Archives: Testimonials

จิรโรจน์ สีสรรพ์
มนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นตรงที่เรามีนิ้วโป้งที่สามารถหยิบจับและสร้างเครื่องมือได้ ความฉลาดของมนุษย์แท้จริงแล้วเกิดจากการที่เรามีสิ่งนี้ การหยิบจับสิ่งของได้ประกอบกับการเรียนรู้จากธรรมชาติทำให้สมองมนุษย์พัฒนาและสามารถสร้างสิ่งต่างๆ ได้
Read More
เอกราช สุชาติวัฒนะ
“ต้องยึดหลักความยุติธรรม ไม่ใช่หลักกฎหมาย”
Read More
ชรินรัตน์ เชี่ยวชาญผล
“ทำอะไรควรทำให้ง่าย”
Read More
Recent Post
Categories
แอดไลน์