030-สิทธิบัตรโครงด้านบน (frame top) และโครงด้านล่าง (frame bottom) ของตู้ 19 นิ้ว สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

แอดไลน์ 030-สิทธิบัตรโครงด้านบน (frame top) และโครงด้านล่าง (frame bottom) ของตู้ 19 นิ้ว สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร | TGC International Co., Ltd.