แอดไลน์ 649-สิทธิบัตรตุ๊กตา | TGC International Co., Ltd.