005-เครื่องหมายการค้า JAMJEL Class 3

เลขที่คำขอ 170145230
ทะเบียนเลขที่
วันที่ยื่นคำขอ 28/12/2560
สถานะคำขอ Pending
เจ้าของเครื่องหมาย นางสาวทัศนาวลัย กลิ่นเทียนฟุ้ง
เครื่องหมาย JAMJEL
ประเภทเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า
จำพวกสินค้า/บริการ 3
รายการสินค้า/บริการ ชุดเครื่องสำอางใช้บำรุงผิวหน้า

ราคา 100,000 บาท

แอดไลน์