1009-อนุสิทธิบัตรเครื่องระบุตัวตนที่มีการวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดแบบออนไลน์

แอดไลน์ 1009-อนุสิทธิบัตรเครื่องระบุตัวตนที่มีการวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดแบบออนไลน์ | TGC International Co., Ltd.