465-สิทธิบัตรฝาครอบกระบะปิคอัพเอนกประสงค์ ระบบไฟฟ้า