119-สิทธิบัตรเครื่องสับย่อยชนิดขยายประตูทางเข้าวัสดุพืชผลทางการเกษตรแบบลูกกลิ้งด้วยคันโยกโดยอัตโนมัติและกลไกการสับย่อยนั้น

18
Mar2018

119-สิทธิบัตรเครื่องสับย่อยชนิดขยายประตูทางเข้าวัสดุพืชผลทางการเกษตรแบบลูกกลิ้งด้วยคันโยกโดยอัตโนมัติและกลไกการสับย่อยนั้น

แอดไลน์