008-เครื่องหมายการค้า PEJEL Class 20

เลขที่คำขอ 170145233
ทะเบียนเลขที่
วันที่ยื่นคำขอ 28/12/2560
สถานะคำขอ Pending
เจ้าของเครื่องหมาย นางสาวทัศนาวลัย กลิ่นเทียนฟุ้ง
เครื่องหมาย PEJEL
ประเภทเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า
จำพวกสินค้า/บริการ 20
รายการสินค้า/บริการ หมอนหนุน

ราคา 100,000 บาท

แอดไลน์ 008-เครื่องหมายการค้า PEJEL Class 20 | TGC International Co., Ltd.