432-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์แทงเจาะและดึงเนื้องอกมดลูก (MYOMA SCREW) แบบถอดด้ามสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเดียว (SINGLE INCISION)

แอดไลน์ 432-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์แทงเจาะและดึงเนื้องอกมดลูก (MYOMA SCREW) แบบถอดด้ามสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเดียว (SINGLE INCISION) | TGC International Co., Ltd.