721-อนุสิทธิบัตรรถตัดอ้อยล้มแบบวางกองที่มีสกรูลำเลียง

แอดไลน์ 721-อนุสิทธิบัตรรถตัดอ้อยล้มแบบวางกองที่มีสกรูลำเลียง | TGC International Co., Ltd.