660-อนุสิทธิบัตรตู้บรรทุกสินค้าที่มีสะพานสำหรับการเชื่อมต่อห้องบรรจุสินค้ากับตู้บรรทุกสินค้าด้วยกันสำหรับงานขนถ่ายสินค้าและประตูเชื่อมต่อที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า

แอดไลน์