โลโก้บริษัทต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่

โลโก้บริษัทต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่

โลโก้บริษัทต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่

แบ่งเป็น 3 แบบ

แบบ 1 โลโก้บริษัท ที่ไม่มีของขาย มีแต่บริการ เช่น ซ่อมรถ เปลี่ยนยาง ตัดผม แม่บ้าน รักษาความปลอดภัย โลโก้บริษัท แบบนี้ต้องจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า เพราะเราใช้อย่างเครื่องหมายการค้า

แบบ 2 โลโก้บริษัท ที่มีของขายและใช้ชื่อตรงกัน เช่น pepsi ชื่อบริษัทกับชื่อสินค้าตรงกัน แบบนี้ต้องจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า เพราะเราใช้อย่างเครื่องหมายการค้า

แบบ 3 โลโก้บริษัท ที่มีของขายและใช้ชื่อไม่ตรงกัน เช่น ยูนิลิเวอร์ (โลโก้บริษัท) บรีส ซันซิล (โลโก้สินค้า)
แบบนี้โลโก้บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไม่จำเป็นต้องจดก็ได้เพราะเราไม่ได้ใช้อย่างเครื่องหมายการค้า แต่แนะนำให้ยื่นจดทะเบียนไว้เพื่อป้องกันคนอื่นนำคำว่า ยูนิลิเวอร์ ไปใช้เป็นยี่ห้อสินค้า เช่น สบู่ยี่ห้อยูนิลิเวอร์ เป็นต้น

แอดไลน์