721-อนุสิทธิบัตรรถตัดอ้อยล้มแบบวางกองที่มีสกรูลำเลียง