004-เครื่องหมายการค้า BA-BI-RON Class 43

เลขที่คำขอ 160116127
ทะเบียนเลขที่
วันที่ยื่นคำขอ 24/11/2559
สถานะคำขอ Pending
เจ้าของเครื่องหมาย นายจิรโรจน์ สีสรรพ์
เครื่องหมาย BA-BI-RON
ประเภทเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า
จำพวกสินค้า/บริการ 43
รายการสินค้า/บริการ โรงแรม

ราคา 100,000 บาท

แอดไลน์