363-อนุสิทธิบัตรระบบรักษาความปลอดภัยในการแสดงเอกลักษณ์ความถี่วิทยุ (RFID) สำหรับตู้ให้บริการอัตโนมัติ (Intelligent Vending Machine) ที่เชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ใช้บริการ

18
Mar2018

363-อนุสิทธิบัตรระบบรักษาความปลอดภัยในการแสดงเอกลักษณ์ความถี่วิทยุ (RFID) สำหรับตู้ให้บริการอัตโนมัติ (Intelligent Vending Machine) ที่เชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ใช้บริการ

แอดไลน์