386-สิทธิบัตรภาชนะใส่อาหารที่มีหลุมขนาดเล็กจำนวนหนึ่งสำหรับแยกของเหลว โดยเฉพาะไขมันออกจากอาหาร

แอดไลน์