679-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์แขวนเกี่ยวสำหรับการทอดอาหารลงในภาชนะ

แอดไลน์