386-สิทธิบัตรภาชนะใส่อาหารที่มีหลุมขนาดเล็กจำนวนหนึ่งสำหรับแยกของเหลว โดยเฉพาะไขมันออกจากอาหาร

18
Mar2018

386-สิทธิบัตรภาชนะใส่อาหารที่มีหลุมขนาดเล็กจำนวนหนึ่งสำหรับแยกของเหลว โดยเฉพาะไขมันออกจากอาหาร

แอดไลน์