688-สิทธิบัตรเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์สำหรับบ้านเรือนและอาคาร