วัดค่าความแข็งของขดสปริงแบบพกพา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/12/962.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"961-อนุสิทธิบัตรสายรัดข้อมือที่มีส่วนผสมของสารประกอบยากันยุง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/12/961.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"960-สิทธิบัตรสาก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/12/960.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"959-อนุสิทธิบัตรรถตัดอ้อยวางกองระบบโซ่ขับส่งกำลังไปยังชุดเกียร์ขับใบมีดและกลไกการปรับระดับความสูงของโครงสร้างรถตัดอ้อย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/12/959.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"958-อนุสิทธิบัตรตะแกรงย่างที่มีพื้นที่บรรจุแบบห้องสี่เหลี่ยม", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/12/958.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"957-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์กำจัดใบอ้อยแบบสางใบอ้อยชนิดลวดสปริง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/12/957.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"956-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างคัสซีรถกึ่งพ่วงแบบร่วมแกนเดียวกัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/12/956.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"955-อนุสิทธิบัตรเครื่องดื่มน้ำลูกหม่อน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/12/955.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"954-อนุสิทธิบัตรเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (VENDING MACHINE) ที่มีตู้เก็บสินค้าสองตู้สำหรับการจ่ายสินค้าแบบแคปซูล (CAPSULE MACHINE) และ แบบคีบ (CLAW MACHINE)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/12/954.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"953-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตเอทานอลที่ได้จากการหมักแป้ง (STARCH) ที่ได้จากสาหร่าย(ALGAE) โดยไม่ต้องกลั่นให้เอทานอลบริสุทธิ์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/12/953.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"952-อนุสิทธิบัตรหัวน็อตหลักยึดรอแผลหายเพื่อกำหนดแนวดิ่งของรากฟันเทียม (DENTAL IMPLANT)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/12/952.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"951-อนุสิทธิบัตรเรือไฟฟ้าหลังคาโซล่าเซลล์ที่มีระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าตรง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/12/951.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"950-อนุสิทธิบัตรเครื่องดื่มน้ำอินทผลัมปั่น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/12/950.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"949-อนุสิทธิบัตรถังบรรจุทำน้ำบรรจุขวดให้เป็นวุ้นแบบหมุนได้อัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/12/949.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"948-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างเคาน์เตอร์ที่มีจอแสดงผลสำหรับการโฆษณา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/12/948.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"947-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ควบคุมตัวบุคคลแบบกังหันหมุนเพื่อระงับเหตุร้าย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/12/947.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"946-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบขดลวดสปริงล็อคอัตโนมัติและกลไกการผ่อนแรงของแป้นเหยียบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/12/946-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"945-อนุสิทธิบัตรแผ่นปิดจมูกที่มีช่องใส่สารสูดดมสำหรับกระตุ้นร่างกาย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/12/945.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"944-อนุสิทธิบัตรโครงหน้ากากอนามัยที่มีโครงลวดโลหะสำหรับสร้างช่องว่างระหว่างจมูกและหน้ากากอนามัย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/11/944.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"943-อนุสิทธิบัตรถุงบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางแบบลูกกลิ้ง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/11/943.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"942-อนุสิทธิบัตรภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่มีพื้นที่ระบายอากาศออก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/11/942.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"941-อนุสิทธิบัตรอิฐเซรามิคแบบต่อประกอบที่ได้รับการปรับปรุงช่องว่างภายในใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/11/941.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"940-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ฝึกหัดการเย็บต่อหลอดเลือดหัวใจ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/11/940.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"939-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการทำโครงสร้างตู้บรรทุกแบบไม่มีรอยต่อ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/11/939..pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"938-อนุสิทธิบัตรเพลาลอยของรถบรรทุกที่มีส่วนวัดรอบความเร็ว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/11/938.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"937-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ควบคุมตัวบุคคลแบบแขนพับเพื่อระงับเหตุร้าย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/11/937.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"936-อนุสิทธิบัตรท่อน้ำแข็งแบบสี่เหลี่ยมของเครื่องผลิตน้ำแข็ง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/11/936.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"935-อนุสิทธิบัตรหลังคากระเบื้องที่มีฉนวนกันความร้อนในตัว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/11/935.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"934-อนุสิทธิบัตรเครื่องอบผลิตผลทางการเกษตรแบบคู่ควบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/11/934.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"933-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ดึงผ้าปูที่นอนให้ตึง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/11/933.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"932-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตเปลือกกาแฟสำหรับชงดื่ม", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/11/932.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"931-อนุสิทธิบัตรเจลบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของแตงกวา ชาเขียว และ ใบบัวบก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/11/931.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"930-อนุสิทธิบัตรเตียงนอนสองชั้นที่มีบันไดในตัว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/11/930.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"929-อนุสิทธิบัตรปั๊มน้ำมันสำหรับระบายความร้อนและหล่อลื่นแบริ่งด้วยเกียร์ส่งกำลัง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/11/929.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"928-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างชุดกุญแจแบบครอบสำหรับช่องบรรจุแบตเตอรี่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/10/928.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"927-สิทธิบัตรอากาศยานไร้คนขับ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/10/927.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"926-อนุสิทธิบัตรสูตรสมุนไพรที่มีส่วนผสมของบวบขมโปร่งฟ้าและกานพลู", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/10/926.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"925-อนุสิทธิบัตรผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีฉนวนกันความร้อนเป็นแกนกลาง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/925.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"924-อนุสิทธิบัตรแอร์เคลื่อนที่ที่มีท่อดูดอากาศจากภายนอกอาคารที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/924.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"923-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบที่มีขดลวดสปริงด้านบนและแป้นเหยียบด้านล่าง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/923.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"922-อนุสิทธิบัตรแผ่นไม้อัดดัดโค้งที่มีผิวหน้าเป็นไม้ไผ่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/922.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"921-อนุสิทธิบัตรถุงพลาสติกแนวตั้งที่ตัดขอบด้านข้างสองตำแหน่งเพื่อสร้างส่วนหูหิ้วแบบเดี่ยว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/921.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"920-อนุสิทธิบัตรหน้ากากผ้ากันน้ำสำหรับกรองฝุ่นขนาดเล็กละเอียดและเชื้อโรค", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/920.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"919-อนุสิทธิบัตรระบบการปรุงเครื่องดื่มด้วยตนเองของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/919.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"918-อนุสิทธิบัตรระบบควบคุมการทำงานของเครื่องทำความเย็นจำนวนมากแบบไร้สายที่มีโมดูลเดียวกัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/918.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"917-อนุสิทธิบัตรถังกรองน้ำดิบด้วยระบบน้ำล้นและระบบล้างกลับอัตโนมัติด้วยระบบกาลักน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/917.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"916-อนุสิทธิบัตรตู้จ่ายน้ำมันที่มีระบบรับชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานีจ่ายน้ำมันแบบเติมน้ำมันด้วยตนเอง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/916.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"915-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างถาดเชื่อมสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่ติดตั้งภายในกล่องหัวต่อ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/915.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"914-อนุสิทธิบัตรกล่องบรรจุอาหารที่มีการล็อคขอบเข้ากับฝาปิดร่วมกับลิ้นล็อค", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/914.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"913-อนุสิทธิบัตรชุดเบรกมือเพลาลอยของรถกระบะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/913.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"912-อนุสิทธิบัตรชุดปะกับสำหรับโครงสร้างผนังสำเร็จรูป", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/912.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"911-อนุสิทธิบัตรชุดประกอบเสาและคานที่ปรับองศาของคานได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/911.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"910-สิทธิบัตรภาชนะใส่อาหารที่มีหลุมขนาดเล็กจำนวนหนึ่งสำหรับแยกของเหลวโดยเฉพาะไขมันออกจากอาหาร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/910.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"909-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ป้องกันสัตว์สำหรับลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/909.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"908-อนุสิทธิบัตรถุงกระดาษผนึกฟิล์มชั้นนอกและผนึกวัสดุหนังชั้นใน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/908.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"907-อนุสิทธิบัตรท่อกลมแบบที่มีพื้นที่หน้าตัดสองวงแหวนที่มีการเชื่อมโยงแบบโครงข่าย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/907.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"906-สิทธิบัตรชุดยึดล็อกเสายึดอุปกรณ์ด้วยมือเปล่า (Toolless mounting channel clamp) ของตู้ 19 นิ้ว สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/906.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"905-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างถ้วยที่มีสารทำความร้อนไร้เปลวไฟ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/905.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"904-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างชุดหลอดไฟแอลอีดีที่เปลี่ยนฝาครอบเพื่อกำหนดสี", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/904.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"903-อนุสิทธิบัตรโครงขายึดแอร์คอมเพรสเซอร์ที่ได้ฉาก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/903.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"902-อนุสิทธิบัตรชุดชั้นในให้นมบุตรสำหรับสตรีที่เสริมหน้าอก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/902.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"900-สิทธิบัตรตระกร้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/900.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"899-สิทธิบัตรถุงบรรจุ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/899-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"898-สิทธิบัตรถุงบรรจุ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/898.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"897-สิทธิบัตรถุงบรรจุ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/897.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"896-สิทธิบัตรรองเท้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/896.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"895-สิทธิบัตรอุปกรณ์ล็อคประตู", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/895.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"894-Profile", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/09/TGC_PP-2.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"893-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์จับและหมุนแก้วของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/07/893.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"892-อนุสิทธิบัตรชุดสวมป้องกันเชื้อโรคระบบกรองอากาศแบบพกพา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/07/892.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"891-อนุสิทธิบัตรชุดใบมีดตัดและขัดรากหญ้าในตัวเดียวกันที่มีการ์ดป้องกันใบมีดไปโดนพืชผลทางการเกษตร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/07/891.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"890-อนุสิทธิบัตรเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่มีระบบการทอนเงินและชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด (QR CODE)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/07/890.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"889-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างขดลวดสปริงของชุดอุปกรณ์กำจัดใบอ้อยแบบสางใบอ้อย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/889.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"888-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์จ่ายแก้วแบบหลายชนิดของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/888.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"887-อนุสิทธิบัตรชุดก๊อกน้ำแบบท่อทางออกน้ำสองทาง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/887.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"886-อนุสิทธิบัตรแผ่นอะคริลิคที่มีลวดลายสองด้านที่แตกต่างกันและกรรมวิธีการผลิต", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/886.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"885-อนุสิทธิบัตรน้ำยาซักผ้าใยสังเคราะห์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/885.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"884-อนุสิทธิบัตรหน้ากากผ้าแบบพับม้วนเก็บเป็นรูปทรงกระเป๋า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/884.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"883-อนุสิทธิบัตรเสื้อผ้าที่มีรอยผ่าสำหรับผู้ป่วย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/883.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"882-อนุสิทธิบัตรระบบการสร้างและพิมพ์รหัสพิน (PIN) และ การสร้างบัตรแม่เหล็กและชิป (MAGNETIC CARD AND CHIP CARD) โดยการนำเข้าข้อมูลระบุตัวตนของผู้ใช้เดียวกัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/882.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"881-อนุสิทธิบัตรแผ่นรองนอนที่ถูกทำให้เย็นและร้อนที่มีการสับสวิตช์แผ่นเพลเทียร์ (PELTIER)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/881.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"880-อนุสิทธิบัตรน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและฟกช้ำที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบและต้นคนทีสอทะเล", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/880.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"879-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างบ่อเลี้ยงกุ้งที่มีหลุมระบายตะกอน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/879.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"878-อนุสิทธิบัตรเครื่องเล่นเกมส์ปืนอินฟราเรดและอุปกรณ์รับสัญญาณเป้าหมาย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/878.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"877-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างการจัดเรียงชั้นที่นอนยางพาราและเมมโมรี่โฟม", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/877.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"876-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างกลไกการยึดประกอบของผนังสำเร็จรูป", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/876.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"875-อนุสิทธิบัตรเครื่องดื่มสมุนไพร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/875.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"874-อนุสิทธิบัตรเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่มีระบบทำน้ำแข็งและระบบทำความเย็น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/874.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"873-อนุสิทธิบัตรกระบวนการผลิตวัตถุแต่งกลิ่นรสชนิดผงที่ห่อหุ้มด้วยเซลล์ยีสต์และใช้วิธีทำแห้งแบบเยื่อแข็ง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/873.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"872-อนุสิทธิบัตรกระดาษเช็ดแบบเปียกที่มีส่วนผสมของอิมัลชั่น (EMULSION)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/872.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"871-อนุสิทธิบัตรกรอบใส่วัตถุมงคลสำหรับตรวจสอบเพื่อการรับรองวัตถุมงคล", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/871.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"870-อนุสิทธิบัตรป้ายไฟสัญญาณสำหรับยานพาหนะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/870.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"869-สิทธิบัตรภาชนะบรรจุ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/869.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"868-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/868.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"867-สิทธิบัตรตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/867.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"866-สิทธิบัตรตระกร้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/866.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"865-สิทธิบัตรตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/865.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"946-สิทธิบัตรอุปกรณ์ยึดบันไดสำหรับยานพาหนะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/12/946.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"864-สิทธิบัตรอุปกรณ์ยึดบันไดสำหรับยานพาหนะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/864.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"863-สิทธิบัตรอุปกรณ์ยึดบันไดสำหรับยานพาหนะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/863.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"862-สิทธิบัตรอุปกรณ์ยึดบันไดสำหรับยานพาหนะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/862.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"861-สิทธิบัตรอุปกรณ์ยึดบันไดสำหรับยานพาหนะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/861.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"860-สิทธิบัตรอุปกรณ์ยึดบันไดสำหรับยานพาหนะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/860-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"859-สิทธิบัตรบันไดสำหรับยานพาหนะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/859-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"858-สิทธิบัตรอุปกรณล็อคประตู", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/858-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"857-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ล็อคจานเบรกรถยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/857-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"856-สิทธิบัตรกระเป๋า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/856.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"855-สิทธิบัตรเครื่องลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/855.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"854-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ดูดพิษสัตว์กัดต่อยจากผิวหนัง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/854.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"853-อนุสิทธิบัตรห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศในระบบปิดที่มีความดันอากาศลบ (NEGATIVE PRESSURE ROOM)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/853.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"852-อนุสิทธิบัตรสูตรน้ำปลาที่มีส่วนผสมของเห็ด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/852.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"851-สิทธิบัตรเสื้อ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/851.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"850-สิทธิบัตรเสื้อ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/850.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"849-อนุสิทธิบัตรสูตรยาหม่องเขียวใบพญายอ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/849.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"847-อนุสิทธิบัตรยาหม่องขาว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/847.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"846-อนุสิทธิบัตรระบบจัดการพลังงานในแบตเตอรี่ให้กับหลอดไฟถนนโซ่ล่าเซลล์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/846.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"845-อนุสิทธิบัตรยาหม่องเขียวเสลดพังพอน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/845.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"844-อนุสิทธิบัตรยาน้ำมันนวดสมุนไพร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/844.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"843-อนุสิทธิบัตรภาชนะบรรจุวัสดุแบบผงที่มีฝาเปิด-ปิดช่องจ่ายวัสดุแบบอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/843.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"841-อนุสิทธิบัตรไม้เท้าที่มีลำแสงเป็นสิ่งกระตุ้นทางสายตาสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและผู้ป่วยที่มีภาวะการเสื่อมของระบบประสาทส่วนกลาง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/841.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"840-อนุสิทธิบัตรแผ่นสะท้อนแสงสำหรับงานจราจรที่ผลิตจากยางพารา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/840.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"839-สิทธิบัตรทุ่นลอยน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/839.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"838-สิทธิบัตรทุ่นลอยน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/838.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"837-สิทธิบัตรทุ่นลอยน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/837.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"836-สิทธิบัตรที่เก็บมีด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/836.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"835-สิทธิบัตรทุ่นลอยน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/835.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"842-อนุสิทธิบัตรภาชนะสำหรับบรรจุอาหารที่ผลิตจากใบพลวง และ กรรมวิธีการทำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/842.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"834-สิทธิบัตรอุปกรณ์นวด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/834.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"833-สิทธิบัตรที่เก็บมีด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/833.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"832-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ตัดโคนหน่อไม้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/832.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"831-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ป้องกันขั้วไฟฟ้าแรงดันสูง (BUSHING) แบบกล้องส่องความร้อนสามารถส่องผ่านได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/831.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"830-อนุสิทธิบัตรคานข้อต่อพลาสติกแบบหลายทางและแผ่นผ้าสำหรับโครงสร้างชั้นวาง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/830.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"829-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ลำเลียงวัสดุออกจากภาชนะแบบจานหมุนที่ใช้ส่วนขับสกรูลำเลียงร่วมกัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/829.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"828-อนุสิทธิบัตรชุดจับแก้วที่มีโหลดเซลล์ชั่งน้ำหนักส่วนผสมภายในแก้ว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/828.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"827-สิทธิบัตรชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์นวดหน้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/827.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"826-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างภาชนะบรรจุวัสดุหลายชนิดแบบฐานหมุนของเครื่องจำหนายสินค้าอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/826.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"825-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างภาชนะบรรจุวัสดุหลายชนิดที่มีสกรูลำเลียงแบบฐานหมุน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/825.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"824-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างแผ่นซับเสียงที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/824.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"823-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างภาชนะบรรจุกาแฟอย่างน้อยสิงชนิดเพื่อจ่ายไปยังห้องบดกาแฟสำหรับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/823.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"822-สิทธิบัตรอุปกรณ์ยึดบันไดสำหรับยานพาหนะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/822.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"821-สิทธิบัตรอุปกรณ์ยึดบันไดสำหรับยานพาหนะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/821.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"820-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างกลไกการตรวจสอบวัสดุคงเหลือภายในภาชนะบรรจุวัสดุ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/820.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"819-อนุสิทธิบัตรเครื่องจำกัดตะกรันอัตโนมัติในระบบระบายความร้อนด้วยลูกบอล", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/819.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"818-อนุสิทธิบัตรเครื่องบดกาแฟที่มีกลไกการปรับความละเอียดของการบดเมล็ดกาแฟอัตโนมัติของเครื่องจำหน่ายสินค้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/818.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"817-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างจานหมุนภาขนะบรรจุวัสดุที่มีตำแหน่งอ่านของเซ็นเซอร์แบบสองชั้นที่อยู่ในแนวเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กและแนวเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/817.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"816-อนุสิทธิบัตรเครื่องจำหน่ายบัตรและรับคืนบัตรสำหรับใช้ในศูนย์อาหาร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/05/816.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"815-สิทธิบัตรของเล่น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/815-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"814-สิทธิบัตรแกนหมุนกรองน้ำมันหล่อลื่น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/05/814-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"813-สิทธิบัตรแกนหมุนกรองน้ำมันหล่อลื่น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/05/813.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"812-สิทธิบัตรกางเกงใน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/05/812.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"811-สิทธิบัตรกันชนท้ายสำหรับรถกระบะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/05/811-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"810-สิทธิบัตรกระบวนการผลิตซีเมนต์ลายไม้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/05/810.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"809-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์แจ้งเตือนคนไข้พลัดตกเตียง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/05/809.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"808-สิทธิบัตรอุปกรณ์ครอบรอยต่อของสายไฟฟ้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/808.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"807-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างบานเลื่อนผ้าใบที่มีส่วนถ่วงน้ำหนักเพื่อให้ผ้าใบเรียงพับซ้อนแบบเป็นระเบียบสำหรับเปิดปิดผนังข้างของตู้บรรทุก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/807.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"806-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์เสริมสำหรับเปิด-ปิดประตูด้วยเท้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/806.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"805-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์วางเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์สำหรับการซ่อมแซม", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/805.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"804-อนุสิทธิบัตรอิฐก่อประสานที่มีช่องสำหรับบรรจุกล่องพักสายไฟฟ้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/804.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"803-อนุสิทธิบัตรหลังคากระเบื้องวัสดุซิลิคอนคาร์ไบด์ (SILICON CARBIDE)ที่เคลือบผิวหน้าด้วยวัสดุเซรามิก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/803.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"802-อนุสิทธิบัตรสูตรยาหม่องที่มีส่วนผสมของพริก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/802.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"801-อนุสิทธิบัตรสูตรซอสบาร์บีคิวสำหรับหมัก ย่าง และ จิ้ม", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/801.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"800-อนุสิทธิบัตรสบู่ที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะนาวและสารสกัดดาวเรือง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/800.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"799-อนุสิทธิบัตรสบู่ที่มีส่วนผสมของผลแบล็คเคอร์แรนท์ (BLACK CURRANT)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/799.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"798-อนุสิทธิบัตรระบบการแลกเปลียนสินค้าที่จับคู่ความต้องการสินค้าและความไม่ต้องการสินค้าเข้าด้วยกัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/798.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"797-อนุสิทธิบัตรรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกที่มีกลไกการขับเคลื่อนของใบพัดเรือจากต้นกำลังของเครื่องยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/797.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"796-อนุสิทธิบัตรแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่มีแผ่นโลหะเชื่อมต่อสำหรับยึดแผ่นพื้นสำเร็จรูปเข้าด้วยกัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/796.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"795-อนุสิทธิบัตรพลาสเตอร์ปิดจมูกอนามัย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/795.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"794-อนุสิทธิบัตรแผ่นพลาสติกโพลีโพรพิลีนที่ได้รับการเติมสารผสมเพื่อการกระจายแสงสำหรับงานป้ายไฟโฆษณา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/794.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"793-อนุสิทธิบัตรแผงป้องกันสัตว์สำหรับอุปกรณ์ปลดวงจรดิสคอนเนคติ้งสวิตซ์ (ANIMAL BARRIER FOR DISCONNECTING SWITCH)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/793.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"792-อนุสิทธิบัตรแผ่นน้ำหอมแบบต่อประกอบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/792.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"791-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างเหล็กเส้นสำหรับบันไดคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของใยเหล็กเสริมคอนกรีต (STEEL FIBER) และ สูตรผสมคอนกรีตดังกล่าว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/791.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"790-อนุสิทธิบัตรชุดกลไกการปรับปริมาณแก๊สของด้ามเชื่อมด้วยลูกบิดดันแกนเข็มในแนวดิ่งแบบแกนเข็นไม่หมุน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/790.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"789-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการเผากระทะเหล็กสำหรับประกอบอาหาร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/789.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"788-อนุสิทธิบัตรน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวผสมธัญพืช", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/788.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"787-อนุสิทธิบัตรแม่พิมพ์เมลามีน (MELAMINE) สำหรับผลิตยกทรงสตรี", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/787.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"786-อนุสิทธิบัตรสูตรส่วนผสมยางพาราสำหรับสินค้าด้านควบคุมงานจราจร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/786.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"785-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างฝาภาชนะบรรจุน้ำมนต์ที่มีส่วนสลัดน้ำในตัว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/785.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"784-อนุสิทธิบัตรกลไกจ่ายสินค้าแบบระบบดูดสินค้าจากบริเวณเก็บสินค้าไปยังพื้นที่หยิบสินค้าสำหรับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/784.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"783-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ดักฟองอากาศที่ปนมากับน้ำมันสำหรับตู้จำหน่ายน้ำมันอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/783.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"782-อนุสิทธิบัตรเตาปฏิกรณ์ที่ให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ (INDUCTION HEATING)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/782-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"781-อนุสิทธิบัตรระบบการจัดโครงสร้างห้องเย็นและการควบคุมความเย็นที่มีชุดสร้างความเย็นมากกว่าหนึ่งชุด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/781.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"780-อนุสิทธิบัตรสูตรผสมของผงซักฟอกชนิดแผ่น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/03/780.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"779-อนุสิทธิบัตรอินเตอร์คูลเลอร์ที่มีห้องระบายความร้อนสองห้อง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/03/779.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"778-อนุสิทธิบัตรขวดแบบต่อประกอบเป็นโครงข่ายได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/03/778-2.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"777-อนุสิทธิบัตรถุงบรรจุเนื้องอกมดลูก (MYOMA) และกรรมวิธีการลำเลียงเนื้องอกมดลูก (MYOMA) โดยถุงดังกล่าว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/03/777.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"776-อนุสิทธิบัตรสระว่ายน้ำสำเร็จรูปที่ทำจากสแตนเลสและขั้นตอนการติดตั้ง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/03/776.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"775-อนุสิทธิบัตรครีมนวดผมที่มีส่วนประกอบของเจนเชียนไวโอเลต (GENTIAN VIOLET) และ คลอโรฟิลล์ (CHLOROPHYLL)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/03/775.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"774-อนุสิทธิบัตรรองเท้าที่เปลี่ยนส้นรองเท้าได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/03/774.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"773-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์โฟนิกซ์ ดิลินนีเตอร์ (FORNIX DELINEATOR) ที่มีส่วนกระดกมดลูกและส่วนปิดกั้นแก๊สไหลออกจากช่องท้อง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/03/773.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"772-สิทธิบัตรหลอดยาดม", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/02/772.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"771-อนุสิทธิบัตรเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งเช็ควาล์วและระบบการเติมน้ำเข้าท่อสูบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/02/771.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"770-อนุสิทธิบัตรถุงพลาสติกที่ตัดขอบด้านข้างสองตำแหน่งเพื่อสร้างส่วนหูหิ้ว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/02/770.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"769-อนุสิทธิบัตรถุงพลาสติกแนวนอนที่ตัดขอบด้านข้างสองตำแหน่งเพื่อสร้างส่วนหูหิ้วแบบเดี่ยว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/02/769.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"768-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ป้องกันงูสำหรับเสาไฟฟ้าแรงสูง (PROTECTIVE COVER)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/02/768-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"767-อนุสิทธิบัตรยาหม่องผสมไพล", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/02/767.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"766-อนุสิทธิบัตรถุงพลาสติกที่ตัดขอบด้านข้างเพื่อสร้างส่วนหูหิ้ว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/02/766.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"765-อนุสิทธิบัตรตู้จำหน่ายน้ำมันที่มีอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะอุณหภูมิและอุปกรณ์วัดค่าสภาพแวดล้อม", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/02/765-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"764-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตครีมแต่งหน้าเค้ก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/02/764.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"763-สิทธิบัตรอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/01/763-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"762-อนุสิทธิบัตรหัวจ่ายน้ำสัตว์ปีกที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/01/762.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"761-สิทธิบัตรอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพของอากาศในระบบเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยการแปลงแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นและวิถีทางการติดตั้งที่ได้รับการปรับปรุง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/01/761.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"760-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ยกสำหรับเปิดปิดกระบะรถยนต์แบบกระบอกลูกสูบแนวนอน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/12/760.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"759-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์วัดปริมาณปัสสาวะในสายระบายด้วยคลื่นอัลทราโซนิกส์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/12/759.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"758-อนุสิทธิบัตรชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/12/758.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"757-อนุสิทธิบัตรชั้นวางของแบบลิ้นชัก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/12/757.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"756-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างห้องอบแห้งหลังงานแสงอาทิตย์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/12/756.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"755-อนุสิทธิบัตรเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งเช็ควาล์วและระบบการเติมน้ำเข้าท่อสูบน้ำแบบบายพาส", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/12/755.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"754-อนุสิทธิบัตรเครื่องดูดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/12/754.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"753-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างและกรรมวิธีการผลิตผนังกระเบื้องสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมใยแก้ว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/12/753.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"752-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์แจ้งเตือนบุคคลที่ติดอยู่ในยานพาหนะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/12/752.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"751-สิทธิบัตรกระทะล้อรถยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/12/751.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"750-สิทธิบัตรแปรงสีฟัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/12/750.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"749-สิทธิบัตรวาล์วสำหรับเปิด-ปิดน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/12/749.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"748-สิทธิบัตรหมวกกันน็อค", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/12/748.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"747-สิทธิบัตรหมวกกันน็อค", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/12/747.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"746-สิทธิบัตรโครงแผงกั้นด้านข้างครอบท้ายรถกระบะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/11/746-2.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"745-สิทธิบัตรโครงแผงกั้นด้านข้างครอบท้ายรถกระบะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/11/745-2.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"744-สิทธิบัตรชุดกลไกเพิ่มความเร็วรอบของลูกยางกะเทาะข้าวเปลือกสำหรับเครื่องสีข้าวที่สัมพันธ์กับการสึกของลูกยางกะเทาะข้าวเปลือกที่ใช้มอเตอร์สองชุดจับคู่กับลูกยางกะเทาะข้าวเปลือกสองชุด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/11/744.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"743-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างรางปลูกผักที่สะท้อนแสงเพื่อลดความร้อนภายในรางปลูกผักได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/11/743.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"742-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/11/742-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"741-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์กำจัดขนและขัดผิว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/11/741.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"740-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์จ่ายพลังงานเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/11/740.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"739-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างไม้แบบใสสำหรับงานก่อสร้าง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/11/739.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"738-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์แขวนสินค้าที่เคลื่อนที่ตามแรงกระแทก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/11/738.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"764-สิทธิบัตรอุปกรณ์ยึดบันไดสำหรับยานพาหนะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/01/764.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"737-สิทธิบัตรอุปกรณ์ยึดบันไดสำหรับยานพาหนะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/11/737.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"736-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ออกกำลังกายในท่านอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/11/736.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"735-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์เตือนภัยการเปิดปิดกระบะบรรทุกของรถยนต์ที่ได้รับการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบขนส่ง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/10/735.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"734-อนุสิทธิบัตรระบบเบรกอัตโนมัติของรถยนต์ในขณะจอดและปลดเกียร์ว่าง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/11/734.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"733-อนุสิทธิบัตรระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์เพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/10/733.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"732-อนุสิทธิบัตรระบบจัดการป้องกันฟ้าผ่าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/10/732.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"731-อนุสิทธิบัตรเดือยไก่เทียมแบบต่อประกอบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/10/731.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"730-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างถ่านอัดแท่งแบบจุดไฟสะดวก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/10/730.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"729-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างระบายความร้อนของแม่พิมพ์โลหะสำหรับขึ้นรูปส่วนปากของขวดแก้ว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/10/729.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"728-อนุสิทธิบัตรชุดแขนกลพร้อมหัวฉีดพ่นยาแบบล้อเลื่อนที่ยืดหดได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/10/728.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"727-อนุสิทธิบัตรระบบจัดการการทำงานของหลอดไฟถนน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/10/727.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"726-อนุสิทธิบัตรเครื่องวัดและบันทึกระดับน้ำแบบเรียลไทม์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/10/726-2.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"725-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์คีบผลผลิตทางการเกษตรแบบหมุนได้360องศา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/10/725.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"724-อนุสิทธิบัตรระบบเอเย่นเพื่อการโอนถ่ายข้อมูลและจัดเก็บรายงาน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/10/724.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"723-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์กวนและหมักย่อยเศษอาหารที่มีระบบหมักสร้างเชื้อจุลินทรีย์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/10/723.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"722-อนุสิทธิบัตรระบบจัดการลดค่าสูญเสียของระบบไฟฟ้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/10/722.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"721-อนุสิทธิบัตรรถตัดอ้อยล้มแบบวางกองที่มีสกรูลำเลียง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/10/721.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"720-อนุสิทธิบัตรเต็นท์แอร์ที่มีช่องประกอบเข้ากับแอร์แบบเคลื่อนที่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/10/720.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"719-อนุสิทธิบัตรผนังซีเมนต์โฟมสำเร็จรูปที่มีเสาเหล็กกล้าชุบสังกะสี", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/10/719.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"718-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ป้องกันส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงลัดวงจรแบบต่อประกอบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/10/718.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"717-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างแผ่นพลาสติกที่มีกรอบเป็นแท่งโลหะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/10/717.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"716-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างลูกบิดประตูหน้าต่างแบบเปิดปิดสองด้าน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/10/716.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"715-อนุสิทธิบัตรชุดกรองน้ำที่มีไส้กรองที่ขยายตัวและหดตัวได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/10/715.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"714-สิทธิบัตรระบบให้อาหารแบบหมุนเวียนอาหารและกำจัดของเสียในบ่อกุ้ง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/08/714.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"713-สิทธิบัตรหลังคาที่ใช้น้ำเป็นโครงสร้างรองรับตัวหลังคาทรงถาดสำหรับรองรับน้ำฝน รับรังสีแดด กักเก็บความร้อนและระบบการเลี้ยงกุ้งในทุกฤดู", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/08/713.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"712-สิทธิบัตรอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/08/712.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"711-สิทธิบัตรอุปกรณ์ยึดผ้าใบสำหรับรถบรรทุก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/08/711.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"710-สิทธิบัตรอุปกรณ์ยึดผ้าใบสำหรับรถบรรทุก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/08/710.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"708-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์วัดระยะสำหรับตัดดอกกุญเเจ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/08/708.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"707-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์เเยกเลือดออกจากโครงไก่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/08/707.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"706-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างห้องสับเเละบดย่อยวัชพืชของเครื่องสับ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/08/706.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"705-อนุสิทธิบัตรระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เเบบพกพาโดยเฉพาะที่เป็นสมาร์ทโฟน(SMART PHONE) เเละกล้องวิดิโอที่เปิดใช้งานร่วมงานที่มีระบบรหัสรักษาความปลอดภัยสำหรับการใช้งานเเละการให้คำสั่งด้วยเสียงภาษาไทย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/08/705.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"704-อนุสิทธิบัตรเครื่องปลูกมันสำปะหลังเเนวนอนเเบบสองเเถว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/08/704.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"703-อนุสิทธิบัตรเครื่องย่อยเศษอาหารที่มีระบบหมักสร้างเชื้อจุลินทรีย์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/08/703.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"702-อนุสิทธิบัตรกาเเฟสำเร็จรูปที่ไม่มีคาเฟอีนที่มีส่วนผสมของพริก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/08/702.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"701-อนุสิทธิบัตรแผ่นหลังคาและผนังสำเร็จรูปที่มีลวดลายที่ได้รับการจัดเรียงชั้นใหม่ร่วมกับโลหะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/07/701.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"700-อนุสิทธิบัตรกลไกการหมุนขับชุดก้านเหวี่ยงด้วยชุดเฟืองบายศรีอิสระกับข้อเหวี่ยงถ่วงน้ำหนัก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/07/700.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"699-สิทธิบัตรที่นั่งในรถยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/07/699.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"698-อนุสิทธิบัตรระบบระบายอากาศภายในรถยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/05/698.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"697-อนุสิทธิบัตรระบบถ่ายเทอากาศสำหรับอาคาร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/05/697.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"696-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ยกอิฐบล็อกด้วยมือ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/05/696.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"695-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์น้ำพุแบบสำเร็จรูปที่มีแหล่งพลังงานจากโซล่าเซลล์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/05/695.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"694-อนุสิทธิบัตรเครื่องผลิตเฟืองสเตอร์รถจักรยานยนต์และกรรมวิธีการผลิต", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/05/694.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"693-อนุสิทธิบัตรชุดตะแกรงดักกลิ่นแบบลูกลอย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/05/693.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"692-อนุสิทธิบัตรชุดเสาเครนหมุนได้ 360 องศาและฐานที่ติดตั้งสำหรับงานยกสิ่งของในพื้นที่จำกัด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/05/692.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"691-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ติดตั้งฝาปิดกระบะรถยนต์แบบรางเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และแผ่นปิดกระบะรถยนต์ที่มีรางระบายน้ำในตัว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/05/691.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"690-สิทธิบัตรเสื้อ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/05/690.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"689-สิทธิบัตรเสื้อ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/05/689.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"688-สิทธิบัตรเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์สำหรับบ้านเรือนและอาคาร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/05/688.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"687-สิทธิบัตรโคมไฟ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/04/687-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"686-สิทธิบัตรเครื่องสแกนสไลด์แบบทั้งหมด ด้วยระบบ Deep Learning Technology", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/04/686.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"685-สิทธิบัตรเครื่องย่อยเศษอาหารที่มีระบบหมักสร้างเชื้อจุลินทรีย์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/04/685.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"684-สิทธิบัตรเครื่องมือทำความสะอาด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/04/684-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"683-สิทธิบัตรขวด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/04/683-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"682-อนุสิทธิบัตรกลไกการควบคุมหัวฉีดแบบไดเรคอินเจคชั่น(DIRECT INJECTION) สำหรับพลังงานไบโอดีเซล (BIODIESEL) หรือ แก๊สโซฮอล์ (GASOHOL)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/04/676.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"681-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างตั้งศูนย์ถ่วงล้อและเปลี่ยนล้อรถยนต์ของรถเคลื่อนที่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/04/681.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"680-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างเครื่องปฏิกรณ์สำหรับผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/04/680.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"679-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์แขวนเกี่ยวสำหรับการทอดอาหารลงในภาชนะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/04/679.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"678-อนุสิทธิบัตรเครื่องทำอาหารอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/04/678.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"677-อนุสิทธิบัตรกระถางใยมะพร้าวที่มีส่วนผสมของปุ๋ยและไส้เดือน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/04/677.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"676-สิทธิบัตรเบาะรถยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/03/Cer.สบ-เบาะรถยนต์-นายดำรงค์ภูอัครนันท์-no.1802003683.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"675-สิทธิบัตรระบบสำหรับ จอง เช่าหรือยืม ล็อคและปลดล็อค และควบคุมติดตามจักรยานตามเวลาจริง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/03/675.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"674-อนุสิทธิบัตรระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานัมควบคุมทิศทางแบบเว็กเตอร์ด้วยจอแสดงผล แบบสัมผัสและสมาร์ทโฟน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/03/674.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"673-อนุสิทธิบัตรระบบและวิธีการกรองชีวภาพสำหรับใช้ในระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/03/673.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"672-สิทธิบัตรบรรจุภัณฑ์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/03/672.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"671-สิทธิบัตรบรรจุภัณฑ์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/03/671.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"670-สิทธิบัตรจี้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/03/670-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"669-สิทธิบัตรโครงเบาะรถ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/03/669.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"668-สิทธิบัตรอุปกรณ์จับยึดเบาะรถยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/03/668.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"667-สิทธิบัตรฝาครอบหม้อน้ำสำหรับเครื่องยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/03/667.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"666-สิทธิบัตรฝาครอบหม้อน้ำสำหรับเครื่องยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/03/666.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"665-สิทธิบัตรฝาครอบหม้อน้ำสำหรับเครื่องยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/03/665.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"664-สิทธิบัตรโครงเบาะรถยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/03/664.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"663-สิทธิบัตรโครงเบาะรถยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/03/663.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"662-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์กายภาพบำบัดข้อเข่าและข้อสะโพก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/03/662.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"661-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างแก้วพลาสติกโพลีโพรพิลีนสองสีที่ทำจากเส้นใยโพลีโพรพิลีนที่ใช้โทนสีเป็นตัวเลือกซึ่งถูกบีบอัดเป็นชั้นโพลีโพรพิลีนสองสีขั้นตอนเดียวและกระบวนการผลิต", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/03/661.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"660-อนุสิทธิบัตรตู้บรรทุกสินค้าที่มีสะพานสำหรับการเชื่อมต่อห้องบรรจุสินค้ากับตู้บรรทุกสินค้าด้วยกันสำหรับงานขนถ่ายสินค้าและประตูเชื่อมต่อที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/03/660.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"659-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีชุดขดลวดสปริงสำหรับการล็อคอัตโนมัติและกลไกการลดเสียงจากการใช้งาน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/659.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"658-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างกรอบประตูที่มีโครงสร้างโลหะภายในสำหรับเสริมความแข็งแรง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/Cer.สบ-โครงสร้างกรอบประตู.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"657-สิทธิบัตรแม่พิมพ์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/657-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"656-สิทธิบัตรถุงบรรจุเนื้องอก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/656-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"655-สิทธิบัตรยางรถยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/655-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"858-สิทธิบัตรตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/858.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"654-สิทธิบัตรตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/654-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"652-สิทธิบัตรตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/652-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"651-สิทธิบัตรตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/651-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"650-สิทธิบัตรตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/650-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"649-สิทธิบัตรตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/649-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"648-สิทธิบัตรตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/648-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"646-สิทธิบัตรตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/646-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"645-สิทธิบัตรตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/645.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"644-อนุสิทธิบัตรระบบปรับอากาศด้วยลมเย็นโดยถ่ายเทความเย็นจากน้ำเย็นผ่านแผงความเย็น (COOLING PAD) ที่น้ำเย็นบรรจุในช่องสร้างน้ำเย็นจำนวนหนึ่งโดยน้ำเย็นถูกสร้างความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์ (COMPRESSER)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/644.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"643-สิทธิบัตรถุงเก็บน้ำนม", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/643-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"642-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/642.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"641-สิทธิบัตรกระเป๋า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/641.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"640-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์รูปทรงตัวยูแบบต่อประกอบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/640.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"639-สิทธิบัตรชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์นวดหน้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/639.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"638-อนุสิทธิบัตรเครื่องสีข้าวเคลื่อนที่ในครัวเรือนขนาดเล็ก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/638.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"637-สิทธิบัตรโครงสร้างเครื่องปฏิกรณ์สำหรับผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/637.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"636-สิทธิบัตรหิ้งพระ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/636-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"635-อนุสิทธิบัตรเครื่องมือถอดเพลาขับออกจากดุมล้อแบบใช้ไฮดรอลิคสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/635-Cer.สบ-เครื่องมือถอดเพลาขับออกจากดุมล้อ.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"634-อนุสิทธิบัตรชุดลำเลียงแสงอาทิตย์จากด้านบนหลังคาลงสู่ด้านล่างหลังคาแบบรับแสงได้หลายองศา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/634-Cer.สบ-ชุดลำเลียงแสงอาทิตย์จากด้านบนหลังคาลงสู่ด้านล่างหลังคาแบบรับแสงได้หลายองศา-no.1703001947.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"633-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ออกกำลังกายข้อเข่าแบบพกพา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/633-Cer.สบ-อุปกรณ์ออกกำลังกายข้อเข่าแบบพกพา-no.1903000864-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"632-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างประตูเปิดปิดกล่องบรรจุบุหรี่แบบแม่เหล็ก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/632-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"631-สิทธิบัตรโครงสร้างกล่องบรรจุแบบต่อประกอบซึ่งมีคานรองรับการติดตั้งสำหรับตู้แสดงสินค้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/631.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"630-สิทธิบัตรการระบายความร้อนด้วยอากาศ (AIR COOLED CONDENSER) และ การระบายความร้อนด้วยน้ำ (WATER COOLED CONDENSER) แบบคู่ควบที่การระบายความร้อนด้วยอากาศ (AIR COOLED CONDENSER) จะใช้กลไกการวัดความเร็วลมในระบบทำความเย็นเพื่อการควบคุมระบบละลายน้ำแข็ง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/630-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"629-สิทธิบัตรตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/12/629-Cer.สบ-ตุ๊กตา-230.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"628-อนุสิทธิบัตรชุดฝาปิดผลมะพร้าวเพื่อกำหนดตำแหน่งเจาะมะพร้าวและพื้นผิวผลมะพร้าวในตำแหน่งเจาะที่ถูกทำให้บางลง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/12/628.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"627-อนุสิทธิบัตรยานพาหนะที่ยกหลังคาขึ้นได้และมีปีกหลังคาที่ยืดออกได้สำหรับจำหน่ายสินค้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/11/Cer.สบ-ยานพาหนะที่ยกหลังคาขึ้นได้.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"626-สิทธิบัตรชุดอุปกรณ์และกรรมวิธีการผลิตแผ่นยางพาราแบบผสมสำเร็จอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/11/626.1701001936-2.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"625-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์จ่ายอาหารแบบพกพา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/11/625.Cer_.สบ-อุปกรณ์จ่ายอาหารแบบพกพา-no.1603002468.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"624-สิทธิบัตรเสื้อผ้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/11/624.Cer_.สบ-เสื้อผ้า-no.1602003393.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"623-อนุสิทธิบัตรปั๊มน้ำไหลตามแนวแกนสองทาง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/11/623.Cer_.สบ-ปั้มน้ำไหลตามแนวแกนสองทาง-no.1903000330-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"622-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ยึดสำหรับผ้าใบปิดท้ายรถกระบะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/11/622.Cer_.สบ-อุปกรณ์ยึด.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"621-สิทธิบัตรเรือ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/10/621.Cer_.สบ-เรือ-no.1502001430.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"620-สิทธิบัตรภาชนะบรรจุ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/10/620.Cer_.สบ.ภาชนะบรรจุ-no.1502003588.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"619-อนุสิทธิบัตรผ้าอ้อมสำหรับสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/10/619-.Cer_.สบ-ผ้าอ้อมสำหรับสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่-no.1703000685.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"618-อนุสิทธิบัตรตลับแป้งที่มีไฟส่องสว่าง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/10/618.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"617-อนุสิทธิบัตรเล็บปลอมที่มีแถบกาวซึ่งได้ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับการติดเข้ากับเล็บจริง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/09/617-Cer.สบ-เล็บปลอมที่มีแถบกาว.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"616-อนุสิทธิบัตรแผ่นรองซับปัสสาวะแบบซักได้สำหรับสัตว์เลี้ยง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/09/616-Cer.สบ-แผ่นรองซับปัสสาวะแบบ.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"615-อนุสิทธิบัตรถุงบรรจุของเหลวที่มีแปรงอยู่ที่ฝาปิดสำหรับใช้เป็นเครื่องสำอางแต่งหน้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/09/615-Cer.สบ-ถุงบรรจุของเหลวที่.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"614-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างชิ้นส่วนเปลนอนจำนวนหนึ่งที่ได้รับการเย็บเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแนวดึงส่วนหลังและสร้างแนวระนาบของขอบรอบนอก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/09/614-Cer.สบ-โครงสร้างชิ้นส่วนเปลนอน.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"613-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ดักแมลงสาบที่ติดตั้งเข้ากับภาชนะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/09/613-Cer.สบ-อุปกรณ์ดักแมลงสาบ.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"612-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างรีเทนเนอร์แบบใส (ESSIX RETAINERS) ที่ส่วนปลายฟันบางและส่วนโคนฟันหนาเพื่อรักษาแนวองศาของการสบฟันตามธรรมชาติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/09/612-Cer.สบ-โครงสร้างรีเทนเนอร์แบบใส.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"611-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์แทงเจาะเข้าไปในร่างกายชนิดยืดหยุ่นที่มีช่องทางเข้าแบบกว้างสำหรับใส่ อุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้องแบบโค้ง (PREBENT)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/09/611-Cer.สบ-ชุดอุปกรณ์แทงเจาะ.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"610-อนุสิทธิบัตรข้อต่อสแตนเลสที่ส่วนหนึ่งประสาน (BRAZING) เข้ากับวัสดุทองแดงในตำแหน่งที่สัมผัสกับท่อทองแดงสำหรับลำเลียงสารทำความเย็น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/09/610-Cer.สบ-ข้อต่อสแตนเลส.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"609-อนุสิทธิบัตรภาชนะพลาสติกบรรจุไข่ที่มีกลไกการล็อคปิดฝาบนกับฝาล่าง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/09/609-Cer.สบ-ภาชนะพลาสตืกบรรจุไข่.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"608-อนุสิทธิบัตรเป้อุ้มเด็กที่มีกระเป๋าพับเก็บเป้อุ้มเด็กส่วนบนและส่วนของกระเป๋าที่มีเบาะรองรับการนั่งของเด็ก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/09/608-Cer.สบ-เป้อุ้มเด็ก.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"607-อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำที่มีส่วนผสมของผงจุลินทรีย์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/09/607-Cer.สบ-ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"606-อนุสิทธิบัตรเตียงคนไข้ที่มีโถส้วมติดตั้งไว้และเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำเสีย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/09/606.Cer_.สบ-เตียงคำไข้ที่มี.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"605-อนุสิทธิบัตรข้าวหมูทอดสมุนไพรอัดก้อนพร้อมทานแบบสำเร็จรูป", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/09/605-Cer.สบ-ข้าวหมูทอดสมุนไพร.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"604-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ยกยานพาหนะเพื่อการเทสินค้าออกจากกระบะบรรทุก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/09/604.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"603-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างเสาสำเร็จรูปที่มีชุดรอกสำหรับเคลื่อนที่โครงสร้างสาธารณูปโภคขึ้นลงแบบสะดวกใช้งานและวิธีการติดตั้ง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/09/Cer.สบ-โครงสร้างเสาสำเร็จรูปที่มีชุดรอยสำหรับเคลื่อนที่-no.1703000397-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"602-สิทธิบัตรอุปกรณ์ชาร์จสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าที่ได้รับการควบรวมเข้ากับตู้เติมเงิน โทรศัพท์มือถือที่รับการชำระเงินผ่านทางกระเป๋าสตางค์ดิจิตอลร่วมกัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/08/602-อุปกรณ์ชาร์จสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"601-อนุสิทธิบัตรห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมใช้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/601-Cer.สบ-ห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมใช้-no.1803001444.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"600-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์สำหรับรถเก็บเกี่ยวอ้อยแบบวางกอง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/600-Cer.สบ-ชุดอุปกรณ์สำหรับรถเก็บเกี่ยวอ้อยแบบวางกอง-no.1703000149.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"559-อนุสิทธิบัตรเตาแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดจากปฏิกริยาอิเล็กโทรไลซิส (ELECTROLYSIS)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/559.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"558-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของพวงมาลัยรถยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/558-Cer.สบ-อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทอนของพวงมาลัยรถยนต์-no.1803000564.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"557-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างยึดจับเครื่องปลูกอ้อยแบบหลายแถวที่สามารถยึดจับเครื่องปลูกอ้อยได้มากกว่าหนึ่งเครื่องโดยใช้รถแทรกเตอร์จำนวนหนึ่งคัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/557-Cer.สบ-โครงสร้างยึดจับเครื่องปลูกอ้อยแบบหลายแถว-no.1803000543.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"556-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างกรอบวงกบคอนกรีตสำเร็จรูป", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/556-Cer.สบ-โครงสร้างกรอบวงกบคอนกรีตสำเร็จรูป-no.1803000862.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"555-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างหน้ากากปิดปากและจมูก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/555-Cer.สบ-โครงสร้างหน้ากากปิดปากและจมูก-no.1803001128.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"554-อนุสิทธิบัตรกระบอกลูกสูบเสริมรับแรงกระแทกของยานพาหนะระบบน้ำมันแบบลูกสูบเดี่ยวที่มีช่องเจาะสำหรับให้น้ำมันไหลผ่านลูกสูบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/554.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"553-สิทธิบัตรสาก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/553.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"552-สิทธิบัตรรองเท้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/552.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"551-สิทธิบัตรรองเท้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/551.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"550-สิทธิบัตรรองเท้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/550-รองเท้า1802000777.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"549-สิทธิบัตรดอกลำโพง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/549-แม่พิมพ์-1802003844.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"548-สิทธิบัตรฝาครอบดอกลำโพง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/548.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"547-สิทธิบัตรถังดักไขมัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/547.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"546-สิทธิบัตรเครื่องจักรกลทางการเกษตรสำหรับปลูกอ้อย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/546-เครื่องจักรกลทางการเกษตรสำหรับปลูกอ้อย-1702004628.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"545-สิทธิบัตรกระทะล้อรถยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/545-กระทะล้อรถยนต์-1802000708-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"544-สิทธิบัตรกรอบพระ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/544.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"543-สิทธิบัตรเตาย่าง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/543-Cer.เตาย่าง-บริษัท-วศิน-โลหะภัณฑ์-จำกัด-no.1602002512.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"542-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการลดหรือกำจัดไนเตรทในน้ำสับปะรดโดยใช้ดีบุก หรือ แผ่นโลหะเคลือบดีบุก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/542-Cer.สบ-กรรมวิธีการลดหรือกำจัดไนเตรทในน้ำสับปะรด-no.1603000058.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"541-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์เจาะแบบใช้โซ่ขับที่มีต้นกำลังจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/541-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"540-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับล้อรถยนต์และจักรยานยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/540.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"539-อนุสิทธิบัตรเสาหลักนำทางผลิตจากยางพาราและแผ่นผ้าใบที่ได้รับการจัดเรียงชั้น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/539-Cer.สบ-เสาหลักนำทางผลิตจากยางพารา-no.1803002101.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"538-อนุสิทธิบัตรระบบบันทึกผ่านเข้าออกอัตโนมัติ (ACCESS CONTROL) ผ่านกล้อง (CAMERA) โดยใช้รหัสแท่งสองมิติหรือคิวอาร์โค้ด (QR CODE)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/538.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"537-อนุสิทธิบัตรเครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดแบบลูกกลิ้งที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/07/537-Cer.สบ-เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดแบบลูกกลิ้ง-no.1803000542.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"536-สิทธิบัตรสูตรผสมสำหรับการเทพื้นกันซึมที่ได้รับการปรับปรุงสูตรเพื่อการปรับระดับและป้องกันการแตกร้าว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/05/535-สูตรผสมสีทาพื้นที่เช็ดล้างได้ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"535-สิทธิบัตรสูตรผสมสีทาพื้นที่เช็ดล้างได้ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/05/535-สูตรผสมสีทาพื้นที่เช็ดล้างได้ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"534-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างกล่องบรรจุบุหรี่แบบต่อประกอบที่มีประตูเปิดปิดหลายทิศทาง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/05/534.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"533-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างชุดใบมีดของเครื่องสับและบดย่อยวัชพืช", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/05/533..pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"532-สิทธิบัตรอุปกรณ์ระบายน้ำแบบลำเลียงตะกอนและสารอินทรีย์ของเสียจากพื้นกระบะ เลี้ยงสัตว์น้ำในระบบน้ำหมุนเวียน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/05/532-อุปกรณ์ระบายน้ำ.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"531-สิทธิบัตรอุปกรณ์นวด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/05/531.อุปกรณ์นวด.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"530-สิทธิบัตรแม่พิมพ์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/04/530-แม่พิมพ์.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"529-สิทธิบัตรรถเข็นกวาดพื้นที่ทำงานร่วมกับรถยก (FORKLIFT TRUCK)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/04/529-รถเข็นกวาดพื้นที่ทำงานร่วมกับรถยก-FORKLIFT-TRUCK.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"528-สิทธิบัตรแผ่นมุงหลังคา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/04/528.แผ่นมุงหลังคา.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"527-สิทธิบัตรเครื่องจักรกลทางการเกษตรสำหรับใส่ปุ๋ยลงดิน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/04/527-เครื่องจักรกลทางการเกษตรสำหรับใส่ปุ๋ยลงดิน.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"526-สิทธิบัตรเครื่องจักรกลทางการเกษตรสำหรับใส่ปุ๋ยลงดิน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/04/526-เครื่องจักรกลทางการเกษตรสำหรับใส่ปุ๋ยลงดิน.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"525-สิทธิบัตรโครงสร้างแผ่นเซ็นเซอร์สำหรับการจำแนกส่วนผสมของวัสดุที่นำมาสัมผัส", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/04/525-โครงสร้างแผ่นเซ็นเซอร์สำหรับการจำแนกส่วนผสมของวัสดุที่นำมาสัมผัส-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"524-สิทธิบัตรโครงสร้างช้อน ส้อม มีด และ ตะเกียบสำเร็จรูปพลาสติกแบบแยกส่วนได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/04/524-โครงสร้างช้อน-ส้อม-มีด-และ-ตะเกียบสำเร็จรูปพลาสติกแบบแยกส่วนได้.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"523-สิทธิบัตรเทียน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/04/523.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"522-สิทธิบัตรโคมไฟ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/04/522.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"521-สิทธิบัตรโคมไฟ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/04/521.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"520-สิทธิบัตรโคมไฟ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/04/520.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"519-สิทธิบัตรแก้ว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/04/519.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"518-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/04/581.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"517-อนุสิทธิบัตรระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของชุดหลอดไฟถนนแบบไร้สายเพื่อการซ่อมบำรุง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/03/517.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"516-อนุสิทธิบัตรถังดักไขมันและแยกไขมันที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/03/516.Certification_Patent_1803001263_ถังดักไขมันและแยกไขมันที่ได้รับการปรับปรุงใหม่-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"515-อนุสิทธิบัตรเครื่องถอดเข็มฉีดยาที่มีส่วนภาชนะรองรับ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/03/515.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"514-อนุสิทธิบัตรผ้าคลุมบังแดดรถยนต์แบบลวดสปริง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/03/514.Cer_.Patent_1803001537_ผ้าคลุมบังแดดรถยนต์แบบลวดสปริง.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"513-สิทธิบัตรรถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/03/513.Cer_.สบ_บริษัท-ตั้งเซียะปิงโลหะ-จำกัด_รถเก็บเก.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"512-อนุสิทธิบัตรเครื่องตัดตออ้อยเสมอดินแบบลากพ่วงรถแทรกเตอร์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/03/512.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"511-อนุสิทธิบัตรส่วนรองหลังสำหรับที่นั่งที่บรรจุวัสดุทรงกลมที่เคลื่อนที่ได้จำนวนหนึ่งเพื่อรับกับแรงกดทับของแผ่นหลังและการกดจุด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/03/511.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"510-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์จับยึดหลังคากระเบื้องเซรามิคสำหรับมุงทับซ้อนหลังคากระเบื้องเดิม และ หลังคากระเบื้องเซรามิคที่ปรับปรุงใหม่เพื่อมุงทับซ้อนหลังคากระเบื้องเดิม", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/03/510.Cer_.สบ_ธนัทนนต์-ชำนาญรบ_อุปกรณ์ยึดจับหลังคาก-2.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"509-อนุสิทธิบัตรพาเลทที่มีกลไกการวางซ้อนและส่วนยึดล็อกอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/03/509-อนุสิทธิบัตรพาเลทที่มีกลไกการวางซ้อนและส่วนยึดล็อกอัตโนมัติ.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"508-อนุสิทธิบัตรสเปรย์เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของน้ำแร่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/03/508.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"507-อนุสิทธิบัตรสบู่กระชับช่องคลอดที่มีส่วนผสมของสมุนไพรหญ้ารีแพร์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/03/507.Cer_Patent_1703001513_สบู่กระชับช่องคลอดที่มีส่วนผสมของสมุนไพรหญ้ารีแพร์.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"506-อนุสิทธิบัตรผงล้างเครื่องทำกาแฟ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/03/506.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"505-อนุสิทธิบัตรถุงเก็บน้ำนมที่วัดอุณหภูมิน้ำนมได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/03/505.Cer_Patent_1803001392_ถุงเก็บน้ำนมที่วัดอุณหภูมิน้ำนมได้.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"504-อนุสิทธิบัตรชุดดูดใบอ้อยแบบใบพัดเดียวเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/03/504.Cer_Patent_1803001046_ชุดดูดใบอ้อยแบบใบพัดเดียวเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"503-อนุสิทธิบัตรเครื่องปลูกอ้อยที่มีกลไกการลำเลียงท่อนอ้อยที่ถูกจัดเตรียมและคัดคุณภาพเป็นท่อนอ้อยไว้ล่วงหน้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/03/503.Cer_Patent.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"502-อนุสิทธิบัตรสนามซ้อมฟุตบอลที่มีระบบการลำเลียงลูกผุตบอลมายังเครื่องนำส่งลูกฟุตบอล", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/03/502.Cer_Patent_1803001129_สนามซ้อมฟุตบอลที่มีระบบการลำเลียงลูกผุตบอลมายังเครื่องนำส่งลูกฟุตบอล.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"501-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์จับยึดหลังคากระเบื้องที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/03/501-Cer_Patent_1803001082_อุปกรณ์จับยึดหลังคากระเบื้องที่ได้รับการปรับปรุงใหม่.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"500-สิทธิบัตรตระกร้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/01/500.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"499-สิทธิบัตรตระกร้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/01/499.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"498-สิทธิบัตรตระกร้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/01/498.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"497-สิทธิบัตรตระกร้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/01/497.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"496-สิทธิบัตรอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์น้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/01/496.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"495-สิทธิบัตรตระกร้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/01/495.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"494-สิทธิบัตรตระกร้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/01/494.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"493-สิทธิบัตรตระกร้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/01/493.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"492-สิทธิบัตรตระกร้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/01/492.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"491-สิทธิบัตรตระกร้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/01/491.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"490-สิทธิบัตรเบาะรถยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/01/Cer.สบ-เบาะรถยนต์-นายดำรงค์-ภูอัครนันท์-no.1802003699.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"488-อนุสิทธิบัตรน้ำยาล้างสนิมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/01/488.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"487-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์เสริมที่มีชุดสร้างความเย็นที่ใช้ติดตั้งแทนที่ฝาหีบศพแบบแยกชิ้นส่วนได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/01/487.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"486-อนุสิทธิบัตรรถยนต์เคลื่อนที่แบบติดตั้งเครื่องชั่งตวงวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2019/01/486.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"485-อนุสิทธิบัตรระบบควบคุมระยะไกลแบบอินฟราเรดสำหรับเครื่องปรับอากาศจำนวนหลายเครื่อง เพื่อควบคุมการทำงานให้สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลังงาน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/12/485-cer-สบ.ระบบควบคุมระยะไกลแบบอนฟาเรดสำหรับเครื-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"484-อนุสิทธิบัตรขอบกั้นทางเท้าสำเร็จรูปแบบต่อประกอบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/12/484-cer-สบ.ขอบก้นทางเท้าสำเร็จรูปแบบต่อประกอบ-No.180300.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"483-อนุสิทธิบัตรสากหัวแบนและครกก้นแบนที่ระนาบกันเพื่อสร้างหน้าสัมผัสสำหรับการบดอัด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/12/483-cer-สบ.สากหัวแบนและครกก้นแบนที่รนาบกันเพื่อส.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"482-อนุสิทธิบัตรหมวกกันกระแทกแบบครึ่งใบที่มีกล้องบันทึกวิดีโอ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/11/482-cer.สบ-ภัทร์ธีรา-no.1803000475-2.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"481-อนุสิทธิบัตรลูกล้อรับน้ำหนักที่ยืดหยุ่นได้แบบสปริงในตัว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/11/481.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"480-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างชุดควบคุมและชุดอุปกรณ์การทำงานที่ติดตั้งเข้ากับโครงสร้างที่แยกส่วนได้กับโครงสร้างตู้น้ำมัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/11/480-cer.สบ-no.1703001807.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"479-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างชุดฝาบ่อพักพร้อมใช้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/11/479-cer.สบ-no.1703001623.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"478-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์กำบังรังสีแบบเคลื่อนที่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/11/478-cer.สบ-no.1703001291.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"477-อนุสิทธิบัตรรถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/11/477-cer.สบ-no.1702001122-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"476-อนุสิทธิบัตรเครื่องจ่ายน้ำมัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/11/476-cer.สบ-no.1602004893.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"475-สิทธิบัตรรถบัส", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/11/475.cer_.สบ-no.1602004236.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"474-สิทธิบัตรเรือ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/11/474-cer.สบ-no.1602001417.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"473-สิทธิบัตรวงล้อรถจักรยานยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/11/473-cer.สบ-no.1502003390.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"472-สิทธิบัตรระบบการชาร์จแบตเตอรี่เร็ว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/472-1701001155-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"471-สิทธิบัตรล้อเลื่อน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/471.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"470-สิทธิบัตรเฝือกดามอวัยวะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/470.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"469-สิทธิบัตรเฝือกดามนิ้วมือ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/469.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"468-สิทธิบัตรเฝือกดามนิ้วมือ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/468.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"467-สิทธิบัตรมือจับบานประตู", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/467-1702001281.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"466-สิทธิบัตรมือจับบานประตู", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/466-1702001280-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"465-สิทธิบัตรฝาครอบกระบะปิคอัพเอนกประสงค์ ระบบไฟฟ้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/465-0601003056-4.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"464-สิทธิบัตรฝาครอบกระบะปิคอัพเอนกประสงค์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/464-0501005179-7.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"463-สิทธิบัตรตัวต่อ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/463.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"462-สิทธิบัตรโครงสร้างอุปกรณ์สำหรับการซ้อมมวยแบบตั้งพื้น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/462-1601001516.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"461-สิทธิบัตรเก้าอี้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/461.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"460-สิทธิบัตรที่ห้อยกระเป๋า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/460.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"459-สิทธิบัตรที่ห้อยกระเป๋า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/459.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"458-สิทธิบัตรกระเป๋า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/458.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"457-สิทธิบัตรกระเป๋า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/457.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"456-สิทธิบัตรกระเป๋า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/456.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"455-สิทธิบัตรกระเป๋า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/455.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"454-สิทธิบัตรกระเป๋า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/454.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"453-สิทธิบัตรกระเป๋า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/453.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"452-สิทธิบัตรกระเป๋า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/452.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"451-สิทธิบัตรกระเป๋า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/451.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"450-สิทธิบัตรกระเป๋า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/450.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"449-สิทธิบัตรกระเป๋า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/449.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"448-สิทธิบัตรกระเป๋า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/448.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"447-สิทธิบัตรกระเป๋า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/447.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"446-สิทธิบัตรกระเป๋า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/446.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"445-สิทธิบัตรกระเป๋า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/445.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"444-สิทธิบัตรกระเป๋า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/444.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"443-สิทธิบัตรกระเป๋า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/443.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"442-สิทธิบัตรกระเป๋า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/442.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"441-อนุสิทธิบัตรกาแฟที่มีส่วนผสมของพริก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/441.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"440-สิทธิบัตรกรรมวิธีทำข้าวกล้องให้งอก หุงสุกง่าย ไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน โดยไม่ต้องใช้ ภาชนะบรรจุแบบถุงสุญญากาศ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/440-1701007295.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"439-สิทธิบัตรกล่อง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/Cer.สบ-กล่อง-นางสาวสุธาสินี-ผกากรอง-no.1602004850.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"438-สิทธิบัตรกล่อง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/Cer.สบ-กล่อง-นางสาวสุธาสินี-ผกากรอง-no.1602004851.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"437-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างบานเลื่อนผ้าใบสำหรับเปิดปิดผนังข้างของตู้บรรทุก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/426-patent-cer-นายสกล-กิติวัฒนบำรุง-1703001909.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"436-สิทธิบัตรหน้ากากป้องกันสารเคมี", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/436.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"435-สิทธิบัตรหน้ากากป้องกันสารเคมี", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/435.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"434-สิทธิบัตรชิ้นส่วนอาวุธปืน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/434-1702003062-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"433-สิทธิบัตรชิ้นส่วนอาวุธปืน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/433-1702003063-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"432-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์แทงเจาะและดึงเนื้องอกมดลูก (MYOMA SCREW) แบบถอดด้ามสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเดียว (SINGLE INCISION)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/432-patent-cer-นายกิตติ-ตู้จินดา-1703000272.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"431-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟแบบกลมและหลอดไฟแบบตะเกียบในตัวเดียว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/431-patent-cer-นายเกรียงศักดิ์-แซ่ซิ่น-1603002419.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"430-สิทธิบัตรขวด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/430-patent-cer-นายคเฌศ-เลาหถาวรศิรินาม-1502003042.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"429-อนุสิทธิบัตรสายรัดข้อมือที่แปลงเป็นกระเป๋าใส่ของได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/429-patent-cer-นายทวีศักดิ์-ทันปัญญา-1503001805.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"428-อนุสิทธิบัตรกางเกงผ้าอ้อมระบายอากาศแบบซักได้ที่ได้รับการปรับปรุงส่วนรัดขาหนีบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/428-patent-cer-นายยี่ซิน-แซ่จิ่ง-1602001508.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"427-สิทธิบัตรตัวปล่อยประจุไฟฟ้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/427.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"426-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างบานเลื่อนผ้าใบสำหรับเปิดปิดผนังข้างของตู้บรรทุก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/426.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"425-อนุสิทธิบัตรหน้ากากปิดคลุมใบหน้าที่มีส่วนป้องกันปาก จมูกและดวงตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/425-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"424-อนุสิทธิบัตรชุดโครงสร้างลำกล้องและกระสุนทางเลือกที่ติดตั้งเข้ากับอาวุธปืนโดยการขับกระสุนทางเลือกไปข้างหน้าด้วยกระสุนจริง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/424-patent-cer-รศ.ดร.วีรชัย-พุทธวงศ์-1703001431.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"423-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างชุดฝาบ่อพักพร้อมใช้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/423-patent-cer-บริษัท-พฤกษา-เรียลเอสเตท-จำกัด-มหาชน-1703001623.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"422-อนุสิทธิบัตรอาหารเสริมสำหรับสุนัขเพื่อบำรุงไตที่มีส่วนประกอบของน้ำมันปลา (FISH OIL) เป็นสำคัญในรูปแบบเจล", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/422.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"421-อนุสิทธิบัตรบังโคลนติดแผ่นป้ายทะเบียนแบบพับได้สำหรับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ความเร็วสูง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/421-cert1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"420-สิทธิบัตรกล่องบรรจุ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/420-cert-กล่องบรรจุ-1502003488.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"419-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ช่วยติดฟิล์มบนหน้าจออิเล็คทรอนิกส์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/419.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"418-อนุสิทธิบัตรเตียงนอนที่มีกลไกปรับระดับแผ่นรองนอนตามแรงกดโดยอัตโนมัติด้วยระบบเชือกรองรับที่ยืดหยุ่นได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/418-Cer.1703001305.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"417-อนุสิทธิบัตรรถตัดอ้อยวางกองที่มีระบบปรับความสูงของชุดสายพานลำเลียงอัตโนมัติและล้อรถที่หมุน 360 องศา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/417-Cer.1703002608-2.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"416-สิทธิบัตรแผ่นฉนวนป้องกันหลังคารั่ว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/416.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"415-สิทธิบัตรแผ่นฉนวนป้องกันหลังคารั่ว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/415.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"414-สิทธิบัตรอิฐบล็อก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/414.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"413-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างชุดฝาบ่อพักพร้อมใช้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/413.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"412-อนุสิทธิบัตรผนังคอนกรีตห้องน้ำสำเร็จรูปที่ได้รับการจัดสร้างพื้นผิวและส่วนรองรับการติดตั้ง อุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่จัดเตรียมไว้สำหรับงานต่อประกอบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/412.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"411-อนุสิทธิบัตรผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ได้รับการปรับปรุงรอยต่อเพื่อใช้เชื่อมต่อระหว่างผนังสำเร็จรูปสำหรับรอยต่อระบบเปียก (Wet Joint)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/411.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"410-อนุสิทธิบัตรชุดโครงสร้างลำกล้องและกระสุนทางเลือกที่ติดตั้งเข้ากับอาวุธปืนโดยการขับกระสุนทางเลือกไปข้างหน้าด้วยกระสุนจริง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/410.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"409-สิทธิบัตรชิ้นส่วนอาวุธปืน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/409.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"408-สิทธิบัตรชิ้นส่วนอาวุธปืน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/408.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"407-สิทธิบัตรกระสุนปืน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/407.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"406-สิทธิบัตรเฝือกดามอวัยวะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/406.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"405-สิทธิบัตรเฝือกดามนิ้วมือ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/405-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"404-สิทธิบัตรเฝือกดามนิ้วมือ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/404-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"403-สิทธิบัตรเฝือกดามนิ้ว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/403.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"402-สิทธิบัตรเฝือกดามนิ้ว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/402.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"401-สิทธิบัตรฝาครอบกระบะปิคอัพเอนกประสงค์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/401.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"400-สิทธิบัตรฝาครอบกระบะปิคอัพเอนกประสงค์ ระบบไฟฟ้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/400.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"399-อนุสิทธิบัตรกางเกงผ้าอ้อมระบายอากาศแบบซักได้ที่ได้รับการปรับปรุงส่วนรัดขาหนีบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/399.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"398-อนุสิทธิบัตรระบบควบคุมการให้คำสั่งคอมพิวเตอร์โดยการติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาที่มองไปที่จุดเป้าหมายบนจอคอมพิวเตอร์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/398.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"397-อนุสิทธิบัตรรถเก็บขยะมูลฝอยที่ส่วนลำเลียงเทขยะออกลงกระบะบรรทุกมีรางเลื่อนตามแนวยาวของกระบะบรรทุกเพื่อการเทขยะลงกระบะบรรทุกหลายช่องที่แยกส่วนกันสำหรับกระบวนการแยกขยะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/397.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"396-อนุสิทธิบัตรแผ่นไม้อัดที่มีการจัดเรียงชั้นและแนวเสี้ยนเพื่อการดัดโค้ง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/396.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"395-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์แทงเจาะและดึงเนื้องอกมดลูก (MYOMA SCREW) แบบพับด้ามสำหรับ การผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเดียว (SINGLE INCISION)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/395.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"394-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างหลังคาแบบตะแกรงที่ก่อรูปจากแผ่นหลังคาขนาดเล็กจำนวนหนึ่งที่ทำองศาเข้าด้วยกัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/themes/lawplus-child/no-image/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/06/394.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"393-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ตัดเก็บพืชผลทางการเกษตรชนิดมีหนามจากต้น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/393-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"392-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างผ้าปูที่นอนแบบซิบที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/392.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"391-อนุสิทธิบัตรผนังคอนกรีตห้องน้ำสำเร็จรูปที่ได้รับการจัดสร้างพื้นผิวและส่วนรองรับการติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่จัดเตรียมไว้สำหรับงานต่อประกอบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/391.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"390-สิทธิบัตรมีด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/Cer.สบ-มีด-นายอุดร-รีรักษ์-no.1602004071.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"389-สิทธิบัตรรถจักรยานยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/389.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"388-สิทธิบัตรอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์น้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/388-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"387-สิทธิบัตรอุปกรณ์ป้องกันสำหรับสัตว์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/387-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"386-สิทธิบัตรภาชนะใส่อาหารที่มีหลุมขนาดเล็กจำนวนหนึ่งสำหรับแยกของเหลว โดยเฉพาะไขมันออกจากอาหาร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/386.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"385-สิทธิบัตรรถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/385.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"384-สิทธิบัตรโครงสร้างเสาหรือคานกระดาษแบบสานเข้าด้วยกันชนิดกันน้ำได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/384.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"383-อนุสิทธิบัตรไขควงแม่เหล็กที่มีท่อครอบหัวน็อตเพื่อการจับยึดเตรียมการขันน็อต", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/383.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"382-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างผ้าปูที่นอนแบบซิบที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/382.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"381-อนุสิทธิบัตรสูตรผสมของผงซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานฉาบผิวหน้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/381.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"380-อนุสิทธิบัตรถุงปัสสาวะสำเร็จรูป", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/380.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"379-อนุสิทธิบัตรกระบองใช้เป็นอาวุธที่แปลงเป็นอุปกรณ์ยิงกระสุนยางได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/379.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"378-สิทธิบัตรกระบวนการในการเตรียมซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ (Super Capacitor) แบตเตอรี่กราฟีน ออกไซด์ (graphene oxide)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/378.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"377-อนุสิทธิบัตรอาหารเสริมที่ประกอบรวมด้วยแอลคาร์นิทีน (L-CARNITINE) และ กรดอัลฟาไลโปอิก (ALPHA-LIPOIC ACID)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/377.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"376-อนุสิทธิบัตรชุดล้อพร้อมฐานตั้งสำหรับอุปกรณ์ลากถือแบบแขวนเกี่ยวสำหรับเคลื่อนย้ายสัมภาระ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/376.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"375-อนุสิทธิบัตรกระถางปูนแบบต่อประกอบที่รองรับแรงอัดและเคลื่อนย้ายสะดวก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/375.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"374-อนุสิทธิบัตรกระบวนการผลิตน้ำเติมไฮโดรเจนสำหรับดื่มด้วยปั้มน้ำระบบนาโนบับเบิ้ล (NANO BUBBLE) ผ่านเครื่องกวนในท่อ (STATIC MIXER) และ วัสดุแม่เหล็กเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/374.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"373-อนุสิทธิบัตรร่มที่มีกลไกการหุบร่มโดยการดึงจากส่วนศูนย์กลางของตัวร่มเข้าหาก้านร่ม", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/373.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"372-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์สำหรับการเสริมโครงสร้างพื้นคอนกรีตป้องกันการวิบัติของแรงเฉือนเจาะทะลุ (PUNCHING SHEAR FAILURE)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/372.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"371-สิทธิบัตรเฝือกดามนิ้ว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/371.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"370-สิทธิบัตรแม่พิมพ์สำหรับทำอาหาร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/cert-370.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"367-สิทธิบัตรถังเก็บน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/367-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"368-สิทธิบัตรรถปั้นจั่น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/368.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"369-สิทธิบัตรร่ม", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/369-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"366-สิทธิบัตรเกรียงฉาบปูน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/Cer.สบ-เกรียงฉาบปูน-305.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"364-สิทธิบัตรจักรยานสามล้อ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/364-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"365-สิทธิบัตรเกรียงฉาบปูน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/Cer.สบ-เกรียงฉาบปูน-306.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"362-สิทธิบัตรถังน้ำมัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/362-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"360-สิทธิบัตรแหวน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/360.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"361-สิทธิบัตรแหวน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/734.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"363-อนุสิทธิบัตรระบบรักษาความปลอดภัยในการแสดงเอกลักษณ์ความถี่วิทยุ (RFID) สำหรับตู้ให้บริการอัตโนมัติ (Intelligent Vending Machine) ที่เชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ใช้บริการ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/363.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"358-สิทธิบัตรตะแกรงครอบรางระบายน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/358.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"357-สิทธิบัตรชิ้นส่วนสิ่งก่อสร้าง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/357.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"355-สิทธิบัตรเนยที่ทำจากครีมมะพร้าวและน้ำมันมะพร้าวและกรรมวิธีการทำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/355.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"359-สิทธิบัตรฝาครอบหัวเสาเข็ม", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/359.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"356-สิทธิบัตรชิ้นส่วนสิ่งก่อสร้าง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/356.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"354-สิทธิบัตรรถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/354.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"353-สิทธิบัตรส่วนต่อพ่วงสำหรับรถจักรยานยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/353.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"352-สิทธิบัตรเสื้อผ้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/352.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"351-สิทธิบัตรแผ่นฉนวนป้องกันหลังคารั่ว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/351.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"348-สิทธิบัตรแผ่นปูผนัง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/348.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"350-สิทธิบัตรวิธีการและระบบการให้ความช่วยเหลือในการทำธุรกรรมระหว่างกิจการและผู้ใช้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/350.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"349-สิทธิบัตรแผ่นปูผนัง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/349.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"346-สิทธิบัตรแผ่นปูผนัง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/346.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"345-สิทธิบัตรแผ่นปูผนัง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/345.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"344-สิทธิบัตรโครงสร้างกล่องสำหรับจุดไฟเผาถ่านแบบสะดวก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/344.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"343-สิทธิบัตรสีป้องกันแมลง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/343.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"347-สิทธิบัตรแผ่นปูผนัง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/347.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"342-สิทธิบัตรอุปกรณ์ป้องกันเดือยไก่ชน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/342-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"340-สิทธิบัตรกรรมวิธีการเคลือบแก้วที่พื้นผิวไม้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/340.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"339-สิทธิบัตรอุปกรณ์ทำความสะอาด ป้องกันการตกตะกอนของสารอินทรีย์ของเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งและวิธีการติดตั้ง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/339.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"341-สิทธิบัตรสูตรผสมสำหรับการเทพื้นกันซึมที่ได้รับการปรับปรุงสูตรเพื่อการปรับระดับ และป้องกันการแตกร้าว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/341.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"338-สิทธิบัตรโครงสร้างจับยึดอุปกรณ์เสริมรับน้ำหนักและกระจายน้ำหนัก สำหรับรถบรรทุกเข้ากับเพลา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/338.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"337-สิทธิบัตรอุปกรณ์เสริมรับน้ำหนักและกระจายน้ำหนักสำหรับรถบรรทุก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/337-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"335-สิทธิบัตรกระบวนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยระบบอุตสาหกรรมจำนวนหลายหลังต่อเนื่องกันเป็นสายก่อสร้างที่จัดแบ่งเป็นส่วนตอนการทำงานและจัดแบ่งทีมทำงาน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/335.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"336-สิทธิบัตรชุดแผงคอยล์เย็นอิสระด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศเพื่อเสริมการกระจายความเย็น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/336.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"333-สิทธิบัตรโครงสร้างกล่องชุดอุปกรณ์จ่ายพลังงานเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/333.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"334-สิทธิบัตรชุดอุปกรณ์บริบาลสตรีหลังคลอดแบบนั่งถ่านที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/334-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"332-สิทธิบัตรระบบควบคุมและสั่งถ่ายภาพแบบบูลลิท-ไทม์ (Bullet Time) สำหรับกล้องหลายตัวที่มีระบบประมวลผลของภาพถ่ายจำนวนหลายภาพในทันที", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/332.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"331-อนุสิทธิบัตรสารผสมสำหรับเครื่องดื่มบำรุงกำลัง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/331.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"330-สิทธิบัตรอุปกรณ์จอดเก็บรถจักรยานแบบตั้งตรง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/330.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"328-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างกล่องสำหรับจุดไฟเผาถ่านแบบสะดวก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/328.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"329-สิทธิบัตรพาเลทกระดาษแบบสานเข้าด้วยกันชนิดกันน้ำได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/329.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"327-สิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงคีบอ้อย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/327.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"326-อนุสิทธิบัตรกาแฟที่มีส่วนผสมของพริกและแอล-คาร์นิทีน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/326.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"324-สิทธิบัตรมือจับก๊อกน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/324.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"323-อนุสิทธิบัตรสบู่ที่มีส่วนผสมของกาแฟและขมิ้นชัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/323.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"322-อนุสิทธิบัตรแผ่นหลังคาพลาสติกไฮเดน ซิที โพลีเอทิลีน (High density Polyethylene) ที่ได้รับการจัดเรียงชั้นร่วมกับวัสดุชนิดอื่น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/322.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"325-สิทธิบัตรถังไซโลบรรทุกปูนซีเมนต์ผงและวัสดุผงที่ใช้แรงดันในการลำเลียงออกสำหรับ การขนส่งจำนวนมากด้วยยานพาหนะทางบกและทางน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/325.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"320-อนุสิทธิบัตรน้ำปรุงรสก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงและกรรมวิธีการผลิต", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/320.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"319-อนุสิทธิบัตรดุมไม้กวาดอ่อนอิสระที่มีร่องรางจำนวนหนึ่งสำหรับรองรับการมัดดอกไม้กวาด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/319.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"321-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ระบายความร้อนของคอยล์ร้อนสำหรับระบบทำความเย็น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/321.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"316-อนุสิทธิบัตรซองบรรจุแผ่นแถบตรวจทางเคมีที่ใช้กับเครื่องอ่านค่าในทางการแพทย์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/316.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"318-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างลำโพงฮอร์น (HORN SPEAKER) ที่มีชุดแผ่นครีบระบายความร้อน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/318.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"317-อนุสิทธิบัตรเครื่องดื่มพร้อมชงที่มีส่วนผสมของเปลือกกล้วย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/317.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"315-อนุสิทธิบัตรแผงกั้นแบ่งส่วนภายในห้องโดยสารของรถแท็กซี่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/315.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"314-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์กระดกมดลูกแบบปรับเปลี่ยนขนาดของแกนกระดกได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/314.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"312-อนุสิทธิบัตรมีดปอกตาสับปะรด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/312.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"313-อนุสิทธิบัตรสารผสมสำหรับเครื่องดื่มบำรุงกำลัง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/313.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"311-สิทธิบัตรการออกแบบตะแกรงครอบรางระบายน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/311.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"310- สิทธิบัตรเตาย่าง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/310.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"309-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/309.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"308-สิทธิบัตรแผ่นมุงหลังคา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/308.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"307-สิทธิบัตรมือจับก๊อกน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/307.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"306-สิทธิบัตรถังบำบัดน้ำเสีย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/306-cer.074.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"305-สิทธิบัตรรถบัส", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/305.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"304-สิทธิบัตรหัวครอบถังแก๊ส", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/304.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"303-สิทธิบัตรอุปกรณ์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบพกพาด้วยซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ (Super Capacitor)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/303.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"302-สิทธิบัตรสูตรผสมสำหรับการเทพื้นกันซึมที่ได้รับการปรับปรุงสูตรเพื่อการปรับระดับและป้องกันการแตกร้าว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/302.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"301-สิทธิบัตรชุดฝาครอบลูกบิดประตูแบบน็อตล็อค (knot lock) ที่ติดตั้งไว้ด้านในที่พักอาศัย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/301.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"857-สิทธิบัตรกล่องบรรจุ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/857.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"300-สิทธิบัตรกล่องบรรจุ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/300-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"299-สิทธิบัตรถังไซโลบรรทุกปูนซีเมนต์ผงและวัสดุผงที่ใช้แรงดันในการลำเลียงออกสำหรับการขนส่งจำนวนมากด้วยยานพาหนะทางบกและทางน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/299.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"298-สิทธิบัตรชุดอุปกรณ์เคลื่อนที่เรือขึ้น-ลงบนรถกระบะที่แปลงเป็นหลังคารถกระบะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/298.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"297-สิทธิบัตรอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/297.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"296-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเดียว (single incision) ที่มีทางเข้าออกของเครื่องมือแพทย์และท่อลำเลียงแก๊สแบบหลายทาง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/296.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"295-อนุสิทธิบัตรสเปรย์น้ำยาป้องกันพื้นผิวเป็นฝ้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/295.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"294-อนุสิทธิบัตรองค์ประกอบสำหรับการทำเฝือกและกรรมวิธีการเข้าเฝือกจากองค์ประกอบดังกล่าวที่ปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/294.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"293-อนุสิทธิบัตรข้อต่อน้ำป้องกันการรั่วซึมที่เกลียวข้อต่อเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กติดตั้งไว้ในท่อเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ที่มีเส้นทางการลำเลียงน้ำเดียวกัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/293.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"292-อนุสิทธิบัตรยาบำบัดรักษาอาการปวดมดลูกและกระชับมดลูกที่มีมหาเมฆ และ รากสามสิบเป็นส่วนประกอบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/292.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"291-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างผ้าอนามัยที่มีแผ่นชั้นของสมุนไพรหญ้ารีแพร์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/291.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"290-อนุสิทธิบัตรน้ำฝางและกรรมวิธีการผลิต", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/290.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"289-สิทธิบัตรเบาะรถไถ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/289-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"288-สิทธิบัตรโครงสร้างห้องเดี่ยวสำหรับการระเหิดแห้งที่ได้รับการปรับปรุงทิศทางของกระแสลมเย็น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/288.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"287-สิทธิบัตรแผ่นเพาะปลูก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/287.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"286-สิทธิบัตรแผ่นเพาะปลูก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/286.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"285-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตเต้าหู้ไข่ขาวสำเร็จรูป", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/285.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"284-สิทธิบัตรชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับม้วนผ้าใบคลุมรถบรรทุก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/284.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"283-สิทธิบัตรชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับม้วนผ้าใบคลุมรถบรรทุก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/283.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"282-อนุสิทธิบัตรกลไกการดึงลวดสลิงผ่านชุดรอกของปั้นจั่นตอกเสาเข็มแบบมีเสากระโดงท่อนบนและเสากระโดงท่อนล่าง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/282.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"281-อนุสิทธิบัตรกล่องติดผนังชนิดสองชิ้นที่มีชุดฐานรองเพื่อรับน้ำหนักการติดตั้งอุปกรณ์ 19 นิ้ว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/281.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"280-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ให้อาหารปลาไปยังใต้น้ำแบบอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/280.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"279-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์จับยึดสายเคเบิ้ลหรือสายตัวนำไฟฟ้าจำนวนหลายเส้น สำหรับงานเดินสายระยะไกล", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/279.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"278-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์จับยึดสายเคเบิ้ลหรือสายตัวนำไฟฟ้าจำนวนหลายเส้น สำหรับงานเดินสายระยะไกล", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/278.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"277-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟไหลย้อนกลับเข้าด้ามเชื่อมที่ติดตั้งระหว่างด้ามเชื่อม และหัวเชื่อมแก๊ส", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/277.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"276-อนุสิทธิบัตรเครื่องอ่านรหัสแท่งสองมิติหรือคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแทนเครื่องหยอดเหรียญ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/276.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"275-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์จับยึดแผ่นผนังโครงสร้างจำนวนหนึ่งเข้าด้วยกัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/275.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"274-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างเเผ่นผนังสำเร็จรูปเเบบต่อประกอบเเละอุปกรณ์จับยึดเเผ่นผนังสำเร็จรูปเข้ากับคานโครงสร้าง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/274.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"273-อนุสิทธิบัตรเครื่องมือถอดประกอบหัวเชื่อมอิเล็กโทรด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/273.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"272-อนุสิทธิบัตรยาบำบัดรักษาการเจริญเติบโตของเนื้องอกหรือมะเร็งที่มีส่วนประกอบของคางคกและดีปลี", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/272.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"271-อนุสิทธิบัตรยาเม็ดลูกกลอนรักษาอาการเส้นเอ็นและกล้ามเนื้ออักเสบที่มีดีปลีเป็นส่วนประกอบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/271.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"270-อนุสิทธิบัตรเก้าอี้เด็กที่แปลงเป็นคอกกั้นเด็กได้เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/270.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"269-สิทธิบัตรกระบวนการลดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส (Hydrolysis Reaction) ด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) หรือ แก๊สเฉื่อย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/269.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"268-สิทธิบัตรข้อต่อ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/268-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"267-สิทธิบัตรขวดน้ำหอม", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/267.jpg", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"266-สิทธิบัตรเรือ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/266.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"265-สิทธิบัตรสวิทช์ไฟฟ้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/265.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"264-สิทธิบัตรยางกันกระแทกสำหรับยานพาหนะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/264.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"263-สิทธิบัตรฟองน้ำเสริมดันทรง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/263-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"262-สิทธิบัตรฟองน้ำเสริมดันทรง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/262-2.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"261-สิทธิบัตรผลไม้อบแห้ง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/261-2.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"260-สิทธิบัตรตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/260.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"259-สิทธิบัตรหน้าตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/259.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"258-สิทธิบัตรหน้าตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/258.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"257-สิทธิบัตรหน้าตัดโลหะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/257-patent-cer-นายสกล-กิติวัฒนบำรุง-1402001402.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"255-อนุสิทธิบัตรชุดหยิบและสวมขวดลงในแท่งรับขวดบนสายพานลำเลียงก่อนเข้าสู่ส่วนให้ความร้อนสำหรับเครื่องเป่าขวด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/255.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"256-สิทธิบัตรอุปกรณ์ระบายน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/256.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"254-อนุสิทธิบัตรอาหารเสริมที่มีสารสกัดจากมะละกอ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/254.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"253-สิทธิบัตรชุดฝาครอบลูกบิดประตูที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/253.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"252-สิทธิบัตรรถจักรยานยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/252.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"251-สิทธิบัตรวงล้อรถจักรยานยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/251-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"250-สิทธิบัตรระบบตรวจสอบแจ้งเตือนการขัดข้องและควบคุมทางไกลของสถานีฐานด้วยระบบติดต่อสื่อสารไร้สายและอาศัยสายนำสัญญาณ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/250.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"249-สิทธิบัตรอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพขดลวดสปริง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/249.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"248-สิทธิบัตรโครงสร้างกระทะทอดอาหารแบบใช้หัวเตาแก๊สด้วยระบบการแยกน้ำและน้ำมัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/248.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"247-สิทธิบัตรเครื่องทำน้ำอุ่นแบบไม่มีถังเตรียมน้ำอุ่นสำรอง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/247.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"246-อนุสิทธิบัตรเครื่องลำเลียงขวดเข้าถุงบรรจุแบบอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/246.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"245-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ตรวจสอบการขัดข้องของระบบทำความเย็นด้วยระบบติดต่อสื่อสารไร้สาย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/245.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"244-อนุสิทธิบัตรเกรียงฉาบมุมแบบยาวสำหรับงานก่อสร้าง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/244.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"243-อนุสิทธิบัตรเกรียงฉาบมุมแบบสั้นสำหรับงานก่อสร้าง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/243.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"242-อนุสิทธิบัตรองค์ประกอบของสารทำความเย็นที่บรรจุในกระป๋องสเปรย์แบบพกพา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/242.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"241-อนุสิทธิบัตรระบบไหลเวียนน้ำล้างสำหรับการล้างทำความสะอาดหม้อน้ำรถยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/241.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"240-อนุสิทธิบัตรตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือที่มีระบบถอนเงินสดโดยใช้รหัสถอนเงินแบบไม่ต้องมีบัญชีเงินฝาก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/240.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"239-อนุสิทธิบัตรกล่องกระดาษที่ติดตั้งแม่เหล็กจำนวนหนึ่งสำหรับติดเข้าด้วยกันเพื่อขึ้นรูปกล่องเพื่อใช้งาน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/239.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"238-อนุสิทธิบัตรแผ่นปิดผนังสำเร็จรูปแบบโครงข่ายต่อประกอบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/238.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"237-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างแผ่นหินแบบต่อประกอบ (interlocking) ที่มีช่องสำหรับใส่ดินเพื่อปลูกหญ้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/237.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"236-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์เซาะร่องผลมะพร้าวเพื่อสะดวกเปิด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/236.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"235-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างบ้านแบบต่อประกอบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/235.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"234-อนุสิทธิบัตรระบบควบคุมการประกอบสายไฟฟ้าในคอนเน็คเตอร์ (connector)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/234.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"233-อนุสิทธิบัตรเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของถั่งเช่าสีทอง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/233.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"232-สิทธิบัตรบังโคลนสำหรับติดแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/232.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"231-สิทธิบัตรบังโคลนสำหรับรถจักรยานยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/231.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"230-สิทธิบัตรบังโคลนสำหรับรถจักรยานยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/230-patent-cer-นายภาคย์-โพคัยสวรรค์-1502002734-2.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"229-สิทธิบัตรบังโคลนสำหรับรถจักรยานยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/229.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"228-สิทธิบัตรบังโคลนสำหรับรถจักรยานยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/228.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"227-สิทธิบัตรบังโคลนสำหรับรถจักรยานยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/227.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"226-สิทธิบัตรบังโคลนสำหรับรถจักรยานยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/226.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"225-สิทธิบัตรข้อต่อ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/225.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"224-สิทธิบัตรแท่นโชว์สินค้าแบบเคลื่อนที่ได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/224.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"223-สิทธิบัตรโครงสร้างรางยึดซึ่งแยกเป็นหลายทิศทาง 360 องศาสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์และงานก่อสร้าง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/223.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"222-สิทธิบัตรวิธีการขยายท่อร้อยคอยล์ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยแรงดันในกระบวนการติดตั้งท่อร้อยคอยล์เข้ากับครีบแลกเปลี่ยนความร้อน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/222.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"221-สิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ต้นกำลังสำหรับผลิตกำลังในการขับเคลื่อน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/221.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"220-สิทธิบัตรอุปกรณ์หมุนโชว์รถจักรยานยนต์ที่ควบคุมการหยุดหมุนด้วยการให้แรงบังคับด้วยมือ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/220.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"219-สิทธิบัตรแผ่นวางวาล์วที่ได้รับการปรับปรุงช่องดูดเพื่อเพิ่มอัตราการไหลของสารทำความเย็นสำหรับคอมเพรสเซอร์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/219.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"218-สิทธิบัตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบมิกโซโทรฟิค (mixotrophic)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/218.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"217-สิทธิบัตรอุปกรณ์ย้ำหมุดแบบรีเวทนัท (rivet nut) ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/217.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"216-สิทธิบัตรโครงสร้างกระเบื้องลอนเสริมแผ่นใยตาข่าย (mesh) และ กรรมวิธีการผลิต", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/216.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"215-สิทธิบัตรกระบวนการปรับสภาพน้ำเสียด้วย พลังงานสกาล่าร์ (Scalar Energy) และ พลังงานสนามแม่เหล็กด้วยวิธีการเร่งปฏิกิริยาการตกตะกอน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/215.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"214-สิทธิบัตรชุดตะแกรงดัดกลิ่นแบบเปิดปิดประตูระบายน้ำโดยอัตโนมัติด้วยระบบสปริง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/214.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"213-สิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ต้นกำลังสำหรับผลิตกำลังในการขับเคลื่อน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/213.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"212-อนุสิทธิบัตรสูตรส่วนผสมสมุนไพรบำรุงร่างกาย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/212.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"211-อนุสิทธิบัตรระบบจำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ ระบบเติมเงินและชำระค่าบริการ และระบบแลกเหรียญที่ได้รับการควบรวมในเครื่องให้บริการอัตโนมัติที่ใช้หน่วยประมวลผลที่ถูกสร้างขึ้นร่วมกัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/211.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"210-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์กระดกมดลูกที่มีโฟนิกซ์ ดิลินนีเตอร์ (fornix delineator) สำหรับการผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/210.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"209-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์สร้างช่องทางเข้าออกของเครื่องมือแพทย์ผ่านถุงมือยางสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเดียว (single incision)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/209.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"208-อนุสิทธิบัตรปลาทูนึ่งก้างนิ่มและกระบวนการ ผลิตภายใต้อุณหภูมิสูง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/208.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"207-อนุสิทธิบัตรเค้กสับปะรด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/207.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"206-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ป้องกันปัสสาวะกระเด็นและรองรับการยืนปัสสาวะของสตรี", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/206.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"205-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างเก้าอี้นั่งในเรือที่ภายในมีส่วนเก็บถังอากาศสำหรับการดำน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/205.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"204-อนุสิทธิบัตรรถตัดอ้อยวางกองที่ได้รับการปรับปรุงทิศทางการลำเลียงอ้อยและส่วนกระบะวางกอง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/204.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"203-อนุสิทธิบัตรแว่นตาเซ็นเซอร์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/203.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"202-อนุสิทธิบัตรอาหารเสริมที่ประกอบด้วยส่วนประกอบแมลงเฮอร์มิเทีย อิลูเซนส์ (Hermetia illucens)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/202.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"201-อนุสิทธิบัตรทาร์ตทุเรียน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/201.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"200-อนุสิทธิบัตรผ้าอ้อมสำหรับสัตว์แบบถอดซักได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/200.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"199-อนุสิทธิบัตรหมอนสามเหลี่ยมและชุดที่นอนต่อประกอบแบบพับได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/199.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"196-สิทธิบัตรชุดกลไกเพิ่มความเร็วรอบของลูกยางกะเทาะข้าวเปลือกสำหรับเครื่องสีข้าวที่สัมพันธ์กับการสึกของลูกยางกะเทาะข้าวเปลือก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/196-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"198-อนุสิทธิบัตรกุญแจสายยูที่มีระบบการล็อคแบบตัวล็อคทรงกระบอก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/198.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"195-สิทธิบัตรโครงสร้างผนังเข้ามุมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้าง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/195.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"197-อนุสิทธิบัตรเครื่องมือผ่าตัดแบ่งเลนส์สำหรับผ่าตัดดวงตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/197.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"194-โครงสร้างรถเทียมสำหรับพยุงสัตว์เพื่อการเดินแบบปรับขนาดและถอดประกอบได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/194.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"193-สิทธิบัตรโครงสร้างรถเทียมสำหรับสัตว์พิการขาหน้าตายแบบปรับขนาดและถอดประกอบได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/193.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"191-สิทธิบัตรภาชนะบรรจุฐานพาเลทแบบมีผนังพับเก็บที่วางซ้อนกันได้และวิธีการพับซ้อน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/191-cert2.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"190-สิทธิบัตรเครื่องแยกฝาถังออกจากตัวถังบาร์เรลด้วยวิธีการคลายรอยม้วนที่ผนึกฝาถังกับตัวถังบาร์เรล", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/190.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"189-สิทธิบัตรระบบเตือนภัยการหลับในขณะขับรถโดยใช้สมาร์ทโฟนที่มีกล้อง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/189.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"188-อนุสิทธิบัตรเครื่องม้วนเส้นผมแบบเสาวงแหวนชนิดสับเปลี่ยนแกนม้วนได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/188.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"187-อนุสิทธิบัตรชุดรางเลื่อนที่มีตะแกรงสร้างส่วนกั้นและส่วนจับยึดภายในรางเลื่อนแบบติดตั้งไว้ในกระบะของรถยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/187.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"186-อนุสิทธิบัตรระบบการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านกระจกเงา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/186.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"185-สิทธิบัตรกระเบื้องหลังคาเย็น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/185.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"184-สิทธิบัตรอุปกรณ์ไถดินสำหรับรถเพื่อการเกษตร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/184.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"183- สิทธิบัตรอุปกรณ์ไถดินสำหรับรถเพื่อการเกษตร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/183.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"182-สิทธิบัตรอุปกรณ์ไถดินสำหรับรถเพื่อการเกษตร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/182.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"181-สิทธิบัตรอุปกรณ์ไถดินสำหรับรถเพื่อการเกษตร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/181.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"180-สิทธิบัตรเครื่องจักรกลทางการเกษตรสำหรับปลูกอ้อย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/180.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"179-สิทธิบัตรอุปกรณ์พรวนดินสำหรับรถเพื่อการเกษตร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/179.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"178-สิทธิบัตรอุปกรณ์พรวนดินสำหรับรถเพื่อการเกษตร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/178.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"177-สิทธิบัตรอุปกรณ์ไถดินสำหรับรถเพื่อการเกษตร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/177.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"176-สิทธิบัตรรถจักรกลทางการเกษตรสำหรับใส่ปุ๋ยลงดิน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/176.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"175-สิทธิบัตรอุปกรณ์พรวนดินสำหรับรถเพื่อการเกษตร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/175.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"174-สิทธิบัตรอุปกรณ์ไถดินสำหรับรถเพื่อการเกษตร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/174.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"173-สิทธิบัตรเครื่องจักรกลทางการเกษตรสำหรับใส่ปุ๋ยลงดิน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/173.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"171-สิทธิบัตรอุปกรณ์ไถดินสำหรับรถเพื่อการเกษตร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/171.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"172-สิทธิบัตรอุปกรณ์พ่นสารเคมีทางการเกษตร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/172.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"170-สิทธิบัตรเครื่องจักรกลทางการเกษตรสำหรับใส่ปุ๋ยลงดิน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/170.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"169-สิทธิบัตรเรือ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/169.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"168-สิทธิบัตรรถจักรกลทางการเกษตรสำหรับใส่ปุ๋ยลงดิน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/168.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"167-สิทธิบัตรรถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/167.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"166-สิทธิบัตรภาชนะบรรจุของเหลว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/166-patent-cer-นายเสฎฐวุฒิ-ชูชาติพงษ์-1502001301.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"165-สิทธิบัตรภาชนะบรรจุ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/165.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"164-สิทธิบัตรภาชนะบรรจุ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/164-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"163-สิทธิบัตรภาชนะบรรจุ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/169-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"162-สิทธิบัตรโครงสร้างรถเทียมสำหรับสัตว์พิการสี่ขาแบบปรับขนาดและถอดประกอบได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/162.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"161-สิทธิบัตรเตาอบที่มีสายพานลำเลียงสามชั้นแบบต่อเนื่องด้วยแรงขับเคลื่อนแหล่งกำเนิดเดียวกัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/161.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"160-สิทธิบัตรระบบการจัดการป้ายโฆษณาดิจิตอลโดยการเปลี่ยนเนื้อหาโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ได้มาจากกลุ่มเป้าหมายแบบจ่ายต่อการแสดงผล", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/160.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"159-อนุสิทธิบัตรสูตรของสารหล่อลื่นที่มีสารโพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide) เป็นส่วนประกอบสำหรับการฆ่าเชื้อ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/159.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"192-สิทธิบัตรโครงสร้างชั้นรางเลื่อนภายในตู้บรรทุกรถยนต์สำหรับรับจำหน่ายสินค้าขนาดเล็ก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/192.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"158-อนุสิทธิบัตรตู้แช่ที่มีชุดสร้างความเย็นอย่างน้อยหนึ่งชุดแบบแยกส่วนถอดประกอบกับโครงสร้างตู้แช่และวิธีการติดตั้งที่เป็นอิสระ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/158.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"157-อนุสิทธิบัตรชุดกระจกมองหลังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการควบคุมทีมดำน้ำสำหรับการดำน้ำลึก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/157.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"156-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ยกหลังคารถบรรทุกแบบกระบอกคู่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/156.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"155-อนุสิทธิบัตรเครื่องนับฝาแบบสายพานลำเลียงชนิดแยกการนับสีฝาได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/155.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"154-อนุสิทธิบัตรฝาเปิดขวดสองชั้นที่มีช่องทางออกสองขนาดและวิถีทางการเปิดออก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/154.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"153-อนุสิทธิบัตรระบบตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล (Authentication) โดยใช้รหัสแท่งสองมิติหรือคิวอาร์โค้ด (QR Code)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/153.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"152-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการบรรจุผงสีในรูพรุนขนาดเล็กที่แกะสลักด้วยเลเซอร์บนพื้นผิววัสดุ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/152.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"151-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์หม้อกลั่นที่แยกส่วนได้สำหรับเครื่องแยกของผสมที่เป็นสารเหลว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/151.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"150-สิทธิบัตรชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับม้วนผ้าใบคลุมรถบรรทุก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/150.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"149-สิทธิบัตรตู้เติมเงินและชำระเงินโทรศัพท์มือถือ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/149.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"148-สิทธิบัตรโครงสร้างผนังสำเร็จรูปแบบมีส่วนแขวนลอยที่ได้รับการปรับปรุง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/148.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"147-อนุสิทธิบัตรเครื่องมือผ่าตัดที่มีส่วนสำหรับรองเลนส์พื้นผิวไม่เรียบเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานในการดึงเลนส์ออกจากดวงตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/147.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"146-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างแผ่นกั้นเสียงสำเร็จรูปที่ได้รับการปรับปรุงวิธีการ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/146.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"145-อนุสิทธิบัตรครีมขัดผิวที่มีส่วนผสมของมะขามและกรรมวิธีการผลิต", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/145.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"144-อนุสิทธิบัตรส่วนผสมของกรดสำหรับการจับตัวของน้ำยางธรรมชาติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/144.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"143-อนุสิทธิบัตรครีมบำรุงผิวที่มีสารสกัดจากดอกพญาเสือโคร่งเป็นส่วนประกอบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/143.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"142-สิทธิบัตรภาชนะบรรจุของเหลว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/142-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"141-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างบ่อเลี้ยงกุ้งสำหรับการบำบัดคุณภาพน้ำที่ได้รับการปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/117.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"139-อนุสิทธิบัตรพวงหรีดที่ก่อรูปจากชุดเครื่องครัวโดยเฉพาะช้อนส้อมจำนวนหนึ่ง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/139.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"140-อนุสิทธิบัตรฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับห่อสินค้าที่ได้รับการจัดเรียงชั้นที่ส่วนหนึ่งได้มาจากวัสดุธรรมชาติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/140.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"138-อนุสิทธิบัตรเครื่องทอดแบบลำเลียงที่ได้รับการควบคุมระยะทางเชิงเส้นของสายพานลำเลียงในถังน้ำมันทอดที่สัมพันธ์กับความเร็วของสายพานลำเลียง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/138.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"137-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างส่วนกันเสียงระหว่างประตูและวงกบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/137.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"136-อนุสิทธิบัตรแผ่นพลาสติกโพลีโพรพิลีนที่ได้รับการจัดเรียงชั้นและกระบวนการผลิตที่มีหน่วยเชิงโครงสร้างซึ่งได้มาจากสารประกอบโพลีโพรพิลีนและแคลเซียมคาร์บอเนต", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/136.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"135-อนุสิทธิบัตรระบบควบคุมการทำงานร่วมกันของคอมเพรสเซอร์จำนวนหนึ่งที่แยกวัฏจักรความเย็นที่เป็นอิสระต่อกันในวิถีทางร่วมกันให้ความเย็นและสลับการให้ความเย็น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/135.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"134-สิทธิบัตรการออกแบบภาชนะบรรจุ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/134-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"133-อนุสิทธิบัตรใบพัดสำหรับสูบปูนผสมที่มีความข้นเหลวที่ใช้กับปั้มสูบน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/133.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"132-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีคลายเกลียวเส้นด้ายตีเกลียวด้วยวิถีทางควบเกลียวบิดกลับระหว่างเส้นด้ายตีเกลียวสองชนิดและโครงสร้างผืนผ้าทอชนิดหลายชั้นจากเส้นด้ายตีเกลียวดังกล่าว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/132.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"131-อนุสิทธิบัตรบรรจุภัณฑ์ถุงในกล่องแบบถือยกเทสำหรับครัวเรือน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/131.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"130-อนุสิทธิบัตรชุดตัดยอดอ้อยแบบมีใบตัดโคนอ้อยชนิดสายพานลำเลียง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/130.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"128-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ลำเลียงสารกระจายฟองอากาศ (Foaming Agent) ไปยังส่วนล่างของโม่ผสมคอนกรีตแบบปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/128.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"129-อนุสิทธิบัตรเก้าอี้กายภาพบำบัดแบบปรับยืนได้ที่มีส่วนช่วยการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนล่าง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/129.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"127-สิทธิบัตรชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับม้วนผ้าใบคลุมบรรทุก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/127.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"126-อนุสิทธิบัตรหมวกกันน็อคสำหรับเด็กหัดเดินที่แปลงเป็นหมวกกันน็อคสำหรับรับแรงกระแทกที่รุนแรงกว่าได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/126.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"125-อนุสิทธิบัตรเครื่องจำหน่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ได้รับการควบรวมน้ำยาเมื่อถูกปล่อยออกชนิดสร้างแรงดันน้ำยาจากแรงโน้มถ่วง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/125.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"124-อนุสิทธิบัตรเสื้อซับในความงามสำหรับเสริมสร้างกล้ามเนื้อร่างกายสำหรับผู้ชาย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/124.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"122-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ลากถือแบบแขวนเกี่ยวสำหรับเคลื่อนย้ายสัมภาระชนิดมีล้อ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/122.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"123-อนุสิทธิบัตรฝาปิดภาชนะบรรจุอาหารที่มีรูระบายอากาศแบบเปิดปิดและช่องที่จัดเตรียมไว้สำหรับกำหนดตำแหน่งที่ตักอาหาร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/123.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"121-อนุสิทธิบัตรกางเกงผู้ป่วยที่มีกระเป๋าสำหรับเก็บถุงปัสสาวะเพื่อเพิ่มความคล่องตัว ลดการตึงรั้งของสายปัสสาวะและป้องกันการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/121.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"120-อนุสิทธิบัตรเปลนอนแบบปิดที่ได้รับการปรับปรุงพื้นที่สำหรับการนอนใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/120.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"119-สิทธิบัตรเครื่องสับย่อยชนิดขยายประตูทางเข้าวัสดุพืชผลทางการเกษตรแบบลูกกลิ้งด้วยคันโยกโดยอัตโนมัติและกลไกการสับย่อยนั้น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/119.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"118-สิทธิบัตรรถจักรยานสามล้อ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/118.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"117-สิทธิบัตรอุปกรณ์พ่นสารเคมีทางการเกษตร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/117.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"116-สิทธิบัตรวัสดุปิดผิวสำหรับสระว่ายน้ำต้านจุลชีพและวิธีการผลิตสิ่งนี้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/116.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"115-สิทธิบัตรรองเท้าเสริมความสูง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/115.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"114-อนุสิทธิบัตรกระเป๋าสำหรับชั่งน้ำหนักเด็กทารกพร้อมวัดความสูง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/114.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"112-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างชุดอบลำไยและผลไม้แปรรูปแบบหลายชั้นชนิดหมุนได้และท่อส่งไอร้อนที่ปรับปรุงใหม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/112.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"111-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างถังปอกกระเทียมที่ได้รับการปรับปรุงทิศทางของกระแสลม", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/111.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"113-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างดุมไม้กวาดแข็งสำหรับยึดจับกลุ่มของก้านทางมะพร้าวด้วยเส้นลวดและเข็มขัดรัด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/113.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"110-สิทธิบัตรโครงสร้างเต็นท์ระบายอากาศที่มีพัดลมดูดอากาศออก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/110.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"109-อนุสิทธิบัตรเสาพับได้ที่ได้รับการปรับปรุงส่วนของการโยกเชื่อมต่อเสาส่วนด้านบนและเสาส่วนด้านล่าง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/109.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"108-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างด้ามไม้กวาดอ่อนที่ก่อรูปจากต้นข้าวฟ่างและเส้นด้ายสี", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/108.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"107-อนุสิทธิบัตรเครื่องสำเร็จที่ให้ความร้อนอย่างเชิงเหนี่ยวนำที่มีฉนวนไม่ติดไฟป้องกันความร้อนสูญเสีย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/107.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"106-สิทธิบัตรชุดตะแกรงดักกลิ่นแบบเชื่อมต่อกับสายท่อน้ำทิ้งของเครื่องซักผ้าสำหรับระบายน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/106.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"105-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการนำเศษหินแกรนิตหรือเศษหินอ่อนกลับมาใช้และการสร้างลวดลายหินแกรนิตหรือเศษหินอ่อน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/105.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"104-อนุสิทธิบัตรอิฐบล็อกคอนกรีตก่อประสานที่ได้รับการปรับปรุง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/104.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"103-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างแพลตฟอร์ม (Platform) ของเสาทาวเวอร์ (Tower) แบบโมโนโพล (Monopole) สำหรับงานติดตั้งชุดอุปกรณ์ส่งสัญญาณ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/103.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"102-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างแผ่นซับเสียงที่ได้รับการดัดแปลงเป็นแผ่นฝ้าเพดานแบบแขวน และ แผ่นป้ายในที่ร่มแบบแขวน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/102.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"101-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างแผ่นซับเสียงและวิธีการติดตั้งที่ได้รับการปรับปรุง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/101.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"100-อนุสิทธิบัตรถุงบรรจุสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก้นแบน (flat bottom) และ วิธีการปิดผนึกส่วนก้นแบน (flat bottom)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/100.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"099-อนุสิทธิบัตรถังบรรจุน้ำสำรองแบบเข้ามุมห้องน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/099.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"098-อนุสิทธิบัตรเครื่องชั่งแบบหยอดเหรียญที่มีวิถีทางการคำนวณดัชนีสุขภาพของบุคคล", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/098.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"097-สิทธิบัตรชุดปะกับ (clamp set) แบบล็อกชี้ตำแหน่งขณะเลื่อนเสายึดอุปกรณ์ (vertical mounting channel) ของตู้ 19 นิ้วสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/097.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"096-อนุสิทธิบัตรแผ่นอนามัยบนแผ่นรองนั่งชักโครกที่ได้รับการปรับปรุง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/096.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"095-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ช่วยยึดแผ่นผนังหรือแผ่นฝ้าโดยใช้คลิปล็อคจากทางด้าน หลังแผ่นผนังหรือแผ่นฝ้าติดกับโครงสร้าง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/095.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"094-อนุสิทธิบัตรวิถีทางการรวบรวมข้อมูลผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อทำการวิเคราะห์สถิติ (RATING) ของรายการโทรทัศน์ด้วยคิวอาร์โค้ด (QR CODE)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/094-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"067-สิทธิบัตรผนังฉนวนอากาศสำเร็จรูป", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/067.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"093-อนุสิทธิบัตรเครื่องล้างแอร์รถยนต์ที่มีระบบทำความสะอาดท่อลมแอร์ด้วยไอน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/093.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"066-อนุสิทธิบัตรถุงบรรจุอาหารสำเร็จรูปที่มีรอยปรุเปิดถุงและแถบกาวปิดถุงซึ่งได้ถูกจัดเตรียมไว้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/066.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"092-อนุสิทธิบัตรระบบเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีวิถีทางการค้นหาผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องแม่ข่าย (server)", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/092.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"065-อนุสิทธิบัตรแผ่นไม้อัดที่ได้รับการปรับปรุงการจัดเรียงชั้น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/065.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"091-อนุสิทธิบัตรสไลต์ต่อไม้คิว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/091.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"064-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์กันกระแทกสำหรับกระจกมองข้างยานพาหนะที่ยืดหยุ่น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/064.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"090-อนุสิทธิบัตรระบบการสื่อสารโดยการติดตามการกระพริบตาของผู้ป่วย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/090.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"063-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างตู้ลำโพงกลางแจ้งที่ได้รับการปรับปรุงทิศทางกระจายเสียง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/063.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"089-สิทธิบัตรเครื่องเจียรหัวเชื่อมอิเล็กโทรดอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/089.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"062-อนุสิทธิบัตรผ้าคลุมบังแดดรถยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/062.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"088-อนุสิทธิบัตรกระจกมองข้างสำหรับรถจักรยานยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/088.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"061-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์กำจัดใบอ้อยแบบสางใบอ้อยร่วมกับแบบดูดใบอ้อยชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/061.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"087-สิทธิบัตรเครื่องจ่ายน้ำมัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/087.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"060-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างเก้าอี้แบบถอดประกอบที่ก่อรูปจากแผ่นวัสดุที่แบนราบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/060.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"086-สิทธิบัตรเครื่องจ่ายน้ำมัน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/086.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"059-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ท่อแขนงสำหรับสารทำความเย็นแรงดันสูง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/059.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"085-สิทธิบัตรรถล้อเลื่อนสำหรับเด็ก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/085.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"058-สิทธิบัตรตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/058.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"084-สิทธิบัตรชุดปรับองศาใบผานจานของรถไถนาเดินตาม", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/084.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"057-สิทธิบัตรตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/057.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"083-สิทธิบัตรอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/083.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"002-สิทธิบัตรเครื่องชั่งบรรจุอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/002-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"082-สิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ผานไถและพรวนดิน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/082.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"056-สิทธิบัตรตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/056.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"081-สิทธิบัตรกระจกมองข้างสำหรับรถจักรยานยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/081.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"001-อนุสิทธิบัตรเครื่องตัดข้าวดีด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/003.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"080-อนุสิทธิบัตรรถตัดอ้อยวางกองแบบวิ่งคร่อมแถวอ้อยชนิดปรับระดับความสูงของใบตัดโคนต้นอ้อยได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/080.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"055-สิทธิบัตรตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/055.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"079-อนุสิทธิบัตรกระเป๋ากันน้ำและวิธีการปิดกระเป๋าที่ได้รับการปรับปรุง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/079.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"003-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ยึดชอล์คฝนหัวคิวแบบแม่เหล็ก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/001.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"078-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างหลังคากันสาดชนิดถอดประกอบ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/078.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"054-สิทธิบัตรตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/054.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"077-อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ำอัญมณี", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/077.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"053-สิทธิบัตรตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/053.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"076-สิทธิบัตรที่พักเท้าสำหรับรถจักรยานยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/076.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"052-สิทธิบัตรตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/052.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"075-อนุสิทธิบัตรบรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการเปิดที่มีรอยนำฉีก (notch) ชนิดปรับปรุงใหม่มากกว่าหนึ่งตำแหน่ง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/075.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"051-สิทธิบัตรตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/051.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"074-อนุสิทธิบัตรท่อแขนงหลายท่อที่ได้รับการควบรวมในตัวยึดท่อแขนงสำหรับสารทำความเย็นแรงดันสูง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/074.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"050-สิทธิบัตรตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/050.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"073-สิทธิบัตรถังบำบัดน้ำเสีย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/073.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"049-สิทธิบัตรตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/049.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"072-สิทธิบัตรถังบำบัดน้ำเสีย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/072.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"048-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์จ่ายพลังงานเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/048.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"071-สิทธิบัตรถังบำบัดน้ำเสีย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/071.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"047-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์กั้นขวางที่ผิวน้ำแบบทุ่นลอยแบน", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/047.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"070-อนุสิทธิบัตรแผงกั้นจราจรแบบมีเครื่องหมายจราจรและการเชื่อมต่อแผงกั้นจราจรนั้น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/070.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"046-สิทธิบัตรเครื่องเล่นสำหรับเด็ก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/046.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"069-สิทธิบัตรตุ๊กตา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/069.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"045-อนุสิทธิบัตรถุงบรรจุปรุงอาหารใช้กับไมโครเวฟที่มีส่วนขับไอน้ำที่ได้รับการปรับปรุงและวิธีการผลิตสิ่งนี้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/045.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"068-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างเสาสัญญาณและวิธีการติดตั้งสิ่งนี้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/068.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"044-อนุสิทธิบัตรเครื่องตัดอ้อยวางกองพับเก็บได้แบบติดท้ายรถแทรกเตอร์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/044.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"043-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์เตรียมดินพ่วงรถไถนาเดินตามด้ามจับสั้นแบบนั่งขับ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/043.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"042-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตถังเฟอร์โรซีเมนต์ด้วยกระบวนการทำให้เกิดการสั่นของแม่พิมพ์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/042.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"039-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ไถจานรถไถนาเดินตามท้ายสปริงที่ปรับคัดท้ายเอียงได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/039.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"041-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ม้วนเก็บสายไฟ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/041.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"038-สิทธิบัตรหมวกกันฝนต้นยางพารา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/038.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"040-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ออกกำลังกายแบบลุกนั่งที่พับเก็บได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/040.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"037-สิทธิบัตรถังขยะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/037.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"036-สิทธิบัตรเครื่องกำเนิดไฟฟ้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/036.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"035-สิทธิบัตรรถเกี่ยวข้าว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/035.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"034-สิทธิบัตรชุดยึดล็อกเสายึดอุปกรณ์ด้วยมือเปล่า (Toolless mounting channel clamp) ของตู้ 19 นิ้ว สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/034.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"033-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์เตรียมดินพ่วงรถไถนาเดินตามแบบนั่งขับ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/033.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"032-อนุสิทธิบัตรกระเป๋าคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ปรับขนาดได้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/032.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"031-อนุสิทธิบัตรเครื่องดูดใบอ้อยแบบติดท้ายรถแทรกเตอร์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/031.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"029-สิทธิบัตรชุดปะกับ (clamp set) ของตู้ 19 นิ้ว สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/029.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"028-สิทธิบัตรเสาหลัก (frame post) ของตู้ 19 นิ้ว สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/028.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"030-สิทธิบัตรโครงด้านบน (frame top) และโครงด้านล่าง (frame bottom) ของตู้ 19 นิ้ว สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/030.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"027-สิทธิบัตรรางยึดเสา (post mounting bracket) ของตู้ 19 นิ้ว สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/027.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"026-อนุสิทธิบัตรชุดตะแกรงดักกลิ่น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/026.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"024-อนุสิทธิบัตรชุดจ่ายอากาศแบบเสาเดียวสำหรับบ่อเพาะเลี้ยง", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/024.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"025-อนุสิทธิบัตรฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่ฉีกง่ายและวิธีการผลิตสิ่งนี้", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/025.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"023-อนุสิทธิบัตรชุดควบคุมการปล่อยวัสดุของเครื่องหว่านแบบสายสะพาย", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/023.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"022-อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์เพื่อการกำจัดแมลงและศัตรูพืช", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/022.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"021-อนุสิทธิบัตรเครื่องยกแม่พิมพ์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/021.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"020-อนุสิทธิบัตรบล็อกคอนกรีตมวลเบาที่ผิวหน้าเป็นลอนคลื่น", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/020.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"019-อนุสิทธิบัตรหมอนสำหรับหญิงตั้งครรภ์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/019.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"018-อนุสิทธิบัตรชุดตะแกรงดักกลิ่นแบบหมุนเกลียว", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/018.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"017-อนุสิทธิบัตรเครื่องผลิตบล็อกคอนกรีตมวลเบา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/017.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"016-อนุสิทธิบัตรเครื่องตัดคอนกรีตมวลเบา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/016.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"015-อนุสิทธิบัตรถังกำจัดความชื้นระบบสุญญากาศ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/015.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"014-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์กรองอากาศหายใจสำหรับการดำน้ำ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/014.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"013-อนุสิทธิบัตรชุดจ่ายปูนอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีการควบคุมด้วยไฟฟ้า", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/013.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"012-อนุสิทธิบัตรหมวกกันฝนต้นยางพารา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/012.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"011-อนุสิทธิบัตรเสื้อปั๊มนมแม่", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/011-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"010-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์เสริมสำหรับท้ายรถกระบะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/010.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"009-อนุสิทธิบัตรหมวกกันฝนต้นยางพารา", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/009.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"008-อนุสิทธิบัตรแผ่นกันรอยป้องกันรอยขีดข่วนหน้าจอแสดงผลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/008.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"007-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ยึดถุงปัสสาวะ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/007.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"006-อนุสิทธิบัตรชุดล้างแอร์รถยนต์โดยไม่ต้องถอดคอนโซล", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/006.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"005-อนุสิทธิบัตรกรอบป้ายทะเบียนรถจักรยานยนตร์ที่สามารถใส่ป้ายแสดงการเสียภาษี", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/03/005.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"004-อนุสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรอุปกรณ์เพิ่มแสงสว่างป้องกันฝุ่นและน้ำสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/004.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"003-อนุสิทธิบัตรเครื่องตัดข้าวดีด", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/003.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"002-สิทธิบัตรเครื่องชั่งบรรจุอัตโนมัติ", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2018/09/002.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } , { "post_title":"004-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ยึดชอล์คฝนหัวคิวแบบแม่เหล็ก", "post_image": "https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/thumb-noimage.png", "get_the_author": "TGC Thailand", "post_url":"https://tgcthailand.com/wp-content/uploads/2017/12/001-1.pdf", "post_excerpt":"", "view_count":"0" } ]