040-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ออกกำลังกายแบบลุกนั่งที่พับเก็บได้

แอดไลน์