031-อนุสิทธิบัตรเครื่องดูดใบอ้อยแบบติดท้ายรถแทรกเตอร์