010-เครื่องหมายการค้า CHABALA ONIER, ชาบาล่า โอเนียร์ Class 3

เลขที่คำขอ 180100788
ทะเบียนเลขที่
วันที่ยื่นคำขอ 10/01/2561
สถานะคำขอ Pending
เจ้าของเครื่องหมาย นายไพรวัลย์ โทนแก้ว
เครื่องหมาย CHABALA ONIER, ชาบาล่า โอเนียร์
ประเภทเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า
จำพวกสินค้า/บริการ 3
รายการสินค้า/บริการ ชุดเครื่องสำอางใช้บำรุงผิวหน้าและผิวกาย

ราคา 300,000 บาท

แอดไลน์