208-อนุสิทธิบัตรปลาทูนึ่งก้างนิ่มและกระบวนการ ผลิตภายใต้อุณหภูมิสูง