รับจดเครื่องหมายการค้า

บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายร่วม จดลิขสิทธิ์โลโก้ จดแบรนด์ ในประเทศไทย
Read More

รับจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

บริการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทย
Read More

รับจดลิขสิทธิ์

บริการรับจดลิขสิทธิ์ จดแจ้งงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ 9 ประเภทที่กฎหมายให้ความคุ้มครองตามที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์กำหนด
Read More

รับว่าความ รับจ้างเป็นทนายความ

บริการรับจ้างว่าความ รับเป็นทนายความ คดีทุกประเภทและคดีทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
Read More

รับจดเครื่องหมายการค้าจีน เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ

บริการรับจดเครื่องหมายการค้าระบบมาดริด รับจดเครื่องหมายการค้าจีน และรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศทั่วโลก
Read More

รับจดสิทธิบัตรต่างประเทศ

บริการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วโลก
Read More

รับขึ้นทะเบียนและจดบัญชีนวัตกรรมไทย

บริการรับขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย รับจดทะเบียนนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการของคนไทย
Read More

รับจดทะเบียนและขอใบอนุญาต มอก. สมอ.

บริการรับจดทะเบียน ขอใบอนุญาต มอก. สมอ. สคบ. สำหรับการผลิตภายในประเทศและการนำเข้าเพื่อจัดจำหน่าย
Read More

รับจดทะเบียนและขอใบอนุญาต อย.

รับจด อย.อาหารและยา วัตถุอันตราย / เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ / อาหารเสริม ขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
Read More
แอดไลน์