109-อนุสิทธิบัตรเสาพับได้ที่ได้รับการปรับปรุงส่วนของการโยกเชื่อมต่อเสาส่วนด้านบนและเสาส่วนด้านล่าง

แอดไลน์