003-เครื่องหมายการค้า THE STEM., IWANT2BELIEVE Class 25

เลขที่คำขอ 731633
ทะเบียนเลขที่ ค320949
วันที่ยื่นคำขอ 04/06/2552
สถานะคำขอ Registered
เจ้าของเครื่องหมาย นายจิรโรจน์ สีสรรพ์
เครื่องหมาย THE STEM., IWANT2BELIEVE
ประเภทเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า
จำพวกสินค้า/บริการ 25
รายการสินค้า/บริการ เสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา)

ราคา 50,000 บาท

แอดไลน์