รับจดเครื่องหมายการค้า

บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายร่วม จดลิขสิทธิ์โลโก้ จดแบรนด์ ในประเทศไทย
Read More

รับจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

บริการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทย
Read More

รับจดลิขสิทธิ์

บริการรับจดลิขสิทธิ์ จดแจ้งงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ 9 ประเภทที่กฎหมายให้ความคุ้มครองตามที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์กำหนด
Read More

รับว่าความ รับจ้างเป็นทนายความ

บริการรับจ้างว่าความ รับเป็นทนายความ คดีทุกประเภทและคดีทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
Read More

รับจดเครื่องหมายการค้าจีน เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ

บริการรับจดเครื่องหมายการค้าระบบมาดริด รับจดเครื่องหมายการค้าจีน และรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศทั่วโลก
Read More

รับจดสิทธิบัตรต่างประเทศ

บริการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วโลก
Read More

รับขึ้นทะเบียนและจดบัญชีนวัตกรรมไทย

บริการรับขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย รับจดทะเบียนนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการของคนไทย
Read More

รับจดทะเบียนและขอใบอนุญาต มอก. สมอ.

บริการรับจดทะเบียน ขอใบอนุญาต มอก. สมอ. สคบ. สำหรับการผลิตภายในประเทศและการนำเข้าเพื่อจัดจำหน่าย
Read More

รับจดทะเบียนและขอใบอนุญาต อย.

รับจด อย.อาหารและยา วัตถุอันตราย / เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ / อาหารเสริม ขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
Read More

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา?

  1. เรามีประสบการณ์งานด้านทรัพย์สินทางปัญญามากว่า 25 ปี
  2. เรามีใบอนุญาตเป็นตัวแทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรงเพื่อให้ท่านมั่นใจว่างานที่เรารับดำเนินการให้จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
  3. เราให้บริการด้วยความรวดเร็วโดยสามารถเขียนสิทธิบัตรให้แล้วเสร็จได้ภายใน 7 วัน และ ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใน 1 วัน
  4. บริษัทของเราตั้งอยู่ติดกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งสามารถดำเนินการยื่นเอกสารและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
  5. บริษัทของเราให้บริการที่มีคุณภาพสูงและราคาที่ประหยัด เราได้รับความร่วมมืออย่างดีกับหน่วยงานของรัฐ และกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว คุณภาพสูงซึ่งตรงกับความต้องการคุณ และให้คำปรึกษาเป็นผู้ช่วยเพื่อนำธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จ
  6. เรามีทีมงานที่เป็นนักกฎหมาย และได้ร่วมทำงานกับ นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักเคมี และนักวิจัย ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อให้สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าของท่านได้รับรู้ทางกฎหมาย และใช้บังคับทางกฎหมายได้
  7. เรามีบริษัทเครือข่ายนักกฎหมาย ทนายความ ตัวแทนสิทธิบัตร ตัวแทนเครื่องหมายการค้าทั่วโลก โดยได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศทั่วโลกเพื่อดำเนินการจดทะเบียนซึ่งถือเป็นโอกาสในการอ้างอิงประสบการณ์ในการทำงานที่จะช่วยสร้างศักยภาพในธุรกิจของคุณและสามารถรองรับต่อความต้องการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  8. เรามีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพื่อก้าวเข้าสู่ความท้าทายทางนวัตกรรม และศึกษาหาความรู้เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะได้ให้บริการและเป็นคู่คิดของท่าน ให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ
แอดไลน์