047-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์กั้นขวางที่ผิวน้ำแบบทุ่นลอยแบน