119-สิทธิบัตรเครื่องสับย่อยชนิดขยายประตูทางเข้าวัสดุพืชผลทางการเกษตรแบบลูกกลิ้งด้วยคันโยกโดยอัตโนมัติและกลไกการสับย่อยนั้น

แอดไลน์