632-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างประตูเปิดปิดกล่องบรรจุบุหรี่แบบแม่เหล็ก