007-เครื่องหมายการค้า FANJEL Class 20

007-เครื่องหมายการค้า FANJEL Class 20

เลขที่คำขอ 170145232
ทะเบียนเลขที่
วันที่ยื่นคำขอ 28/12/2560
สถานะคำขอ Pending
เจ้าของเครื่องหมาย นางสาวทัศนาวลัย กลิ่นเทียนฟุ้ง
เครื่องหมาย FANJEL
ประเภทเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า
จำพวกสินค้า/บริการ 20
รายการสินค้า/บริการ หมอนหนุน

ราคา 100,000 บาท

แอดไลน์