แอดไลน์ 1565-สิทธิบัตรกระเป๋า 692 | TGC International Co., Ltd.