แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ อย. สรุปภาพรวม
แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ อย. สรุปภาพรวม
Read More
การยื่นขออนุญาตผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง ด้วยตนเอง
การยื่นขออนุญาตผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง ด้วยตนเอง
Read More
3 ขั้นตอนการยื่นขอนำเข้าอาหาร ตามหลักเกณฑ์ อย.
3 ขั้นตอนการยื่นขอนำเข้าอาหาร ตามหลักเกณฑ์ อย.
Read More
การขออนุญาตโฆษณาอาหาร เครื่องมือแพทย์ ยา อาหาร เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ข้อมูลล่าสุด 2023
การขออนุญาตโฆษณาอาหาร เครื่องมือแพทย์ ยา อาหาร เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ข้อมูลล่าสุด 2023
Read More
ขั้นตอนการจด อย.เครื่องสำอาง เบื้องต้น ข้อมูลล่าสุด 2023
ขั้นตอนการจด อย.เครื่องสำอาง เบื้องต้น ข้อมูลล่าสุด 2023
Read More
ขั้นตอนการจด อย.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เบื้องต้น ข้อมูลล่าสุด 2023
ขั้นตอนการจด อย.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เบื้องต้น ข้อมูลล่าสุด 2023
Read More
ขั้นตอนการจด อย.เครื่องมือแพทย์ เบื้องต้น ข้อมูลล่าสุด 2023
ขั้นตอนการจด อย.เครื่องมือแพทย์ เบื้องต้น ข้อมูลล่าสุด 2023
Read More
ขั้นตอนการจด อย.อาหาร เบื้องต้น ข้อมูลล่าสุด 2023
ขั้นตอนการจด อย.อาหาร เบื้องต้น ข้อมูลล่าสุด 2023
Read More
แบบอักษรอะไรที่อ่านออกเสียงได้ยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ไม่ได้นะ ?
แบบอักษรอะไรที่อ่านออกเสียงได้ยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ไม่ได้นะ ?
Read More
สิทธิบัตรต้องการความใหม่ การวิเคราะห์ความใหม่ของสิทธิบัตรทำอย่างไร?
สิทธิบัตรต้องการความใหม่ การวิเคราะห์ความใหม่ของสิทธิบัตรทำอย่างไร?
Read More
สรุปคำว่า ปังชา ทุกคนสามารถใช้ได้จริงหรือไม่ กรมทรัพย์สินฯ ให้ความเห็นถูกไหม ?
สรุปคำว่า ปังชา ทุกคนสามารถใช้ได้จริงหรือไม่ กรมทรัพย์สินฯ ให้ความเห็นถูกไหม ?
Read More
ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรต้องทำยังไง? ใช้เอกสารอะไรบ้าง?
ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรต้องทำยังไง? ใช้เอกสารอะไรบ้าง?
Read More
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีขั้นตอนและวิธีการยังไงบ้าง?
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีขั้นตอนและวิธีการยังไงบ้าง?
Read More
ลายเซ็นจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
ลายเซ็นจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
Read More
เช็คก่อนใช้ มั่นใจกว่าเดิม ด้วยวิธีเช็คเลข อย. สินค้าแบบง่าย ๆ
เช็คก่อนใช้ มั่นใจกว่าเดิม ด้วยวิธีเช็คเลข อย. สินค้าแบบง่าย ๆ
Read More
ปัญหาลิขสิทธิ์ระหว่างผู้แต่งเพลงกับค่ายเพลง
ปัญหาลิขสิทธิ์ระหว่างผู้แต่งเพลงกับค่ายเพลง
Read More
ทำไมต้องจดสิทธิบัตร และ ข้อดีข้อเสียของการจดสิทธิบัตร
ทำไมต้องจดสิทธิบัตร และ ข้อดีข้อเสียของการจดสิทธิบัตร
Read More
มาตรฐาน GMP คืออะไร มีประโยชน์ต่อสังคมยังไงบ้าง
มาตรฐาน GMP คืออะไร มีประโยชน์ต่อสังคมยังไงบ้าง
Read More
กฎของลิขสิทธิ์ Youtube ที่ต้องรู้สำหรับ youtuber
กฎของลิขสิทธิ์ Youtube ที่ต้องรู้สำหรับ youtuber
Read More
ธุรกิจที่พี่น้องขัดแย้งกัน ทำไมใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกันได้ ?
ธุรกิจที่พี่น้องขัดแย้งกัน ทำไมใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกันได้ ?
Read More
จดสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ในขณะที่กำลังพัฒนาได้หรือไม่
จดสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ในขณะที่กำลังพัฒนาได้หรือไม่
Read More
ตัวอย่างหนังสือสำคัญเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
ตัวอย่างหนังสือสำคัญเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
Read More
ตัวอย่างภาพการจดสิทธิบัตรการออกแบบที่ประกอบด้วย 7 รูป
ตัวอย่างภาพการจดสิทธิบัตรการออกแบบที่ประกอบด้วย 7 รูป
Read More
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการขึ้นทะเบียนปุ๋ย
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการขึ้นทะเบียนปุ๋ย
Read More
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) (World Intellectual Property Organization) คืออะไร?
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) (World Intellectual Property Organization) คืออะไร?
Read More
เหตุใดทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ
เหตุใดทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ
Read More
ข้อกำหนดทางกฎหมายในการจดสิทธิบัตร
ข้อกำหนดทางกฎหมายในการจดสิทธิบัตร
Read More
การยื่นขอจดสิทธิบัตรโดยไม่ต้องมีตัวแทนหรือทนายความ
การยื่นขอจดสิทธิบัตรโดยไม่ต้องมีตัวแทนหรือทนายความ
Read More
กฎของลิขสิทธิ์ Youtube ที่ต้องรู้สำหรับ youtuber
กฎของลิขสิทธิ์ Youtube ที่ต้องรู้สำหรับ youtuber
Read More
การลดทอนคุณค่าเครื่องหมายการค้าคืออะไร
การลดทอนคุณค่าเครื่องหมายการค้าคืออะไร
Read More
การสืบค้นเครื่องหมายการค้าสามารถปกป้องผลประโยชน์ทางกฎหมายของคุณได้อย่างไร
การสืบค้นเครื่องหมายการค้าสามารถปกป้องผลประโยชน์ทางกฎหมายของคุณได้อย่างไร
Read More
ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าให้กับผู้รับอนุญาตที่ไม่ได้ตรวจสอบ
ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าให้กับผู้รับอนุญาตที่ไม่ได้ตรวจสอบ
Read More
การเลือกระหว่างสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าสำหรับการคุ้มครองทางกฎหมาย
การเลือกระหว่างสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าสำหรับการคุ้มครองทางกฎหมาย
Read More
การละเมิดเครื่องหมายการค้าและการเรียกร้องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การละเมิดเครื่องหมายการค้าและการเรียกร้องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Read More
Cybersquatting เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ
Cybersquatting เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ
Read More
เครื่องหมายรับรองที่แตกต่างจากเครื่องหมายทั่วไปตามกฎหมาย
เครื่องหมายรับรองที่แตกต่างจากเครื่องหมายทั่วไปตามกฎหมาย
Read More
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ ข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ ข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Read More
จดลิขสิทธิ์ ด้วยตัวเอง ขั้นตอน การเตรียมเอกสาร และความรู้เบื้องต้น
จดลิขสิทธิ์ ด้วยตัวเอง ขั้นตอน การเตรียมเอกสาร และความรู้เบื้องต้น
Read More
โดน ละเมิด เครื่องหมายการค้าต้องทำอย่างไร ?
โดน ละเมิด เครื่องหมายการค้าต้องทำอย่างไร ?
Read More
วิธีการเขียนคำขอ จดสิทธิบัตรด้วยตนเอง
วิธีการเขียนคำขอ จดสิทธิบัตรด้วยตนเอง
Read More
ความใหม่ คือหัวใจของสิทธิบัตรจริงหรือไม่?
ความใหม่ คือหัวใจของสิทธิบัตรจริงหรือไม่?
Read More
สิทธิบัตรใกล้ตัว : 5 เหตุผลที่ต้องจดสิทธิบัตร
สิทธิบัตรใกล้ตัว : 5 เหตุผลที่ต้องจดสิทธิบัตร
Read More
จดลิขสิทธิ์ออนไลน์ได้แล้วนะ พร้อมตัวอย่างและเอกสาร อะไรบ้าง?
จดลิขสิทธิ์ออนไลน์ได้แล้วนะ พร้อมตัวอย่างและเอกสาร อะไรบ้าง?
Read More
ออกแบบเครื่องหมายการค้าอย่างไร ไม่ขัดกฎหมายและชนะคู่แข่ง
ออกแบบเครื่องหมายการค้าอย่างไร ไม่ขัดกฎหมายและชนะคู่แข่ง
Read More
การจดสิทธิบัตร คือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพลักดัน SME
การจดสิทธิบัตร คือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพลักดัน SME
Read More
การจดเครื่องหมายการค้าและสิทธิตามกฎหมายที่ควรรู้!
การจดเครื่องหมายการค้าและสิทธิตามกฎหมายที่ควรรู้!
Read More
การจดสิทธิบัตร ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม และ วิธีการเตรียมเอกสาร
การจดสิทธิบัตร ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม และ วิธีการเตรียมเอกสาร
Read More
การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรออกแบบ
การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรออกแบบ
Read More
การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรออกแบบ และ ตัวอย่างการทำ
การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรออกแบบ และ ตัวอย่างการทำ
Read More
จดเครื่องหมายการค้า และ จดลิขสิทธิ์ เบื้องต้น
จดเครื่องหมายการค้า และ จดลิขสิทธิ์ เบื้องต้น
Read More
เครื่องหมายมอก. มีทั้งหมดกี่แบบ? แต่ละแบบใช้กับสินค้าอะไรบ้าง?
เครื่องหมายมอก. มีทั้งหมดกี่แบบ? แต่ละแบบใช้กับสินค้าอะไรบ้าง?
Read More
เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นกลุ่มของสี และ มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ คืออะไร
เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นกลุ่มของสี และ มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ คืออะไร
Read More
ธงชาติ และ ชื่อประเทศเป็นสิ่งต้องห้ามไม่สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้
ธงชาติ และ ชื่อประเทศเป็นสิ่งต้องห้ามไม่สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้
Read More
หุ้นส่วนในธุรกิจถือว่าเป็นเจ้าของร่วมในชื่อธุรกิจที่ใช้ประกอบการนั้นหรือไม่
หุ้นส่วนในธุรกิจถือว่าเป็นเจ้าของร่วมในชื่อธุรกิจที่ใช้ประกอบการนั้นหรือไม่
Read More
เครื่องหมายการค้าที่เป็นคำสามัญและถูกสั่งให้ทำการสละสิทธิการใช้คำสามัญนั้น สามารถนำมาฟ้องร้องได้หรือไม่
เครื่องหมายการค้าที่เป็นคำสามัญและถูกสั่งให้ทำการสละสิทธิการใช้คำสามัญนั้น สามารถนำมาฟ้องร้องได้หรือไม่
Read More
ตัวการ์ตูนต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ ลิขสิทธิ์
ตัวการ์ตูนต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ ลิขสิทธิ์
Read More
โมเดล และ ไอเดียทางธุรกิจ หรือ รูปแบบร้านค้า สามารถจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
โมเดล และ ไอเดียทางธุรกิจ หรือ รูปแบบร้านค้า สามารถจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
Read More
รูปวาดพระพุทธรูป ภาพพระ ชื่อพระ สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ได้หรือไม่ ?
รูปวาดพระพุทธรูป ภาพพระ ชื่อพระ สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ได้หรือไม่ ?
Read More
ร้านก๋วยเตี๋ยว ทองสมิทธ์ กับ ทองสยาม เข้าข่ายผิดกฎหมายลวงขายหรือไม่
ร้านก๋วยเตี๋ยว ทองสมิทธ์ กับ ทองสยาม เข้าข่ายผิดกฎหมายลวงขายหรือไม่
Read More
ความแตกต่างระหว่างชื่อทางการค้ากับชื่อเครื่องหมายการค้า ศึกษากรณี ชื่อทางการค้า ตั้งโต๊ะกัง
ความแตกต่างระหว่างชื่อทางการค้ากับชื่อเครื่องหมายการค้า ศึกษากรณี ชื่อทางการค้า ตั้งโต๊ะกัง
Read More
คำว่า Washington เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ แล้วจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ ?
คำว่า Washington เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ แล้วจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ ?
Read More
ความลับทางการค้า (Trade Secret) คืออะไร และ การกระทำอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดความลับทางการค้า
ความลับทางการค้า (Trade Secret) คืออะไร และ การกระทำอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดความลับทางการค้า
Read More
คำว่า กองฉลากพลัส สามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
คำว่า กองฉลากพลัส สามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
Read More
ท่าเต้นที่มีการเคลื่อนไหว และ ท่าดีใจที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือจดลิขสิทธิ์ ?
ท่าเต้นที่มีการเคลื่อนไหว และ ท่าดีใจที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือจดลิขสิทธิ์ ?
Read More
ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายสำหรับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว
ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายสำหรับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว
Read More
การจดทะเบียนสิทธิบัตรพันธุ์พืชทำได้หรือไม่ ?
การจดทะเบียนสิทธิบัตรพันธุ์พืชทำได้หรือไม่ ?
Read More
สูตรส่วนผสมต่อยอดสิทธิบัตรได้ไม่ผิด / โครงสร้างกลไกเชิงวิศวกรรมต่อยอดสิทธิบัตรได้แต่มีความผิด คืออะไร
สูตรส่วนผสมต่อยอดสิทธิบัตรได้ไม่ผิด / โครงสร้างกลไกเชิงวิศวกรรมต่อยอดสิทธิบัตรได้แต่มีความผิด คืออะไร
Read More
กลุ่มตัวอักษรและตัวเลขที่ไม่มีความหมายจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่?
กลุ่มตัวอักษรและตัวเลขที่ไม่มีความหมายจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่?
Read More
รูปลักษณ์และความรู้สึกของเว็บไซต์สามารถจดลิขสิทธิ์หรือจดเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่?
รูปลักษณ์และความรู้สึกของเว็บไซต์สามารถจดลิขสิทธิ์หรือจดเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่?
Read More
ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้า (Trademark) & ชุดทางการค้า (Trade dress)
ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้า (Trademark) & ชุดทางการค้า (Trade dress)
Read More
วาดภาพศิลปินขึ้นมาด้วยตนเอง (Fan Art) และนำไปใช้ผิดหรือไม่ และ ลิขสิทธิ์เป็นของใคร
วาดภาพศิลปินขึ้นมาด้วยตนเอง (Fan Art) และนำไปใช้ผิดหรือไม่ และ ลิขสิทธิ์เป็นของใคร
Read More
ภาพล้อเลียน หรือ คลิปล้อเลียนที่เป็นวรรณกรรมล้อ (Parody) หรือ ก๊อปปี้โชว์ (Copy Show) คืออะไรและผิดกฎหมายหรือไม่
ภาพล้อเลียน หรือ คลิปล้อเลียนที่เป็นวรรณกรรมล้อ (Parody) หรือ ก๊อปปี้โชว์ (Copy Show) คืออะไรและผิดกฎหมายหรือไม่
Read More
นำเพลง หรือ เสียงคำพูดของคนอื่นมาใช้ใน TikTok ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่
นำเพลง หรือ เสียงคำพูดของคนอื่นมาใช้ใน TikTok ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่
Read More
เมื่อพบการละเมิดลิขสิทธิ์ต้องดำเนินการอย่างไร
เมื่อพบการละเมิดลิขสิทธิ์ต้องดำเนินการอย่างไร
Read More
เอางานลิขสิทธิ์บางส่วนของบุคคคลอื่นมาใช้โดยไม่ขออนุญาตและให้เครดิตกับเจ้าของลิขสิทธิ์ ทำได้หรือไม่
เอางานลิขสิทธิ์บางส่วนของบุคคคลอื่นมาใช้โดยไม่ขออนุญาตและให้เครดิตกับเจ้าของลิขสิทธิ์ ทำได้หรือไม่
Read More
เพลงแปลงละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่
เพลงแปลงละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่
Read More
หนังสือ เอกสาร หรือ นิยาย ที่ถูกแปลมาเป็นอีกภาษาหนึ่งมีลิขสิทธิ์ไหม
หนังสือ เอกสาร หรือ นิยาย ที่ถูกแปลมาเป็นอีกภาษาหนึ่งมีลิขสิทธิ์ไหม
Read More
เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่
เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่
Read More
สิทธิบัตรการประดิษฐ์และสิทธิบัตรการออกแบบต้องไม่เปิดเผยก่อนจดทะเบียน หากผลงานเดียวกัน หากจดทะเบียนไม่พร้อมกันจะติดเหมือนคล้ายกันเองหรือไม่
สิทธิบัตรการประดิษฐ์และสิทธิบัตรการออกแบบต้องไม่เปิดเผยก่อนจดทะเบียน หากผลงานเดียวกัน หากจดทะเบียนไม่พร้อมกันจะติดเหมือนคล้ายกันเองหรือไม่
Read More
หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรสูญหายต้องดำเนินการอย่างไร
หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรสูญหายต้องดำเนินการอย่างไร
Read More
การจดทะเบียนและตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
การจดทะเบียนและตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
Read More
หากดำเนินการชำระค่าประกาศโฆษณาสำหรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ไม่ทันต้องทำอย่างไรได้บ้าง
หากดำเนินการชำระค่าประกาศโฆษณาสำหรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ไม่ทันต้องทำอย่างไรได้บ้าง
Read More
เมื่อครบระยะเวลาการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ แล้วจะมีผลอย่างไรและต้องแก้ไขอย่างไร
เมื่อครบระยะเวลาการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ แล้วจะมีผลอย่างไรและต้องแก้ไขอย่างไร
Read More
วิธีการตรวจสอบเจ้าของลิขสิทธิ์ และตัวแทนผู้รับมอบอำนาจอย่างไร เมื่อโดนฟ้องลิขสิทธิ์ โดนจับลิขสิทธิ์ หรือ ต้องการซื้อลิขสิทธิ์
วิธีการตรวจสอบเจ้าของลิขสิทธิ์ และตัวแทนผู้รับมอบอำนาจอย่างไร เมื่อโดนฟ้องลิขสิทธิ์ โดนจับลิขสิทธิ์ หรือ ต้องการซื้อลิขสิทธิ์
Read More
อ่านหนังสือ หรือ นิทานให้ผู้อื่น หรือ คนตาบอดฟัง โดยทำซ้ำ ดัดแปลงหนังสือให้กลายเป็นรูปแบบเสียงถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือไม่
อ่านหนังสือ หรือ นิทานให้ผู้อื่น หรือ คนตาบอดฟัง โดยทำซ้ำ ดัดแปลงหนังสือให้กลายเป็นรูปแบบเสียงถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือไม่
Read More
ลิขซ้ายคืออะไร คือ และเหตุใดจึงมีการจำกัดสิทธิด้วยสัญญาอนุญาต
ลิขซ้ายคืออะไร คือ และเหตุใดจึงมีการจำกัดสิทธิด้วยสัญญาอนุญาต
Read More
นำของแบรนด์เนมมือสองมาขายมีความผิดหรือไม่
นำของแบรนด์เนมมือสองมาขายมีความผิดหรือไม่
Read More
ค่าจ้างทนายความ คดีแพ่ง และ คดีอาญา ราคาเท่าไร
ค่าจ้างทนายความ คดีแพ่ง และ คดีอาญา ราคาเท่าไร
Read More
การใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม (Fair use) คืออะไรและมีหลักการอย่างไร
การใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม (Fair use) คืออะไรและมีหลักการอย่างไร
Read More
5 หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนคล้ายระหว่างเครื่องหมายการค้าของศาลทรัพย์สินทางปัญญา
5 หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนคล้ายระหว่างเครื่องหมายการค้าของศาลทรัพย์สินทางปัญญา
Read More
เครื่องหมายเชิงแนะนำ (Suggestive Mark) กับ เครื่องหมายไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (non -distinctive) แตกต่างกันอย่างไร
เครื่องหมายเชิงแนะนำ (Suggestive Mark) กับ เครื่องหมายไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (non -distinctive) แตกต่างกันอย่างไร
Read More
ตัวอย่างการเขียนคำโต้แย้งกรณีมีบุคคลอื่นยื่นคำคัดค้านหรือเพิกถอนเครื่องหมายการค้า
ตัวอย่างการเขียนคำโต้แย้งกรณีมีบุคคลอื่นยื่นคำคัดค้านหรือเพิกถอนเครื่องหมายการค้า
Read More
ตัวอย่างการเขียนคำอุทธรณ์การปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ตัวอย่างการเขียนอุทธรณ์การปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Read More
การมีตัวแทนเป็นผู้ดูแลคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีข้อดีอย่างไร
การมีตัวแทนเป็นผู้ดูแลคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีข้อดีอย่างไร
Read More
คลิป Reaction ในยูทูปละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ ต้องทำยังไง
คลิป Reaction ในยูทูปละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ ต้องทำยังไง
Read More
การยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระบบ Paris Convention กับ PCT (Patent Cooperation Treaty) แบบไหนดีกว่ากัน
การยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระบบ Paris Convention กับ PCT (Patent Cooperation Treaty) แบบไหนดีกว่ากัน
Read More
การให้เช่าหนังสือโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ แต่การให้เช่าโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
การให้เช่าหนังสือโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ แต่การให้เช่าโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
Read More
ระบบ Fast Track รับจดสิทธิบัตรเปิดให้บริการแล้ว
ระบบ Fast Track รับจดสิทธิบัตรเปิดให้บริการแล้ว
Read More
การรับจด อย. ขั้นตอน และเอกสารที่ต้องเตรียมให้ครบ
ก่อนทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การรับจด อย. ขั้นตอน และเอกสารที่ต้องเตรียมให้ครบ เรามาทำความรู้จักกับ อย. หรือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากันก่อน
Read More
การจดแจ้งลิขสิทธิ์
การจดแจ้งลิขสิทธิ์
Read More
ความแตกต่างระหว่าง การขายของโดยหลอกลวงแหล่งกำเนิด การขายของโดยฉ้อโกง และ การลวงขายสินค้า
ความแตกต่างระหว่าง การขายของโดยหลอกลวงแหล่งกำเนิด การขายของโดยฉ้อโกง และ การลวงขายสินค้า
Read More
งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้ลิขสิทธิ์ใน งานนั้นเป็นของผู้สร้างสรรค์
งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้ลิขสิทธิ์ใน งานนั้นเป็นของผู้สร้างสรรค์
Read More
ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง ด้วยตนเอง ข้อมูลล่าสุดปี 2023
ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง ด้วยตนเอง ข้อมูลล่าสุดปี 2023
Read More
เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและจดทะเบียนไม่ได้ มีดังนี้ 
เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและจดทะเบียนไม่ได้ มีดังนี้ 
Read More
ชั่วโมงเดียวก็จดเครื่องหมายการค้าได้! ระบบ Fast Track
ชั่วโมงเดียวก็จดเครื่องหมายการค้าได้! ระบบ Fast Track
Read More
ข้อยกเว้นการกระทำที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ มีอะไรบ้าง
ข้อยกเว้นการกระทำที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ มีอะไรบ้าง
Read More
เมื่อมีการสร้างท่าเต้นใหม่ ? จะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือไม่
เมื่อมีการสร้างท่าเต้นใหม่ ? จะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือไม่
Read More
วิดีโอที่มีจำนวนการดูสูงสุด และ การทำ Reaction วิดีโอนั้นละเมิดลิขสิทธิ์และมีความผิดหรือไม่
วิดีโอที่มีจำนวนการดูสูงสุด และ การทำ Reaction วิดีโอนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่
Read More
ตอบข้อสงสัย จดแจ้งลิขสิทธิ์คุ้มครองทั่วโลกหรือไม่
ตอบข้อสงสัย จดแจ้งลิขสิทธิ์คุ้มครองทั่วโลกหรือไม่
Read More
เครื่องหมายการค้าที่ยื่นจดทะเบียนแล้วหากมีผู้มาทำละเมิดในระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่
เครื่องหมายการค้าที่ยื่นจดทะเบียนแล้วหากมีผู้มาทำละเมิดในระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่
Read More
วัด วิสาหกิจชุมชน จังหวัด มูลนิธิ สมาคม โรงเรียน กลุ่มแม่บ้าน สามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
วัด วิสาหกิจชุมชน จังหวัด มูลนิธิ สมาคม โรงเรียน กลุ่มแม่บ้าน สามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
Read More
ความแตกต่างระหว่าง จดทะเบียนโลโก้ จดแบรนด์ จดเครื่องหมายการค้า(Trademark)
ความแตกต่างระหว่าง จดทะเบียนโลโก้ จดแบรนด์ จดเครื่องหมายการค้า (Trademark)
Read More
ความหมายของ สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร และ นวัตกรรม
ความหมายของ สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร และ นวัตกรรม
Read More
การกระทำ เพื่อการค้า กับการกระทำ เพื่อหากำไร มีความหมายแตกต่างกันได้ในความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์
การกระทำ เพื่อการค้า กับการกระทำ เพื่อหากำไร มีความหมายแตกต่างกันได้ในความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์
Read More
งานอันมีลิขสิทธิ์คุ้มครองรวมไปถึงรูปร่างรูปทรงของผลิตภัณฑ์หรือไม่
งานอันมีลิขสิทธิ์คุ้มครองรวมไปถึงรูปร่างรูปทรงของผลิตภัณฑ์หรือไม่
Read More
ทำซ้ำจากบันทึกของงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย มีความผิดหรือไม่
ทำซ้ำจากบันทึกของงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย มีความผิดหรือไม่
Read More
งานอันมีลิขสิทธิ์จำต้องเป็นงานใหม่อย่างเช่นกรณีของสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือไม่
งานอันมีลิขสิทธิ์จำต้องเป็นงานใหม่อย่างเช่นกรณีของสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือไม่
Read More
สิทธิบัตรเรื่องการนำมาใช้ใหม่หรือการนำมาประยุกต์ใช้ (New use patent) ได้รับคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรหรือไม่
สิทธิบัตรเรื่องการนำมาใช้ใหม่หรือการนำมาประยุกต์ใช้ (New use patent) ได้รับคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรหรือไม่
Read More
คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ฉบับปี พ.ศ. 2562 กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ฉบับปี พ.ศ. 2562 กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
Read More
สิทธิบัตรจดทะเบียนประเทศไหนคุ้มครองประเทศนั้นจริงหรือไม่ สามารถคุ้มครองไปถึงต่างประเทศได้ไหม
สิทธิบัตรจดทะเบียนประเทศไหนคุ้มครองประเทศนั้นจริงหรือไม่ สามารถคุ้มครองไปถึงต่างประเทศได้ไหม
Read More
ยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรแล้วสามารถฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนอนุสิทธิบัตรได้หรือไม่
ยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรแล้วสามารถฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนอนุสิทธิบัตรได้หรือไม่
Read More
ถ่ายเอกสารตำราเรียนเพื่อจำหน่ายเป็นสำเนาแต่คิดเพียงค่าถ่ายเอกสารผิดลิขสิทธิ์หรือไม่
ถ่ายเอกสารตำราเรียนเพื่อจำหน่ายเป็นสำเนาแต่คิดเพียงค่าถ่ายเอกสารผิดลิขสิทธิ์หรือไม่
Read More
เปิดเพลงในร้านอาหารละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่
เปิดเพลงในร้านอาหารละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่
Read More
นำเพลงมาร้องในร้านอาหารละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่
นำเพลงมาร้องในร้านอาหารละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่
Read More
ลิขสิทธิ์คุ้มครองทันทีเมื่อสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์คุ้มครองทันทีเมื่อสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจดทะเบียน
Read More
การนำเนื้อร้อง ทำนองเพลง โน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลง มาใช้ในการโฆษณาใน Youtube กับ Tiktok ผิดกฎหมายหรือไม่
การนำเนื้อร้อง ทำนองเพลง โน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลง มาใช้ในการโฆษณาใน Youtube กับ Tiktok ผิดกฎหมายหรือไม่
Read More
การแต่งเพลงสร้างรายได้อย่างไรใน Youtube กับ Tiktok
การแต่งเพลงสร้างรายได้อย่างไรใน Youtube กับ Tiktok
Read More
การคัฟเวอร์เพลง (Cover) ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่
การคัฟเวอร์เพลง (Cover) ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่
Read More
การละเมิดลิขสิทธิ์เพลง ทำนองเพลง โน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลง จะไม่รวมถึงการนำคำร้องหรือชื่อเพลงมาใช้
การละเมิดลิขสิทธิ์เพลง ทำนองเพลง โน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลง จะไม่รวมถึงการนำคำร้องหรือชื่อเพลงมาใช้
Read More
สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร หรือ PCT คืออะไร?
สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร หรือ PCT คืออะไร?
Read More
ออกแบบโลโก้ ตราหรือแบรนด์อย่างไร ให้ได้รับความคุ้มครอง
ออกแบบโลโก้ ตราหรือแบรนด์อย่างไร ให้ได้รับความคุ้มครอง
Read More
การจดทะเบียนสิทธิบัตรในไทยจะคุ้มครองไปยังประเทศอื่น ๆ ด้วยหรือไม่
การจดทะเบียนสิทธิบัตรในไทยจะคุ้มครองไปยังประเทศอื่น ๆ ด้วยหรือไม่
Read More
กฎหมายเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
กฎหมายเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
Read More
กฎหมายลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
กฎหมายลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Read More
จริงหรือไม่ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หากยังไม่ได้รับอนุมัติฟ้องไม่ได้ โดยให้ยื่นฟ้องต่อศาลหลังจากที่ได้มีการออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรแล้ว
จริงหรือไม่ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หากยังไม่ได้รับอนุมัติฟ้องไม่ได้ โดยให้ยื่นฟ้องต่อศาลหลังจากที่ได้มีการออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรแล้ว
Read More
ข้อยกเว้น สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรต้องยื่นจดทะเบียนก่อนจำหน่าย ก่อนขาย ก่อนเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์
ข้อยกเว้น สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรต้องยื่นจดทะเบียนก่อนจำหน่าย ก่อนขาย ก่อนเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์
Read More
การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
Read More
การจดทะเบียนโอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และ ตัวอย่างหนังสือสัญญาโอนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
การจดทะเบียนโอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และ ตัวอย่างหนังสือสัญญาโอนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
Read More
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยังไม่ได้รับจดทะเบียนต้องยื่นคัดค้าน สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วต้องยื่นเพิกถอน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยังไม่ได้รับจดทะเบียนต้องยื่นคัดค้าน สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วต้องยื่นเพิกถอน
Read More
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหมดอายุแล้วจะมีผลอย่างไรต่อไปบ้าง
กรณีที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหมดอายุแล้วจะมีผลอย่างไรต่อไปบ้าง
Read More
กรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิบัตรสูญหายหรือชำรุดต้องดำเนินการอย่างไร
กรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิบัตรสูญหายหรือชำรุดต้องดำเนินการอย่างไร
Read More
หลักเกณฑ์การพิจารณาจดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่นโดยสิ้นเชิง
หลักเกณฑ์การพิจารณาจดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่นโดยสิ้นเชิง
Read More
รูปภาพตัวเอง หรือ รูปภาพบุคคลอื่นมายื่นจดเครื่องหมายการค้าทำได้หรือไม่
รูปภาพตัวเอง หรือ รูปภาพบุคคลอื่นมายื่นจดเครื่องหมายการค้าทำได้หรือไม่
Read More
การจดทะเบียนสิทธิบัตร ระบบอนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) กับ ระบบสนธิสัญญาความร่วมมือสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty)
การจดทะเบียนสิทธิบัตร ระบบอนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) กับ ระบบสนธิสัญญาความร่วมมือสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty)
Read More
กรณีตั้งชื่อเครื่องหมายการค้าแล้วไปเหมือนคล้ายกับของผู้อื่นต้องแก้ไขอย่างไร
กรณีตั้งชื่อเครื่องหมายการค้าแล้วไปเหมือนคล้ายกับของผู้อื่นต้องแก้ไขอย่างไร
Read More
บริษัทแม่กับบริษัทลูกทำไหมถึงยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคล้ายกันไม่ได้และวิธีการแก้ปัญหา
บริษัทแม่กับบริษัทลูกทำไมถึงยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคล้ายกันไม่ได้และวิธีการแก้ปัญหา
Read More
ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในนามบุคคลไปแล้วต้องการเปลี่ยนมาเป็นบริษัทได้หรือไม่
ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในนามบุคคลไปแล้วต้องการเปลี่ยนมาเป็นบริษัทได้หรือไม่
Read More
SuperShield เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย
SuperShield เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย
Read More
เครื่องหมายการค้าที่กลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย
เครื่องหมายการค้าที่กลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย
Read More
เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนต้องยื่นคัดค้าน เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วต้องยื่นเพิกถอน
เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนต้องยื่นคัดค้าน เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วต้องยื่นเพิกถอน
Read More
ยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หรือ ยกเลิกตัวแทน คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องดำเนินการอย่างไร
ยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หรือ ยกเลิกตัวแทน คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องดำเนินการอย่างไร
Read More
หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า
หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้า
Read More
ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วต้องการเพิ่มรายการสินค้าทำได้หรือไม่
ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วต้องการเพิ่มรายการสินค้าทำได้หรือไม่
Read More
ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ต่อมาได้รับจดหมายแจ้งว่าไปละเมิดและขอให้ทำการยกเลิกคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องดำเนินการอย่าง
ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ต่อมาได้รับจดหมายจากบุคคลอื่นแจ้งว่าไปละเมิดและขอให้ทำการยกเลิกคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องดำเนินการอย่าง
Read More
การคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
การคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Read More
ขอถือสิทธิย้อนหลัง (Priority claim) ภายใต้ Paris Convention คืออะไร
ขอถือสิทธิย้อนหลัง (Priority claim) ภายใต้ Paris Convention คืออะไร
Read More
คำบรรยายจำพวกและรายการสินค้าสำหรับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
คำบรรยายจำพวกและรายการสินค้าสำหรับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
Read More
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
Read More
การจดสิทธิบัตรอาหารและการเปิดเผยสูตรลับ
การจดสิทธิบัตรอาหารและการเปิดเผยสูตรลับ
Read More
ยื่นคำขอจดทะเบียน อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร แล้วต้องทำอย่างไรต่อไป
ยื่นคำขอจดทะเบียน อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร แล้วต้องทำอย่างไรต่อไป
Read More
ข้อมูลการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
ข้อมูลการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
Read More
ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วต้องทำอย่างไรต่อไป
ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วต้องทำอย่างไรต่อไป
Read More
เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๖ คืออะไร
เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๖ คืออะไร
Read More
เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจะสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่
เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจะสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่
Read More
คำขอเครื่องหมายการค้าไปที่ยื่นไปแล้วสามารถเพิ่มเติมแก้ไขรายการสินค้า จำพวกสินค้า หรือ เปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
คำขอเครื่องหมายการค้าไปที่ยื่นไปแล้วสามารถเพิ่มเติมแก้ไขรายการสินค้า จำพวกสินค้า หรือ เปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
Read More
สถานะคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ขัดต่อกฎหมาย หรือ ให้ดำเนินการแก้ไขความบกพร่อง คืออะไร
สถานะคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ขัดต่อกฎหมาย หรือ ให้ดำเนินการแก้ไขความบกพร่อง คืออะไร
Read More
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบด่วน (Fast Track) ระบบเร่งรัด ระเบียบใหม่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใน 6 เดือน
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบด่วน (Fast Track) ระเบียบใหม่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใน 6 เดือน
Read More
5 ปัจจัย การตั้งราคาขายเครื่องหมายการค้า มีปัจจัยอะไร
5 ปัจจัยการตั้งราคาขายเครื่องหมายการค้า มีปัจจัยอะไร
Read More
ตัวแทนนำเข้าสินค้าแต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิฟ้องร้องบุคคลอื่นที่นำเข้าสินค้าประเภทเดียวกันได้หรือไม่
ตัวแทนนำเข้าสินค้าแต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิฟ้องร้องบุคคลอื่นที่นำเข้าสินค้าประเภทเดียวกันได้หรือไม่
Read More
สิทธิบัตรซอฟต์แวร์ (Software Patent) คืออะไร
สิทธิบัตรซอฟต์แวร์ (Software Patent) คืออะไร
Read More
สิทธิในการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า มีอะไรได้บ้าง
สิทธิในการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า มีอะไรได้บ้าง
Read More
เอกสารนี้มิได้รับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หมายความว่าอย่างไร
เอกสารนี้มิได้รับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หมายความว่าอย่างไร
Read More
สืบค้นและตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ออนไลน์ด้วยตนเอง
สืบค้นและตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ออนไลน์ด้วยตนเอง
Read More
เครื่องหมายการค้า กับ เครื่องหมายบริการ ต่างกันอย่างไร
เครื่องหมายการค้า กับ เครื่องหมายบริการ ต่างกันอย่างไร
Read More
5 เหตุผลที่ต้องจดเครื่องหมายการค้า
5 เหตุผลที่ต้องจดเครื่องหมายการค้า
Read More
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องจดทะเบียนในรูปแบบ (สี) หรือ แบบ (ขาว-ดำ)
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าควรจดทะเบียนในรูปแบบสีหรือรูปแบบขาว-ดำ
Read More
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหากมีสินค้าหลายรายการต้องจดให้ครบทุกรายการหรือไม่
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหากมีสินค้าหลายรายการต้องจดให้ครบทุกรายการหรือไม่
Read More
จดเครื่องหมายการค้ารวมไปถึงการคุ้มครองลิขสิทธิ์ด้วยหรือไม่
จดเครื่องหมายการค้ารวมไปถึงการคุ้มครองลิขสิทธิ์ด้วยหรือไม่
Read More
ข้อมูลสำหรับการจัดตั้งบริษัทใหม่
ข้อมูลสำหรับการจัดตั้งบริษัทใหม่
Read More
การจดเครื่องหมายการค้าทำไมต้องหาภาพโลโก้ที่มีสาระสำคัญมาประกอบ
การจดเครื่องหมายการค้าทำไมต้องหาภาพโลโก้ที่มีสาระสำคัญมาประกอบ
Read More
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าควรจดทะเบียนในนามบุคคลหรือบริษัท
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าควรจดทะเบียนในนามบุคคลหรือบริษัท
Read More
การจดเครื่องหมายการค้าต้องเสียภาษีหรือไม่
การจดเครื่องหมายการค้าต้องเสียภาษีหรือไม่
Read More
เครื่องหมายการค้า Trademark โลโก้ แบรนด์ ยี่ห้อ แตกต่างกันอย่างไร
เครื่องหมายการค้า Trademark โลโก้ แบรนด์ ยี่ห้อ แตกต่างกันอย่างไร
Read More
ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้า และ ทะเบียนพาณิชย์ (จดทะเบียนการค้า)
ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้า และ ทะเบียนพาณิชย์ (จดทะเบียนการค้า)
Read More
ตอบข้อสงสัย : ทำไมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องมีการสละสิทธิ ตามมาตรา 12
ตอบข้อสงสัย : ทำไมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องมีการ การสละสิทธิ
Read More
ตอบข้อสงสัย : ความแตกต่างของสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า
ตอบข้อสงสัย : ความแตกต่างของสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า
Read More
เครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะ บ่งเฉพาะ เท่านั้นถึงจะได้รับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะ บ่งเฉพาะ เท่านั้นถึงจะได้รับการจดทะเบียน
Read More
เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (well know Trademark) คืออะไร
เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (well know Trademark) คืออะไร
Read More
ตอบข้อสงสัย : ภาพใบหน้าตนเอง หรือ ภาพใบหน้าบุคคลอื่นสามารถนำมายื่นจดเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
ตอบข้อสงสัย : ภาพใบหน้าตนเอง หรือ ภาพใบหน้าบุคคลอื่นสามารถนำมายื่นจดเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
Read More
5 เหตุผลที่ต้องใช้ตัวแทนในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
5 เหตุผลที่ต้องใช้ตัวแทนในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Read More
ตัวอย่างการร่างสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ด้วยตนเอง
ตัวอย่างการร่างสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ด้วยตนเอง
Read More
สิทธิบัตรชุดป้องกันเชื้อโรคระบบกรองอากาศแบบพกพา
สิทธิบัตรชุดป้องกันเชื้อโรคระบบกรองอากาศแบบพกพา
Read More
สิทธิบัตรชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
สิทธิบัตรชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
Read More
สิทธิบัตรวัคซีนต่อต้านไวรัสโคโรนาของไฟเซอร์ยื่นจดทะเบียนไว้ตั้งแต่ ปี 1986
สิทธิบัตรวัคซีนต่อต้านไวรัสโคโรนาของไฟเซอร์ยื่นจดทะเบียนไว้ตั้งแต่ ปี 1986
Read More
สิทธิบัตรพลาสเตอร์ปิดจมูกอนามัย
สิทธิบัตรพลาสเตอร์ปิดจมูกอนามัย
Read More
สิทธิบัตรแผ่นปิดปากและจมูก
สิทธิบัตรแผ่นปิดปากและจมูก
Read More
สิทธิบัตรหน้ากากปิดปากและจมูก
สิทธิบัตรโครงสร้างหน้ากากปิดปากและจมูก
Read More
ขั้นตอนและเอกสารการต่ออายุเครื่องหมายการค้าหลังจากเลยกำหนดแล้ว
ขั้นตอนและเอกสารการต่ออายุเครื่องหมายการค้าหลังจากเลยกำหนดแล้ว
Read More
5 เคล็ดลับตั้งชื่อเครื่องหมายการค้าใหม่ให้ปัง! รับทรัพย์ปี 2564 (ตั้งชื่อแบรนด์)
5 เคล็ดลับตั้งชื่อเครื่องหมายการค้าใหม่ให้ปัง! รับทรัพย์ปี 2564 (ตั้งชื่อแบรนด์)
Read More
การจดเครื่องหมายการค้าทั่วโลก คืออะไร
การจดเครื่องหมายการค้าทั่วโลก คืออะไร
Read More
สโลแกนสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
สโลแกนสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
Read More
การตรวจสอบสถานะคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
การตรวจสอบสถานะคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Read More
ความแตกต่างระหว่าง เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
ความแตกต่างระหว่าง เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
Read More
ความเห็นเรื่อง : กรมทรัพย์ฯ ยันคำว่า “ศรีราชา” สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ย้ำถือสิทธิเพียงผู้เดียวไม่ได้
กรมทรัพย์ฯ ยันคำว่า “ศรีราชา” สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ย้ำถือสิทธิเพียงผู้เดียวไม่ได้
Read More
สิทธิบัตรหน้ากากปิดปากและจมูก
สิทธิบัตรหน้ากากปิดปากและจมูก
Read More
สิทธิบัตรและนวัตกรรมที่มาแรงในช่วงโควิด
สิทธิบัตรและนวัตกรรมที่มาแรงในช่วงโควิด
Read More
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
Read More
เครื่องหมายการค้าที่ห้ามจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าที่ห้ามจดทะเบียน
Read More
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ตามพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol)
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ตามพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol)
Read More
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ ค่าธรรมเนียมรายปี
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ ค่าธรรมเนียมรายปี
Read More
ข้อมูลสำหรับการจดสิทธิบัตร
ข้อมูลสำหรับการร่างสิทธิบัตร
Read More
กฎหมายสิทธิบัตร : พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
กฎหมายสิทธิบัตร : พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
Read More
ตัวอย่างร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ตัวอย่างร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
Read More
สิทธิบัตรคืออะไร อนุสิทธิบัตรคืออะไร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร
สิทธิบัตรคืออะไร อนุสิทธิบัตรคืออะไร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร
Read More
เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์แตกต่างกันอย่างไร
เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์แตกต่างกันอย่างไร
Read More
ตอบข้อสงสัย : สิทธิบัตรต้องจดทะเบียนก่อนขาย ก่อนเผยแพร่ จริงหรือไม่
ตอบข้อสงสัย : สิทธิบัตรต้องจดทะเบียนก่อนขาย ก่อนเผยแพร่ จริงหรือไม่
Read More
การปลอมเครื่องหมายการค้า การเลียนเครื่องหมายการค้า การลวงขายเครื่องหมายการค้า (passing off) คืออะไร
การปลอมเครื่องหมายการค้า การเลียนเครื่องหมายการค้า การลวงขายเครื่องหมายการค้า (passing off) คืออะไร
Read More
ค่าธรรมเนียมรายการสินค้าสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
ค่าธรรมเนียมรายการสินค้าสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
Read More
ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์ กับ สิทธิบัตรการออกแบบ
ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์ กับ สิทธิบัตรการออกแบบ
Read More
ตอบข้อสงสัย : เครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตรการประดิษฐ์/สิทธิบัตรการออกแบบ จดทะเบียนได้แล้วแต่ไม่มีความหมาย
ตอบข้อสงสัย : เครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตรการประดิษฐ์/สิทธิบัตรการออกแบบ จดทะเบียนได้แล้วแต่ไม่มีความหมาย
Read More
การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศไทย
การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศไทย
Read More
การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบในประเทศไทย
การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบในประเทศไทย
Read More
ตอบข้อสงสัย : สัญลักษณ์ TM /สัญลักษณ์ R / สัญลักษณ์ C ต่างกันยังไง
ตอบข้อสงสัย : สัญลักษณ์ TM /สัญลักษณ์ R / สัญลักษณ์ C ต่างกันยังไง
Read More
ตอบข้อสงสัย : จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั่วโลก ตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) คืออะไร แบบอธิบายง่ายที่สุด
ตอบข้อสงสัย : จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั่วโลก ตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) คืออะไร แบบอธิบายง่ายที่สุด
Read More
ตอบข้อสงสัย การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศระบบมาดริด (Madrid Protocol)
ตอบข้อสงสัย การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศระบบมาดริด (Madrid Protocol)
Read More
การจดลิขสิทธิ์คืออะไร ทำไมต้องจด มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
การจดแจ้งลิขสิทธิ์ และ อะไรยื่นจดลิขสิทธิ์ได้
Read More
การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
Read More
การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
Read More
ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน
ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน
Read More
การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
Read More
การสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรเพราะการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรและการโอนสิทธิบัตรไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
การสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรเพราะการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรและการโอนสิทธิบัตรไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
Read More
การขอลดค่าธรรมเนียม รายปีสำหรับสิทธิบัตรลงกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมรายปี
การขอลดค่าธรรมเนียม รายปีสำหรับสิทธิบัตรลงกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมรายปี
Read More
สิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ซึ่งลูกจ้างได้ประดิษฐ์ขึ้น โดยการทำงานตามสัญญาจ้างลูกจ้างมีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษจากนายจ้างนอกเหนือจากค่าจ้างตามปกติได้
สิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ซึ่งลูกจ้างได้ประดิษฐ์ขึ้น โดยการทำงานตามสัญญาจ้างลูกจ้างมีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษจากนายจ้างนอกเหนือจากค่าจ้างตามปกติได้
Read More
การจดแจ้งลิขสิทธิ์ก่อนการสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นไม่มีงานลิขสิทธิ์การจดแจ้งดังกล่าวไม่ทำให้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ผู้สร้างสรรค์ หมายความว่า ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และ ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น
Read More
ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์และความหมายของงานสร้างสรรค์ที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
ผู้สร้างสรรค์ หมายความว่า ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
Read More
งานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปประยุกต์และระยะเวลาการคุ้มครองงานศิลปประยุกต์
การจดแจ้งงานอันมีลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่จะเป็นงานประเภทงานศิลปประยุกต์ ที่มีการนำงาน ศิลปกรรม ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมใน
Read More
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ
Read More
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
เครื่องหมายการค้าหรือตราสินค้า เปรียบเสมือนเครื่องมือทางการตลาดให้ลูกค้าได้จดจำได้
Read More
การซื้อสินค้ามือสองมาขายต่อโดยที่สินค้าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เลียนหรือปลอม
การที่มีผู้ซื้อสินค้ามือสองมาขายต่อโดยที่สินค้าเป็นมีเครื่องหมายการค้าที่เลียนหรือปลอม มีความผิดดังนี้
Read More
การซื้อสินค้ามือสองที่มีเครื่องหมายการค้ามาขายต่อ (Re-Sell)
เครื่องหมายการค้า-การซื้อสินค้ามือสองมีทีเครื่องหมายการค้ามาขายต่อ (re-sell)
Read More
การแสดงปฎิเสธสิทธิในภาคส่วนของเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายนั้นมีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก
Read More
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยใช้ชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อนิติบุคคล ชื่อทางการค้า
การนำชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อเต็มของนิติบุคคล ชื่อทางการค้าไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Read More
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยใช้ชื่อโดเมนเนม ( DOMAIN NAME)
ชื่อโดเมนเนม ( DOMAIN NAME) หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์
Read More
การชำระบัญชีนิติบุคคลกับการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า/บริการ
การชำระบัญชีนิติบุคคลกับการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า/บริการ
Read More
การซื้อขายเครื่องหมายการค้าและการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า
การซื้อขายเครื่องหมายการค้าและการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า
Read More
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่ต้องมีการประกาศโฆษณา
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่ต้องมีการประกาศโฆษณา
Read More
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยใช้ธงชาติไทยหรือสีแถบของธงชาติไทย
คำพิพากษาเกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์รูป อักษร หรือเครื่องหมายอื่นใดลงบนผืนธง
Read More
ตัวอย่างการเขียนคำอุทธรณ์การปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ตัวอย่างการเขียนคำอุทธรณ์การปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Read More
สัญญาแฟรนไชส์และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า/บริการ
แฟรนไชส์ หมายความว่า การประกอบธุรกิจที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า แฟรนไชส์ซอร์
Read More
รูปแบบของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร
รูปแบบของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร
Read More
การวางแผนการจดสิทธิบัตร
การพัฒนาสินค้าก็จะต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้สิ่งที่มีอยู่แล้วก่อนที่จะทำการพัฒนาสินค้ามิฉะนั้นจะเป็นการคิดค้นและพัฒนาซ้ำกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว ดังนั้น
Read More
เทคนิคการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
เทคนิคการจดทะเบียนเครื่องหมายค้าการค้าในประเทศไทย มีดังนี้
Read More
กระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นเพื่อหากำไร : กระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นเพื่อการค้า
ตาม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6380/2553 โจทก์ฟ้องว่า จำเลยนำเพลงที่บันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย
Read More
ระเบียบเรื่องการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ป้องกันการแอบอ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยไม่สุจริต
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2547
Read More
การดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนสาระสำคัญ
ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6802/2553 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งสองชุดดังกล่าวมีชื่อแฟ้มข้อมูลที่ตรงกัน
Read More
Your right to resell your own stuff at EBAY is in peril : USA
An earlier version of this column contained an incorrect spelling of Georgetown Law School’s Jonathan Band.
Read More
Top 10 Ten Top Ways to Fail as an Inventor
Don't waste your time and money avoid the common pitfalls most inexperienced inventors make.
Read More
Patent an Idea
A patent is a legal document that is granted to the first person to invent a particular invention.
Read More
Alexander Fleming’s Discovery of Penicillin
In 1928, bacteriologist Alexander Fleming made a chance discovery from an already discarded,
Read More
Less than 3% of patents ever make any money for the inventor
Inventors often believe that getting a patent is automatically going
Read More
Patenting of Dynamite by Industrialist Alfred Nobel
Swedish industrialist, engineer, and inventor, Alfred Nobel built bridges and buildings in Stockholm.
Read More
การแบ่งแยกตลาด (Geographic Market Segmentation)
การแบ่งแยกตลาด (Geographic Market Segmentation) ในปัจจุบัน
Read More
การใส่กุญแจรหัสสินค้า (Product Lock-in)
การใส่กุญแจรหัสสินค้า (Product Lock-in) คือการที่เจ้าของลิขสิทธิ์ป้องกันไม่ให้มีการนำผลิตภัณฑ์
Read More
กฎหมายมิคกี้เม้าส์ (Mickey Mouse Act)
โดยทั่วไปแล้ว กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์กับอีก ๕๐ ปี
Read More
การคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ความตกลงการค้าเสรีกำหนดให้ประเทศคู่สัญญาต้องให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป
Read More
มาตรการบังคับใช้สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายสิทธิบัตรของไทยเปิดโอกาสให้มีการใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิอย่างกว้างขวาง
Read More
5 Politicians Who Hijacked Songs Without Permission
The latest presidential hopeful to hijack a band’s music without permission?
Read More
การขอรับคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม
แบบผังภูมิวงจรรวม คือ แบบแผนผัง หรือภาพที่ทำขึ้นไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบใดหรือวิธีใดเพื่อให้เห็นถึงการจัดวางให้เป็นวงจรรวม
Read More
การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน
การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน เกิดจากการที่รัฐบาลได้กำหนดให้มี “นโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน” ขึ้น
Read More
PATENT MAPPING
สิทธิบัตรถือเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจที่มีความสำคัญและสร้างโอกาสให้ธุรกิจใหม่ ๆ ได้
Read More
สิทธิบัตรซอฟต์แวร์ (Software Patent) กับ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (Software Copy Right )
สิทธิบัตรซอฟต์แวร์ (Software Patent) กับ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (Software Copy Right )
Read More
ระบบเครื่องหมายการค้าภายใต้การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC )
การก่อตั้งของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) นำไปสู่การจัดทำแผนอย่างเป็นทางการที่จะใช้ชุมชนทางเศรษฐกิจระหว่าง
Read More
ความผิดฐานสนับสนุนให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
การจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีหลายช่องทาง เช่น การจำหน่ายผ่านหน้าร้าน
Read More
หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาสินค้าลอกเลียนแบบ
การพิจารณาสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้น 3 ประการ ดังนี้
Read More
การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ตาม พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุไว้ดังนี้ มาตรา ๓๖ ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้
Read More
แจ้งขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ณ จุดนำเข้า
วัตถุประสงค์ของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ณ จุดส่งออกและนำเข้า
Read More
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าที่ซ้ำซ้อนกัน
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าที่ซ้ำซ้อนกัน
Read More
ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท : กรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
เมื่อประสบกับข้อพิพาทการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป้าหมายหลักของเจ้าของสิทธิคือ ต้องการได้รับชดใช้ค่าเสียหาย อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งมีวิธีการดังนี้
Read More
เครื่องหมายเสียง (sound mark) และเครื่องหมายกลิ่น (scent mark)
ตามพ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าของไทย ตามมาตรา 4 เครื่องหมายการค้าต้องเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตา (visually perceptible)
Read More
การคุ้มครองรูปลักษณ์โดยรวมของเว็บไซต์
ปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเป็นจำนวนมากและแนวโน้มการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มสูงมากขึ้น
Read More
Utility Model : A Petty Patent / ยูทิลิตี้ โมเดล : อนุสิทธิบัตร
ยูทิลิตี้ โมเดล เป็นสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อจะป้องกันสิทธิในการประดิษฐ์
Read More
หลักการกำหนดค่าเสียหายตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศส
หลักความรับผิดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีลักษณะที่ผสมผสานกันระหว่างความรับผิดทางแพ่งและความรับผิดทางอาญา การกำหนดค่าเสียหายตามที่ได้เสียหายไปจริง
Read More
ผู้ขอจดทะเบียนสามารถที่จะคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในหลาย ๆ ประเทศได้อย่างไร
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศที่หนึ่งจะไม่มีผลคุ้มครองไปถึงประเทศที่สอง...
Read More
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร คืออะไร?
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร คืออะไร?
Read More
เครื่องหมายการค้า คืออะไร?
เครื่องหมายการค้า คืออะไร?
Read More
ลิขสิทธิ์ คืออะไร?
ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ...
Read More
การออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร?
ความคิดสร้างสรรค์วเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การออกแบบแก้วน้ำให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า...
Read More
แอดไลน์