363-อนุสิทธิบัตรระบบรักษาความปลอดภัยในการแสดงเอกลักษณ์ความถี่วิทยุ (RFID) สำหรับตู้ให้บริการอัตโนมัติ (Intelligent Vending Machine) ที่เชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ใช้บริการ

แอดไลน์ 363-อนุสิทธิบัตรระบบรักษาความปลอดภัยในการแสดงเอกลักษณ์ความถี่วิทยุ (RFID) สำหรับตู้ให้บริการอัตโนมัติ (Intelligent Vending Machine) ที่เชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ใช้บริการ | TGC International Co., Ltd.