095-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ช่วยยึดแผ่นผนังหรือแผ่นฝ้าโดยใช้คลิปล็อคจากทางด้าน หลังแผ่นผนังหรือแผ่นฝ้าติดกับโครงสร้าง

แอดไลน์