1218-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์เจาะสำหรับดูดน้ำมะพร้าว

แอดไลน์ 1218-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์เจาะสำหรับดูดน้ำมะพร้าว | TGC International Co., Ltd.