1001-อนุสิทธิบัตรเครื่องย่อยใบอ้อยอัตโนมัติ (AUTOMATIC LEAF SHREDDER) แบบแนวนอนที่มอเตอร์ชุดลำเลียงอ้อยและมอเตอร์ย่อยใบอ้อยทำงานแบบสัมพันธ์กัน

แอดไลน์ 1001-อนุสิทธิบัตรเครื่องย่อยใบอ้อยอัตโนมัติ (AUTOMATIC LEAF SHREDDER) แบบแนวนอนที่มอเตอร์ชุดลำเลียงอ้อยและมอเตอร์ย่อยใบอ้อยทำงานแบบสัมพันธ์กัน | TGC International Co., Ltd.