804-อนุสิทธิบัตรอิฐก่อประสานที่มีช่องสำหรับบรรจุกล่องพักสายไฟฟ้า