094-อนุสิทธิบัตรวิถีทางการรวบรวมข้อมูลผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อทำการวิเคราะห์สถิติ (RATING) ของรายการโทรทัศน์ด้วยคิวอาร์โค้ด (QR CODE)

แอดไลน์ 094-อนุสิทธิบัตรวิถีทางการรวบรวมข้อมูลผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อทำการวิเคราะห์สถิติ (RATING) ของรายการโทรทัศน์ด้วยคิวอาร์โค้ด (QR CODE) | TGC International Co., Ltd.