381-อนุสิทธิบัตรสูตรผสมของผงซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานฉาบผิวหน้า