009-เครื่องหมายการค้า ONIER, โอเนียร์ Class 3

เลขที่คำขอ 170104410
ทะเบียนเลขที่
วันที่ยื่นคำขอ 08/02/2560
สถานะคำขอ Pending
เจ้าของเครื่องหมาย นายไพรวัลย์ โทนแก้ว
เครื่องหมาย ONIER, โอเนียร์
ประเภทเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า
จำพวกสินค้า/บริการ 3
รายการสินค้า/บริการ ชุดเครื่องสำอางใช้บำรุงผิวหน้าและผิวกาย

ราคา 300,000 บาท

แอดไลน์