005-อนุสิทธิบัตรกรอบป้ายทะเบียนรถจักรยานยนตร์ที่สามารถใส่ป้ายแสดงการเสียภาษี

แอดไลน์