แอดไลน์ 1519-สิทธิบัตรตะกร้า 622 | TGC International Co., Ltd.