516-อนุสิทธิบัตรถังดักไขมันและแยกไขมันที่ได้รับการปรับปรุงใหม่