217-สิทธิบัตรอุปกรณ์ย้ำหมุดแบบรีเวทนัท (rivet nut) ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า

แอดไลน์