778-อนุสิทธิบัตรขวดแบบต่อประกอบเป็นโครงข่ายได้

แอดไลน์ 778-อนุสิทธิบัตรขวดแบบต่อประกอบเป็นโครงข่ายได้ | TGC International Co., Ltd.